EdTech očima absolventů

Mgr. Vítězslav Dohnal, ředitel ScioŠkoly Brno

Co jste se naučil?  

Udělat plakát, webovou stránku, výukové video, napsat jednoduchý program, ale to jsou nepodstatné věci. Hlavní je poznání, jak moc může digitální svět ovlivňovat ten reálný i ve vzdělávání. Digitální technologie ve vzdělávání (od hledání a využívání studijních zdrojů až po komunikaci) mne provázely celou dobou studia – nejvíce jsem se tedy naučil sám sebe vzdělávat. Studium oboru Technologie ve vzdělávání byl dobrý start.  

Co zpětně oceňujete?  

To, že KISK je ostrůvkem pozitivní deviace v univerzitním vzdělávání. Kvalita začíná partnerským přístupem, důrazem na autonomii studentů a pokračuje přes vysoce kvalifikované a pro věc zapálené lektory. Oceňuji ale také korektní, leč náročný přístup, v němž škola byla skutečně prostředím k diskusi a plánování dalšího postupu a samotné studium se často odehrávalo v mém domácím prostředí. 

Co děláte nyní?  

Jsem ředitelem Scio školy Brno. Znovu a znovu žasnu, co všechno se v digitálním světě nabízí k využití. Snažím se teď například v naší škole zavést systém digitálního portfolia žáků. 

Mgr. Monika Martonová, game designerka

Co jste se naučila? 

Naučila jsem se být více systematická, dodržovat postupy, hledat inspiraci a best practice. Spolupracovat v týmu a přizpůsobit tomu komunikaci i styl práce. Používám nástroje jako Toggl, Asana, Trello, Slack atd., což je částečně taky návyk z KISKu. Když se chci něco naučit, koukám, jestli není nějaký e-learning na Coursera, EdX nebo Codecademy, více do svého vzdělávání zapojuji YouTube. Když bych měla konkrétněji odpovědět, co za dovednosti jsem si odnesla, umím si udělat jednoduchou grafiku nebo video a zvládnu se přenést přes to, že to není profi. Taky umím přemýšlet nad obsahem, a když tvořím nějakou vzdělávací jednotku, umím vystavět strukturu a odůvodnit to. Ještě bych zmínila hlubší přemýšlení nad cílovkou a celkově user-centered přístup. Svoje rozhodnutí se snažím zakládat na datech a faktech, ne na domněnkách a pocitech, dělám si rešerše atd. Nebojím se zeptat odborníků (aspoň je zkusit oslovit) a požádat o pomoc zkušenější lidi z oboru. 

Co zpětně oceňujete? 

Lidský přístup a možnost zaměřit se na to, co mě baví nebo co se chci zrovna učit. Taky se mi líbilo, že jsme často neměli úplně specifikované zadání a mohli jsme si hledat vlastní cesty, jak úkol splnit. A že jsme měli možnost seznámit se se širokým spektrem oblastí a rozšiřovat si obzory. Teď oceňuji taky množství kontaktů, co mi KISK dal skrze předměty, akce, projekty atd. 

Co děláte nyní? 

