EdTech očima absolventů

Studentské projekty 

Škola vizuální komunikace

Projekt osobitých grafických designérek Lucie Horákové, Vero Moravčíkové a současné MUNI ICT specialistky Terezy Dřevové. Cílem je porozumět vizuální komunikaci za využití nestandardních metod a prostředí, jako je brněnská mrazírenská Industra či galerijní knihovna. 

KISKed

Projekt Terezy Navarové, Marie Ondráškové, Lukáše Strouhala, Jana Vrzala a Hany Tulinské s cílem zprostředkovat KISKové know-how blízkým cílovým skupinám – knihovníkům, učitelům, volnonožcům.  

Řídit Brno

Projekt Lukáše Eliáše a Davida Kudrny s cílem zlepšit vzdělávací metody v autoškolách a pohybu po Brně. 

PIG - Příručka informační gramotnosti

Projekt Markéty Krutské, Eriky Mirové, Marie Šípkové, Jany Uchočové a Terezy Veletové s cílem vytvořit funkční online nástroj pro podporu rozvíjení informační gramotnosti středoškoláků  

Starší projekty: E-kurz metody kritického myšlení, Gamifikátoři, kurzy.knihovna.cz, Stavět mosty, Mediagram, Mimo školu 

Seznam absolventů EdTech profilace

Pedagogické minimum

Studenti mají možnost v rámci studia absolvovat část (dříve celý kurz) vedoucí k zisku pedagogické způsobilosti pro učitele informatiky a informačních studií. Cílem této formy vzdělávání je akcentace tématu informační gramotnosti na školách, ale také například podpora vzdělávání na knihovnické střední a vyšší odborné škole. Od roku 2016, kdy máme toto studium akreditované, ho úspěšně absolvovalo celkem 13 studentů.

Koordinátor ICT

V rámci studia specializačního studia DVPP nabízíme vzdělávání jak našim studentů a absolventům, tak také učitelům z praxe. Dvousemestrální kurz na jedné straně kopíruje požadavky dané MŠMT, ale současně nabízí přesahy do moderních technologií, práce s informacemi nebo dalších aktuálně zajímavých oblastí. Celkem šlo o 21 studentů ve třech cyklech kurzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info