Zahraniční studijní pobyty a stáže

V rámci studia KISKu máte možnost absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, a to skrze mnoho programů, které poskytují podporu studentských výjezdů. Nejznámějším programem je Erasmus+, využít však lze i jiné, méně známé programy. Zde naleznete všechny potřebné informace o zahraničních výjezdech, pro aktuální informace doporučujeme zamířit na web Centra zahraniční spolupráce MU

ERASMUS+ Studijní pobyty

Kdo může vyjet?
 • prezenční i kombinovaní studenti,
 • studenti bakalářského i magisterského studia,
 • student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia.
Kam můžu vyjet?
Hacettepe University, Katedra informačního managementu, Ankara, Turecko
Hacettepe University (HU) patří k nejlépe hodnoceným univerzitám v Turecku. V současné době zde studuje téměř 28 000 studentů a působí 3 500 osob akademického personálu. Katedra informačního managementu spadá pod Filozofickou fakultu. Výuka je zaměřena především na informační zdroje a služby, organizaci znalostí, vyhledávání informací, informační vzdělávání a gramotnost, informační management a samozřejmě informační technologie. Podívejte se na web HU.

Tallin University, Ústav informačních studií, Tallin, Estonsko
Ústav informačních studií pravidelně navštěvují profesoři ze skandinávských zemí, kteří zde realizují kurzy přednášené v angličtině. Erasmus student si může zapisovat řadu kurzů z ostatních ústavů, například Ústav informatiky nabízí kurzy v programu Interaktivní média a znalostní prostředí. Podívejte se na web TU.

Oslo University College, Fakulta žurnalistiky a knihovní a informační vědy, Oslo, Norsko
OUC je jednou z největších státních vysokoškolských institucí v Norsku (cca 12 000 studentů) na 7 fakultách. Během studia na OUC se od studentů očekává aktivní přístup a zájem o danou problematiku. Během seminářů se často a hodně diskutuje, obvyklé jsou požadavky na vypracování samostatné či kolektivní akademické práce (3-4 lidé), prezentace akademických prací, atd. Studium vyžaduje čtení velkého množství studijních materiálů. Podívejte se na web OUC.
 
University of Pésc, Faculty of Humanities and Social Sciences - Katedra knihovnictví a archivnictví, Pešť, Maďarsko
Universita v Pešti byla založena v roce 1367 uherským králem Ludvíkem Velikým. Se svými deseti fakultami hraje významnou roli v maďarském vysokoškolském vzdělávání. Univerzita nabízí širokou škálu mezinárodních vzdělávacích a studijních programů, zajišťuje vysokou úroveň výuky a výzkum. Se svými 26.000 studentů a téměř 2000 pedagogy a výzkumnými pracovníky přesahuje svými výsledky hranice Peště. Podívejte se na web UP.
 
Na jak dlouho mohu jet?

― min. 3 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),
― můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.

Kolik dostanu peněz?

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. Částky se mohou měnit, proto si aktuální výši stipendia zkontrolujte na webu CZS.

Co je třeba udělat?
 • sledovat termíny otevření a uzavření výzev na webu CZS
 • vyplnit přihlášku v systému ISOIS

Jako přílohu k ní přidejte:

 • Motivační dopis/cover letter v angličtině (proč chcete jet do zahraničí, proč jste si vybrali danou univerzitu, na jak dlouho a kdy chcete vycestovat...) - maximálně o jedné straně A4.
 • Pokud bude úspěšných adeptů více, budou se konat osobní pohovory. O pohovoru budete informováni prostřednictvím mailu.
 • Při výběru bereme ohled na důvody pro zahraniční pobyt, zájem studenta projevující se v dobrovolných aktivitách, studijní výsledky a jazykové vybavení

ERASMUS+ Pracovní stáže

Pro aktuální termíny stáží sledujte web CZS.
Kdo může vyjet?
 • prezenční i kombinovaní studenti,
 • studenti bakalářského i magisterského studia,
 • student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku      bakalářského studia,
 • absolventi mohou vyjet na pracovní stáž (do 12 měsíců od ukončení studia).
Kam můžu vyjet?
 • na jakoukoliv veřejnou či soukromou instituci (kromě organizací EU a organizací spravujících programy EU),
 • stáž musí úzce souviset se studijním oborem,
 • stáž si hledá zájemce sám,
 • při hledání stáže můžete využít databázi CZS
Na jak dlouho mohu vyjet?
 • min. 2 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),
 • můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.
Kolik dostanu peněz?