Ještě nedávno jsem psala články o VR a nových počítačových hrách (i z hlediska vzdělávání a nových technologických mechanismů), snad se k tomu vrátím. Učila jsem děti digitální dovednosti formou volnočasových aktivit, což bude možná na podzim pokračovat. Občas tvořím obsah pro e-learningové kurzy z oblasti počítačové a informační gramotnosti. Jako metodička expertního týmu jsem v projektu SKIPu Co nebylo v učebnici, na němž KISK participuje díky odborné garantce dr. Pavlíně Mazáčové. Nejvíce času však trávím nad vývojem počítačové hry ze světa hackingu, kde mám na starost game design (trochu se to prolíná i s UX), péči o hráčskou komunitu formou roleplay, z části sociální sítě a crowdfunding (FB, Patreon) a učím se i technické dovednosti (rozumět kódu, hledat chyby, testovat). Neuvěřitelně mě to rozvíjí, nepracuji pro žádnou firmu, jsme jen skupina nadšenců, kteří získali grant od slovenského Fondu na podporu umenia (ale peníze ještě nemáme :D). Děláme SCRUM, meetingy přes Skype, často pracujeme na dálku, občas se potkáváme v kanceláři nebo jdeme něco vymýšlet ven. Bere mi to sice hodně energie, času a dodnes pracujeme zadarmo (ještě asi 2 týdny budeme), ale je to natolik netradiční a zajímavý projekt, že malé krůčky, které děláme, a feedback, který dostáváme, nás motivuje dávat tomu čas, přistupovat k tomu zodpovědně a mít z toho radost. Tady taky vidím, jak rozmanité věci mi KISK ukázal (od game designu přes management až po prototypování webu a aplikací). Zrovna teď kreslím wireframy v mock up nástroji Figma. 

Mgr. Nikola Sudíková, na volné noze

Co jste se naučila?

Naučila jsem se kritickému myšlení a efektivnímu, rychlému vyhledávání informací. Témata související s technologiemi a vzděláváním mě velmi bavila, proto jsem si asi nejvíce poznatků odnesla z předmětů souvisejících právě s nimi. Naučila jsem se přemýšlet o vzdělávání jinak, než jak by si to asi představoval stávající (nebo minimálně ještě před pár lety) český vzdělávací systém – díky čemuž jsem si zároveň uvědomila, že učit na státní základní škole už nechci, dokud se tam přístup k inovacím nezmění, a tak jsem dala výpověď a odjela do Španělska. :-)

Co zpětně oceňujete?

Moderní přístup, uvolněnou atmosféru, poskytnutí možnosti studentům vyjádřit svůj názor a diskutovat nad ním, respekt nejen mezi studenty, ale i ze strany vyučujících.

Co děláte nyní?

Momentálně jsem už skoro 2 měsíce na roadtripu po Pyrenejském poloostrově a vracím se tak po ročním pobytu ve Španělsku zpět do ČR. V ČR budu pravděpodobně vyučovat angličtinu a španělštinu na jazykové škole, ale ráda bych si našla i nějaké uplatnění v souvislosti s technologiemi a vzděláváním v rámci výzkumu a být ideálně součástí týmu věnujícímu se vylepšování školství jako celku.

Mgr. David Kudrna, designér edukačních aktivit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Co jste se naučil?

On-line vzdělávání často čelí různým předsudkům. Naučil jsem se mít chuť tyto předsudky bourat a přemýšlet o on-line vzdělávání tak, aby bylo designově zajímavé a didakticky funkční. Naučil jsem se nebát být kreativní, přistupovat k tomuto vzdělávání komplexně a hledat cesty k jeho přidané hodnotě.

Co zpětně oceňujete?

Velmi oceňuji aplikační povahu předmětů, které poskytovaly významný prostor pro seberealizaci a tvůrčí činnost.

Co děláte nyní?

Jsem designér edukačních aktivit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zaměřuji se i na tvorbu interaktivních a gamifikovaných on-line kurzů na pestrá témata kybernetické bezpečnosti.

Mgr. et Mgr. Hana Matějková, metodička projektu Co nebylo v učebnici

Co zpětně oceňujete?

Za největší přidanou hodnotu edTechové specializace považuji přístup vyučujících k výuce i studentům. Na EdTechu se nejen mluví – témata se diskutují v širším kontextu, okamžitě přenášejí do praxe, prostředí je otevřené chvále i zpochybnění, což je možné právě díky rovnocennému vztahu vyučující–student.

Co jste se naučila?

Díky takové atmosféře jsem se učila konstantně kriticky přemýšlet nad smyslem a funkčností toho, co dělám, a zároveň nacházet motivaci překračovat vlastní (domnělé) možnosti. 

