Digitální portfolio

E-portfolio či digitální portfolio je kolekce studijních a pracovních výstupů, sloužící k zaznamenávání, reflexi a sebeprezentaci.

Portfolio je pojem, který donedávna souvisel takřka výhradně s uměleckou tvorbou. Využití internetu a publikování tvorby elektronickou formou však mnohé změnilo. Dnes můžeme tzv. digitální portfolia či e-portfolia vnímat jako soubor digitálních produktů, které dokládají odborné schopnosti člověka v jakémkoliv oboru. Portfolio by mělo být něco jako výkladní skříň vaší práce. Digitální portfolio však není jen touto výkladní skříní, kterou plníme pro kolemjdoucí. Je také samotným prostředkem rozvoje, který pomáhá uvažovat o tom, odkud a kam jdeme? Kým na této cestě nyní jsme? Kým jsme byli? Portfolio tak pomáhá utvářet sebe sama. 

Kde portfolio reálně využiju?

 • na vaše portfolio se může podívat vyučující na začátku kurzu a lépe jej přizpůsobit vašim potřebám a úrovni pokročilosti
 • na portfolio se může podívat váš vedoucí diplomky a pomoci vám lépe vybrat téma, které sedí vašemu profilu a směřování
 • na portfolio se může podívat vyučující u zkoušky a váš výstup z předmětu a jeho reflexe může být tématem diskuse
 • na portfolio se mohou podívat vaši spolužáci a lépe se zařadíte do týmu při skupinovém úkolu nebo spolu založíte pracovní projekt
 • na portfolio se mohou podívat potenciální zaměstnavatelé a oslovit vás
 • portfolio můžete vzít na pohovor
 • u státních závěrečných zkoušek na KISKu

Příklady portfolií

Prezentační portfolia

Čím portfolio plnit?

Kdo nyní jsem?

Ideálně na první stranu popište, kým se nyní cítíte studijně-profesně být.

 • To můžete popsat v odstavci textu, ale také pomocí aktuálních projektů - praxe, práce, bakalářské práce a jejího tématu, APLS projektu, zkrátka o činnosti, které vás nyní definují.
 • Přidejte odkaz na dokumentaci činnosti.
 • Pokud jste se rozhodli pro studium profilace či profilací, můžete ji také uvést zde.
 • Tuto sekci je třeba pravidelně měnit s tím, jak se vyvíjíte a jak přicházejí nové činnosti. Tato sekce tedy pomáhá reflektovat se, uchopovat a utvářet se.
 • Připsat také můžete kam směřujete.
Kým jsem byl/byla?

Ukažte také svůj vývoj. Jaká cesta vedla k tomu kdo jste teď a co děláte? Co na ní bylo? Co jste dělali? Čím to můžete doložit, dokumentovat? Může mít formu resumé (výběru z životopisu).

Učení a jeho reflexe
 • Ke státnicím na KISKu je potřeba alespoň jeden příspěvek za absolvovaný předmět. Ten bude mít podobu reflexe studia předmětu a dokumentace vašeho výstupu - např. fotka z workshopu v rámci praxe, odkaz na web, screenshoty, seminárka, atp.
 • Uvádět můžete také kurzy absolvované jinde, online kurzy, jiná studia atp.
Pracovní aktivity
 • Můžete přiložit životopis nebo odkaz na LinkedIN,
 • reference zaměstnavatelů, zákazníků a uživatelů,
 • dobrovolnická činnost aj.
Tvůrčí činnost
 • Vaše blogy, články, výstupy na konferencích, grafika a fotografie, weby...
 • podle toho čemu se věnujete a jak se profilujete - uvažujte pouze o tom, co bude zajímat vaše publikum, aby pochpilo, co děláte.

Jak na to?

Kde a jak portfolio založit?

Doporučujeme využít stránky zdarma na wordpress.com. Využít můžete také vlastní stránky či jiné služby. S jinými službami vám však nebudeme schopni tolik pomoci.

Šablona

Vyberte si funkční šablonu. Lze doporučit šablony typu Radcliffe, Baskerville, Edin – šablony obsahují fotku na úvodní stránce, a grid je vhodný pro příspěvky kombinující vizuální a textový obsah. Dle mého je lepší vyhnout se šablonám převážně pro vizuální prezentaci – pokud tedy zrovna nejste grafik či fotograf. Pokud nestojíte o vystavení (své) fotky na úvodní straně, můžete zvolit také šablony typu Reballance či Illustratr. Najděte cokoliv, co vám bude vyhovovat a motivovat k další práci na portfoliu.

Vzhled stránky a navigace

Vzhled stránky by měl podporovat zprávu, kterou chcete publiku sdělovat. Nenechte se svést lákavou šablonu s vaším oblíbeným kubistickým motivem či květinkami, pokud se věnujete datové analytice. Motiv by měl buď vyjadřovat a podporovat to, co děláte, nebo být natolik neutrální, aby nebylo možné splét si vás s jinou profesí.

