Digitální portfolio

E-portfolio či digitální portfolio je kolekce studijních a pracovních výstupů, sloužící k zaznamenávání, reflexi a sebeprezentaci.

Portfolio je pojem, který donedávna souvisel takřka výhradně s uměleckou tvorbou. Využití internetu, publikování tvorby elektronickou formou a zvýšená míra tzv. freelancingu neboli "práce na sebe" však mnohé změnily.

Dnes můžeme e-portfolia či digitální portfolia vnímat jako soubor digitálních produktů, které dokládají odborné schopnosti člověka v jakémkoliv oboru. Zároveň může portfolio sloužit jako prostředek (sebe)rozvoje, který nám pomáhá uvažovat nad tím kdo jsme, kým jsme byli a kým být chceme, tedy utvářet sebe sama.

Kde a jak portfolio využít?

Na KISKu
 • na portfolia se může podívat vyučující na začátku kurzu, a ten lépe přizpůsobit úrovni pokročilosti, zájmu či potřebám svých studentů;
 • portfolio je možné sdílet s vedoucím diplomky, který snázeji identifuje, jaké téma by odpovídalo vašemu profilu a směřování;
 • portfolio může navštívit vyučující u zkoušky, kdy se výstup z předmětu a jeho reflexe mohou stát tématem diskuse;
 • portfolio může být zdrojem inspirace mezi spolužáky, může taktéž napomoci při vytváření pracovních projektů nebo zařazování se do týmu při skupinových úkolech;
 • u státních závěrečných zkoušek na KISKu.
Mimo KISK
 • potfolio můžete přiložit k CV při žádosti o pracovní nabídku a tak lépe poukázat na vaše nabyté vědomosti, získané zkušenosti, a v každém případě proaktivitu;
 • portfolio může též posloužit při získávání klientů v případě práce na volné noze.

Příklady KISKových portfolií

Portfolia jsou součástí KISKu již několik let, a to nejen mezi studenty, ale i vyučujícími. Mnozí studenti svá portfolia využívají a rozvíjí i po absolvování studia. Viz níže několik příkladů pro inspiraci.

Zajímavost: Univerzitní portfolia jsou součástí i mnohých zahraničních univerzit, mimo jiné i Stanford University.

Čím portfolio plnit?

Kým jsem nyní?

To, kým jsme, utváří několik skutečností. Jsou to charakteristiky nás jako osob, oblasti, kterým se věnujeme studijně, případně též profesně, oblasti našich zájmů. Ideálně první strana portfolia by měla o těchto či některých z nich vypovídat.

Konkrétně je možné si odpovědět na otázky:

 • Kým se cítím být?
 • Co mě definuje?
 • Čemu věnuji svůj čas?
 • Co mě v životě baví?
 • Kam v životě směřuji?

Tyto je vhodné doplnit i přiloženou dokumentací. 

Pozor, tato sekce tíhne k rychlému zastarávání s tím, jak se vyvíjíme, stejně tak s příchodem neustále nových podnětů. Je tedy více než žádoucí se k ní pravidelně vracet a reflektovat její aktuálnost.

Kým jsem byl/byla?

Na portfoliu můžete ukázat i svůj vývoj při kladení si otázek typu:

 • Jaká cesta vedla k tomu kým jsem teď a k tomu, co nyní dělám?
 • Co na oné cestě bylo? Co jsem si uvědom/a či se naučil/a?

Tuto cestu můžete zaznamenat v bodech, přidat dokumentaci, či ji naznačit v resumé (výběr z životopisu).

Učení a jeho reflexe

Ke státnicím

Během studia je od Tebe vyžadována alespoň jedna reflexe či jeden příspěvek ke každému absolvovanému povinnému předmětu. 

Reflexe jako zdroj sebevzdělávání

K reflexi nás jako osoby i jakéhokoliv tématu je žádoucí myšlenky zhmotňovat do psané podoby, a právě portfolio může být oným prostorem. Reflektujte zde sebe, váš vývoj či témata, která vás baví a/nebo kterým se věnujete.

Pracovní aktivity

Věnujete-li se mimo studií i práci, můžete ji na portfoliu taktéž věnovat prostor. Ať už skrze několik vět při popisu sebe sama, odkazu na LinkedIn, přiložený životopis, články, případně recenze zaměstnavatelů, uživatelů apod.

