Zahraniční studijní pobyty
a stáže

V rámci studia na KISK máte možnost absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, a to skrze mnoho programů, které poskytují podporu studentských výjezdů. Nejznámějším programem je stále Erasmus (nově Erasmus+), avšak využít lze i jiné, méně známé programy.

V této sekci naleznete všechny potřebné informace o zahraničních výjezdech. Pro další informace a aktuality doporučujeme sledovat také web Centra zahraniční spolupráce MU či stránky konkrétních programů. 

ERASMUS+ – STUDIJNÍ POBYTY

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?
― prezenční i kombinovaní studenti,
― studenti bakalářského i magisterského studia,
― student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET NA STUDIJNÍ POBYT?
Hacettepe University, Katedra informačního managementu, Ankara, Turecko
Hacettepe University (HU) patří k nejlépe hodnoceným univerzitám v Turecku. V současné době zde studuje téměř 28 000 studentů a působí 3 500 osob akademického personálu. Katedra informačního managementu spadá pod Filozofickou fakultu. Výuka je zaměřena především na informační zdroje a služby, organizaci znalostí, vyhledávání informací, informační vzdělávání a gramotnost, informační management a samozřejmě informační technologie.
Podívejte se na web HU.

Tallin University, Ústav informačních studií, Tallin, Estonsko
Ústav informačních studií pravidelně navštěvují profesoři ze skandinávských zemí, kteří zde realizují kurzy přednášené v angličtině. Erasmus student si může zapisovat řadu kurzů z ostatních ústavů, například Ústav informatiky nabízí kurzy v programu Interaktivní média a znalostní prostředí.
Podívejte se na web TU.

Oslo University College, Fakulta žurnalistiky a knihovní a informační vědy, Oslo, Norsko
OUC je jednou z největších státních vysokoškolských institucí v Norsku (cca 12 000 studentů) na 7 fakultách. Během studia na OUC se od studentů očekává aktivní přístup a zájem o danou problematiku. Během seminářů se často a hodně diskutuje, obvyklé jsou požadavky na vypracování samostatné či kolektivní akademické práce (3-4 lidé), prezentace akademických prací, atd. Studium vyžaduje čtení velkého množství studijních materiálů. 
Podívejte se na web OUC.
 
University of Pésc, Fakulta kulturních věd, vzdělávání a regionálního rozvoje - Katedra knihovnictví a archivnictví, Pešť, Maďarsko
Universita v Pešti byla založena v roce 1367 uherským králem Ludvíkem Velikým. Se svými deseti fakultami hraje významnou roli v maďarském vysokoškolském vzdělávání. Univerzita nabízí širokou škálu mezinárodních vzdělávacích a studijních programů, zajišťuje vysokou úroveň výuky a výzkum. Se svými 26.000 studentů a téměř 2000 pedagogy a výzkumnými pracovníky přesahuje svými výsledky hranice Peště.                                                           
Podívejte se na web UP.
 
 
NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

― min. 3 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),
― můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.

STIPENDIUM

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. V případě zemí, se kterými má KISK navázanou spolupráci, se jedná o následující částky:

Turecko: 400 EUR/měsíc
Estonsko: 300 EUR/měsíc
Norsko: 500 EUR/měsíc
Maďarsko: 300 EUR/měsíc
Slovensko: 300 EUR/měsíc

CO JE TŘEBA?

― vyplnit přihlášku v systému isois.ois od 22. 2. do 1. 3. 2019    

   https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/?lang=cs

Jako přílohu k ní přidejte:

― Motivační dopis/cover letter v angličtině (proč chcete jet do zahraničí, proč jste si vybrali danou univerzitu, na jak dlouho a kdy chcete vycestovat...) - maximálně o jedné straně A4.

― Pokud bude úspěšných adeptů více, budou se konat osobní pohovory. O pohovoru budete informováni prostřednictvím mailu.

― Při výběru bereme ohled na důvody pro zahraniční pobyt, zájem studenta projevující se v dobrovolných aktivitách, studijní výsledky a jazykové vybavení.