Navigace na stránce by měla být jednoduchá. V základu se budete rozhodovat mezi 

 • statickou úvodní stranou , na které je stabilní rozcestník či kdo jste a nové příspěvky se zobrazují např. v podstránce “blog”,
 • nebo spíše dynamickou úvodní stranou, kdy se každý nový příspěvek zobrazí na homepage. Vyzkoušejte, co vám vyhovuje.
Co mé soukromí?

Pokud máte kopřivku z pomyšlení, že máte veřejně na internetu stránku se svým jménem, fotkou, vystavenou prací, a e-mailem, můžete omezit přístup na odkaz. V nastavení wordpressu vyberte možnost Hidden. Prosím, nepoužívejte možnost Private, aby se k vašim výstupům snadno dostali vyučující a spolužáci - bez toho portfolio neplní svůj účel.

Mindset

Pokud jste si nikdy nevedli deník a po pololetí jste spálili sešity i vysvědčení, bude pro vás možná na začátku důležité chytit smysl a mindset, který potřebujete, pokud chcete něco jako portfolio smysluplně vytvářet bez pocitu otročiny. Vytvářet protfolio tak trochu znamená uchopovat sebe sama, vnímat sám sebe jako fenomén, který není statický, ale vyvíjí se a proměňuje v čase, já jako proces. 

Pomůže mi někdo s tvorbou portfolia?

Ano, můžete si zapsat předmět Tvorba digitálního portfolia ISKM70 v podzimním semestru. Součástí předmětu je:

 • workshop 
 • individuální konzultace nebo konzultace malých skupin studentů nad založenými portfolii. Je vhodné domluvit se např. jako tři kamarádi a přijít společně. Na termínu se domluvíme na workshopu.
Být či nebýt na webu KISKu?

Můžete se rozhodnout, zda-li chcete být uvedeni na webu KISKu. To znamená reklamu pro vás, hrdou prezentaci pro nás. Vypadat to bude asi nějak takto či takto (seznam), zřejmě však bez fotografií.

Portfolia a výuka na KISKu

Práci s portfolii rozvíjíme, sledujte tedy prosím zadání podle toho, kdy jste do studia nastoupili:

Jaké jsou termíny?

Odkazy na svá portfolia zašlete do vyhlášeného termínu prostřednictvím formuláře.

V portfoliu nechť je prosím nejméně následující:

 • vaše představení
 • první post či stránka, ve kterém popisujete, co vás motivovalo ke studiu na KISKu a co od něj očekáváte. Vám to pomůže k reflexi, nám k porozumění a možnosti lépe naplnit vaše potřeby. Děkujeme! 

Už to někdo zkoušel? A co říká?

Mgr. David Kudrna

„Vytvořit si e-portfolio vyžaduje určitou dávku energie a času. Je to však investice, která se vrátí. Mít své výstupy a výtvory na jednom místě je totiž k nezaplacení. Potřebuješ se někomu rychle představit? Ukázat, co právě děláš nebo co máš za sebou? Není nic jednoduššího než poslat jeden odkaz. Existuje přitom mnoho cest jak si e-portfolio vést. Nemusíš se obávat, pokud nemáš zkušenost s tvorbou webu, protože ta je pro dnešní uživatele snadná. Pěkné e-portfolio navíc může mít i podobu pečlivě vedeného Twitteru nebo třeba Instagramu. Kromě toho je e-portfolio dobré i pro vlastní sebereflexi. Člověk lépe vnímá, kam se jeho kroky ubírají a jak se postupem času profesně rozvíjí. A až to přiložíš k životopisu, budeš vyčnívat z davu.“

Mgr. David Kudrna
Absolvent KISK

Bc. Anna Puchovská

„Portfólio mi pomáha učiť sa o sebe samej. Niekedy mám pocit, že semester zbehne neskutočne rýchlo, nových zážitkov a vedomostí bolo mnoho, a napokon zostanú iba založené v zošite. Priznajme si, kto z nás sa k tým zošitom vracia? Oveľa jednoduchšie je kliknúť si na svoju vlastnú stránku a vidieť svoj progres okamžite, z jedného miesta - kým som bola predtým, a kým som teraz? To množstvo vecí, čo ste za dvanásť týždňov stihli vás určite prekvapí! Na portfóliu ma baví, že si ho môžem prispôsobiť na mieru - som slobodná v tom, čo v ňom bude a ako to bude vyzerať. Môže byť seriózne aj bláznivé, ukecané aj stručné. Môžem si v ňom zanechávať zaujímavé odkazy, komunikovať so spolužiakmi a učiteľmi. Keď viem kým som, ľahšie sa mi rozoznáva, kam kráčať ďalej.“

Bc. Anna Puchovská
Studentka KISK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info