Vedle zkušeností na pracovní pozici se může jednat i o stáže, dobrovolnické činnosti, výpomoc na konferencích apod.

Tvůrčí činnost

Z portfolia by mělo být poznat, čemu se věnujete a jakým směrem se profilujete či byste se rádi profilovali.

Magisterský obor KISKu nabízí čtyři profilace. Pokud vás některá z nich oslovila a je to jeden z důvodů vašeho studia na KISKu, portoflio by tuto skutečnost mělo odrážet.

I když je to prostor tvořený vámi, stále myslete na své publikum, ať už ze strany vyučujících, tak i spolužáků, případně veřejnosti, pokud se rozhodnete portfolio vystavit veřejně.

Jak na to?

Kde a jak portfolio založit?
Platforma

Možností pro tvorbu portfolií je mnoho - od ručně naprogramované webové stránky po velmi jednoduchá a návodná řešení. Mezi asi nejvyužívanější platformy, dostupné zdarma a s mnoha šablonami, patří Wordpress, Wix či Webnode. Rozmáhající se mezi KISKaři je též využití řešení Notion

Vzhled stránky a navigace

Vzhled stránky by měl podporovat zprávu, kterou chcete publiku sdělovat. Nenechte se svést lákavou šablonu. Motiv by měl buď vyjadřovat a podporovat to, čemu se věnujeme, nebo zůstat neutrální.

Navigace na stránce by měla být především jednoduchá a návodná, tvořena dle toho, čím portfolio plánujeme plnit. Často se jedná o hlavní stranu (homepage), blog, sekci o mně, případně studium a/či pracovní zkušenosti. Tyto mohou mít následně další podsekce dle potřeby.

Co mé soukromí?

Pokud se vám nelíbí představa veřejné stránky s vaším jménem, fotkou, vystavenou prací, kontaktem apod., možností, jak pracovat se soukromím je vícero.

Jednou z možností je, že své portfolio nazvete jinak než svým jménem, což portfoliu dodá prvek anonymity. Další variantou je práce s indexováním obsahu, čímž je možné omezit jeho dohledatelnost na webu. Možné je též portfolio vytvořit na takové platformě, která prvek anonymity podporuje, jakou je například Notion. 

Mindset

Portfolio si bude žádat určité množství vašeho času. Ať už se bude jednat o čas strávený nad výběrem platformy, čas dedikovaný výběru možné šablony či motivu, stejně tak čas pro tvorbu navigace a prvních příspěvků. Následně též čas věnovaný pravidelné aktualizaci a přidávání obsahu.

K času je třeba přidat dvě další stěžejní komponenty, jimiž jsou schopnosti a motivace. Jelikož "učený z nebe nespadl", nikdo nepředpokládá, že vaše portfolio bude již v prvních týdnech uměleckou tvorbou. Naopak, portfolio bývá v neustálém vývoji, směřovat by mělo samozřejmě k lepšímu. V každém případě na tvorbu portfolia nemusíte být sami a kdykoli se obrátit ke svým spolužákům či dalším KISKařům.

V případě jakékoli potřeby o radu či pomoc můžeš též využít kontaktu na vyučující na konci této stránky.

Motivace, ta už je na každém z nás. Velmi účinné je znát své PROČ, tedy smysl, s jakým toto činním. 

Být či nebýt na webu KISKu?

Můžete se sami rozhodnout, zda-li chcete být uvedeni na stránce s přehledem portfolií studentů a absolventů. Jednou výhod platformy je mimo jiné to, že s pravidelnou aktualizací přináší informaci o nově vytvořených příspěvcích. Příspěvky od dalších spolužáků mohou pracovat s vaší motivací tak, že sami budete aktivním a pravidelným přispěvatelem/aktivní a pravidelnou přispěvatelkou.

Důležité informace, deadliny

Práci s portfolii rozvíjíme během celého studia, jeho prezentace na státnicích je pouze jednou výsečí práce s ním. Sledujte prosím důležité informace k tomu, do kdy je portfolio třeba mít vytvořené i tomu, kdy se očekávají jeho průběžné aktualizace, tj. příspěvky na něm. Toto se liší dle data vašeho nástupu do studia. Řiďte se tedy prosím na základě toho, kdy jste do magisterského studia nastoupili.

Kontaktní osoba

Mgr. Simona Kramosilová
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info