Co děláte nyní?

V současnosti připravuji otevřený univerzitní online kurz zaměřený na základní povědomí o kyberbezpečnosti – v týmu nesu zodpovědnost za formu kurzu (od vizuální stránky po copywriting). Také pokračuji třetí semestr v tutorování studentů v online kurzech na KISKu a jsem metodičkou v projektu Co nebylo v učebnici.

Mgr. Radim Chalupník, lektor a designér vzdělávacího procesu v Digiskills

Co jste se naučil?

Na KISKu jsem poprvé za život cítil, že se můžu věnovat jen věcem, které mě baví a dávají mi smysl. Začal jsem číst, naučil jsem se učit a naučil se filtrovat, tedy rychleji rozlišovat mezi tím, co je důležité a nedůležité (ať už to bylo pro diplomku, při hledání práce, nyní v rodinném životě, pro zákazníka, ...). 

Co zpětně oceňujete?

Zpětně oceňuji volnost při výběru zaměření. Ať už se jedná o výběr profilace, širokou nabídku "béčkových" předmětů nebo možnost v rámci APLSu si zvolit téma a udělat něco, co má smysl. Tenkrát jsme s kolegy vytvořili portál mediagram.cz. Dodnes z té zkušenosti čerpám. Stejně tak z předmětů Design vzdělávacího procesu a HCI.

Co děláte nyní?

Pracuji v Digiskills.cz. Kombinuji microlearning (online) s workshopy. Věnuji se digitální produktivitě, digidetoxu a pomáhám také našim klientům zpracovávat jejich témata do podoby microlearningových videí.

SEZNAM absolventů

Seznam absolventů EdTech profilace

Pedagogické minimum

Studenti mají možnost v rámci studia absolvovat část (dříve celý kurz) vedoucí k zisku pedagogické způsobilosti pro učitele informatiky a informačních studií. Cílem této formy vzdělávání je akcentace tématu informační gramotnosti na školách, ale také například podpora vzdělávání na knihovnické střední a vyšší odborné škole. Od roku 2016, kdy máme toto studium akreditované, ho úspěšně absolvovalo celkem 13 studentů.

Koordinátor ICT

V rámci studia specializačního studia DVPP nabízíme vzdělávání jak našim studentů a absolventům, tak také učitelům z praxe. Dvousemestrální kurz na jedné straně kopíruje požadavky dané MŠMT, ale současně nabízí přesahy do moderních technologií, práce s informacemi nebo dalších aktuálně zajímavých oblastí. Celkem šlo o 21 osob ve třech cyklech kurzu.

Studentské projekty

Studentské projekty 

  • Škola vizuální komunikace – projekt osobitých grafických designérek Lucie Horákové, Vero Moravčíkové a současné MUNI ICT specialistky Terezy Dřevové. Cílem je porozumět vizuální komunikaci za využití nestandardních metod a prostředí, jako je brněnská mrazírenská Industra či galerijní knihovna. 
  • KISKed – projekt Terezy Navarové, Marie Ondráškové, Lukáše Strouhala, Jana Vrzala a Hany Tulinské s cílem zprostředkovat KISKové know-how blízkým cílovým skupinám – knihovníkům, učitelům, volnonožcům.  
  • Řídit Brno – projekt Lukáše Eliáše a Davida Kudrny s cílem zlepšit vzdělávací metody v autoškolách a pohybu po Brně. 
  • PIG - Příručka informační gramotnosti – projekt Markéty Krutské, Eriky Mirové, Marie Šípkové, Jany Uchočové a Terezy Veletové s cílem vytvořit funkční online nástroj pro podporu rozvíjení informační gramotnosti středoškoláků  
  • Starší projekty: E-kurz metody kritického myšlení, Gamifikátoři, kurzy.knihovna.cz, Stavět mosty, Mediagram, Mimo školu