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. 
Podívejte se na tabulku výše stipendií.

Co potřebuji k přihlášce?
 • přihlašovací formulář
 • Learning agreement for Traineeships,
 • motivační dopis (v ČJ),
 • životopis (v ČJ),
 • odborná reference akademického pracovníka MU (v ČJ).

Po absolvování stáže si zapíšete pomocí studijního oddělení předmět ISKB27 nebo ISKM21 za 15 kreditů. KISK garantuje prozatím jednu zahraniční stáž a to ve slovinské městské knihovně v Lublani. Na stáž se vyjíždí v jarním semestru cca od dubna do června. Více o knihovně naleznete zde.

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody. Freemoveři si mohou vybírat z univerzit po celém světě, se studijním pobytem však musí souhlasit domácí fakulta/katedra i zahraniční univerzita.

Kdo může vyjet?
 • Studenti bakalářského studia (mimo první ročníky),
 • studenti magisterského studia.
Kam můžu vyjet?

Kamkoliv. Sami si domluvíte studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit.

Na jak dlouho mohu vyjet?

Min. 30 dní, max. jeden semestr.

Kolik dostanu peněz?

Základní měsíční sazba je 8 tisíc korun na měsíc pobytu (z rozvojového programu na podporu mobility) + případně individuálně přiznaná částka v zemích s vysokými životními náklady. Celková výše stipendia tak může dosahovat přibližně stejné výše jako u programu Erasmus+.

Co potřebuji k přihlášce?
 • Přijímací dopis ze zahraniční univerzity,
 • motivační dopis,
 • náplň studijního pobytu – motivační esej,
 • výpis známek,
 • doklad o znalosti jazyka.

Více informací naleznete na stránkách CZS.

CEEPUS

Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS se zaměřuje na regionální spolupráci univerzit. Přes tento program je možné vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý studijní pobyt nebo letní školu do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Polska, Prištiny-Kosova, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

S případnými dotazy se obracejte na zahraniční oddělení fakulty, případně na kontaktní osoby uvedené na oficiálních webových stránkách programu CEEPUS. Doporučujeme také navštívit web Domu zahraniční spolupráce.

Kdo může vyjet?
 • prezenční student do 35 let,
 • student musí mít ukončen 2. semestr bakalářského studia.
Na jak dlouho můžu vyjet?
 • kategorie "Student": výjezdy na minimálně 3 měsíce,
 • kategorie "Short Term Student": výjezd na min. 10 dní a max. 3 měsíce,
 • kategorie "Short Term Excursion": exkurze; min. 3 dny.
Kolik dostanu peněz?
 • výše stipendia se odvíjí od konkrétní země,
 • více informací o výši stipendia naleznete na webu CEEPUS (pod záložkami jednotlivých zemí).
Co potřebuji k přihlášce?

Po registraci do systému CEEPUS vyplníte své osobní údaje a doložíte:

 • Letter of Acceptance od hostitelské instituce,
 • Letter of Recommendation od vysílající instituce,
 • potvrzení o studiu.

ISEP

Masarykova univerzita je jako jediná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzitách v 50 státech světa – například v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

Seznam hostitelských univerzit najdete na stránkách organizace ISEP. Na váš studijní pobyt ve Spojených státech amerických můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která vám umožní legálně pracovat v USA v oboru vašeho studia – více informací najdete tady. MU v rámci programu ISEP nepodporuje studium na evropských univerzitách, mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+.

Více informací najdete na webu CZS.

Nějaké další možnosti?

Mnoho! Další možnosti a informace hledejte na webu CZS.

Nově byl vytvořen Evropský průvodce sloužící k vyhledání vhodného financování Vašeho studijního či pracovního pobytu. Sami si tak můžete vyhledat nejvhodnější program.

Využít můžete také Vyhledávač možností studia v zahraničí Akademické informační agentury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info