ZÁŽITKY STUDENTŮ
Chcete vědět, jak se žije erasmákům? Co se jim líbí, co se jim až tak moc nelíbí, koho potkávají, co jí, jak studují a s čím přijíždí zpět domů? Čtěte!

Viliam Vateha (Hacettepe University, Turecko)
Mnohé cesty pokračujú aj po tom, čo skončili v priestore a čase

Jana Plotková (Tallin University, Estonsko)
Erasmus v Tallinnu v kostce 
Erasmus v Tallinnu podruhé 
"Vsjo óčeň balšóje" aneb Jak jsem byla v Petrohradě 
Chybí mi tu… Postrádám zde… Vytáčí mě… aneb Proč a nač se těším domů? 
Jak válčím se školou… Další postřehy a zprávy z Tallinnu… Co mě čeká a nemine 
FOTOreportáž - Eesti Rahvusraamatukogu alias Estonská národní knihovna 
Typologie erasmáků ve zkratce 

Michal Klajban (Oslo University College, Norsko)
Blog
Do Norska, země Vikingů a trollů za studiem knihovnictví

Prezentace z KISKfóra 17. 12. 2014
Mirka Brázdová: Erasmus v Norsku
Olga Senčáková: Erasmus v Estonsku
Hanka Janečková: Alternativní výjezdy

ERASMUS+ – PRACOVNÍ STÁŽE

SEZNAM VŠECH UZÁVĚREK NAJDETE NA WEBU CENTRA ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ ZDE.

PŘIHLÁŠKY V SYSTÉMU ISOIS BUDOU OTEVŘENY OD 29. 10 . - 8. 11. 2018.


KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

prezenční i kombinovaní studenti,
studenti bakalářského i magisterského studia,
student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku      bakalářského studia,
absolventi mohou vyjet na pracovní stáž (do 12 měsíců od ukončení studia).

KAM JE MOŽNÉ VYJET NA PRACOVNÍ STÁŽ?

― na jakoukoliv veřejnou či soukromou instituci (kromě organizací EU a organizací spravujících programy EU),
― stáž musí úzce souviset se studijním oborem,
― stáž si hledá zájemce sám,
― při hledání stáže můžete využít databázi CZS


NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

― min. 2 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),

můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.

STIPENDIUM

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. 
Podívejte se na tabulku výše stipendií.

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― přihlašovací formulář (postup pro podání přihlášky zde),
― Learning agreement for Traineeships,
― motivační dopis (v ČJ),
― životopis (v ČJ),
― odborná reference akademického pracovníka MU (v ČJ).

Po absolvování stáže si zapíšete pomocí studijního oddělení předmět VIKBB75 nebo VIKMB59 za 15 kreditů

KISK garantuje prozatím jednu zahraniční stáž a to ve slovinské městské knihovně v Lublani. Na stáž se vyjíždí v jarním semestru cca od dubna do června. Více o knihovně naleznete zde.

Zkušenosti prvního testovacího dua Eva & Ema

V jejich prezentaci najdete potřebné informace, fotky a kontakty 

Další možnost stáže v Lublani bude na jaře 2020!

CEEPUS (CEEPUS - FREEMOVER)

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:


Pro freemover platí termín 30. listopadu. Mobilita freemover CEEPUS probíhá pouze v rámci jarního semestru daného akademického roku (tj. je pouze jeden termín přihlášek).

Podrobnější informace naleznete ZDE

 

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

― prezenční student do 35 let,
― student musí mít ukončen 2. semestr studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo.

NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

― kategorie "Student": výjezdy na minimálně 3 měsíce,
― kategorie "Short Term Student": výjezd na min. 10 dní a max. 3 měsíce,
― kategorie "Short Term Excursion": exkurze; min. 3 dny.

STIPENDIUM

― výše stipendia se odvíjí od konkrétní země,
― více informací o výši stipendia naleznete na webu CEEPUS (pod záložkami jednotlivých zemí).

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

Po registraci do systému CEEPUS vyplníte své osobní údaje a doložíte:
― Letter of Acceptance od hostitelské instituce,
― Letter of Recommendation od vysílající instituce,
― potvrzení o studiu.

