Zajímají nás lidé, technologie a informace

Využíváme designové metody, hledáme místo technologií ve vzdělávání a učíme se z dat. Rozvíjíme knihovnickou tradici a hledáme cesty vpřed. Žijeme na rozhraní. Jsme KISK.

O KISKU a lidech O našich tématech

Pořád se něco děje

Více aktualit

Aktuální články na EDTECH KISK

Více článků

Studijní profilace

Vyberte si jednu ze studijních profilací nebo jimi studujte napříč vlastní cestou. Všechny profilace a dílčí témata vychází z informační vědy.

Více o informační vědě

Studujte s námi online

Pro.InFlow

Odborný časopis

Edtech kisk

Časopis zaměřený na technologie ve vzdělávání a učící se společnost

M&P

Metodologický web

InFlow

Studentský časopis

Libdesign

Designové myšlení pro knihovny

100metod

Metody pro design služeb

Knihovna.cz

Projekty pro knihovny

KISK ONLINE

Online kurzy pro MUNI i veřejnost

YouTube kanál

Záznamy nejen z přednášek

Buďme v kontaktu