ISEP (INTERNATIONAL STUDENTS EXCHANGE PROGRAM)

AKTUÁLNÍ TERMÍNY:   
KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

― Studenti bakalářského studia,
― studenti magisterského studia,
― student musí být v min. 2. ročníku a max. ve 4. ročníku studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Na více než 150 univerzit v USA a na desítky univerzit v dalších 50 státech světa. V rámci programu ISEP Masarykova univerzita nepodporuje studium na evropských univerzitách.

STIPENDIUM

Max. 10 000 Kč/měsíc. Hrazeno ubytování a strava (nutno ponechat finance studentovi, který přijíždí ze zahraničí).

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― Motivační dopis,
― akademický motivační dopis,
― doporučující dopis,
― výpis známek,
― doklad o znalosti jazyka.

Vice informací naleznete ZDE

MEZIVLÁDNÍ DOHODY - KVÓTY

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

― Studenti bakalářského studia,
― studenti magisterského studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.
Aktuální informace o destinacích naleznete zde.

NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

Jazykové kurzy i semestrální pobyty.

STIPENDIUM

Studenti vybraní na studijní pobyt v rámci kvót obdrží stipendium odpovídající životním nákladům v dané zemi. Je možnost podat žádost o proplacení jízdních výdajů.

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku AIA,
― vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku CZ,
― motivační dopis,
― akceptační dopis ze zahraniční univerzity,
― životopis.

POZNÁMKA NA OKRAJ

V rámci mezivládních dohod existují nejen "kvóty", ale i "výběrová řízení". Ty ale již neadministruje MU, ale Akademická informační agentura.

Více informací na stránkách CZS

FREEMOVERS

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

― Studenti bakalářského studia,
― studenti magisterského studia,
― student musí mít absolvován min. 1. ročník studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Sami si domluvíte studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit.

NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

Min. 30 dní, max. jeden semestr.

STIPENDIUM

Cca 7 000 Kč/měsíc.

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― Přijímací dopis ze zahraniční univerzity,
― motivační dopis,
― náplň studijního pobytu – motivační esej,
― výpis známek,
― doklad o znalosti jazyka.

Více informací naleznete na stránkách CZS

BILATERÁLNÍ SMLOUVY

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?


― Studenti bakalářského studia,
― studenti magisterského studia.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Chile, Kostarika, Japonsko, Čína, Taiwan, Mexiko, Jižní Korea, Rusko, Brazílie, Gruzie, Izrael, Jižní Afrika, USA.
Kompletní seznam univerzit naleznete na stránkách CZS.

NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

Jeden nebo dva semestry.

STIPENDIUM

Cca 10 000 Kč/měsíc.

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― Motivační dopis,
― doporučující dopis,
― výpis známek,
― doklad o znalosti jazyka.

VISEGRÁDSKÝ FOND

KDO MÁ MOŽNOST VYJET?

― Magisterští studenti.

KAM JE MOŽNÉ VYJET?

Země V4 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko) + Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Gruzie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, Ruská federace, Slovensko, Srbsko, Kosovo a Ukrajina.

NA JAK DLOUHO MŮŽETE VYJET?

1-2 semestry

STIPENDIUM

2300 EUR/semestr

CO JE TŘEBA K PŘIHLÁŠCE?

― Úředně ověřený překlad univerzitního diplomu
― Letter of Acceptance od hostitelské instituce 
― Letter of Recommendation od vysílající instituce
― pracovní plán studia nebo výzkumu.

― Přihláška se podává online a zasílá se poštou na adresu VF,
― přihlášky se podávají každý rok na konci ledna a výsledky jsou vyhlášeny v půlce května.

Více informací naleznete na stránkách CZS

NA KOHO SE OBRACET, KDYŽ NEVÍTE, JAK DÁL?

Sabina Kubisová (kubisova@phil.muni.cz, 549 49 1530 nebo 725 866 906) 

JDE TO I JINAK?

Nově byl vytvořen Evropský průvodce sloužící k vyhledání vhodného financování Vašeho studijního či pracovního pobytu. Sami si tak můžete vyhledat nejvhodnější program.

Využít můžete také Vyhledávač možností studia v zahraničí Akademické informační agentury.