Zahraniční studijní pobyty a stáže

V rámci studia KISKu máte možnost absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, a to skrze mnoho programů, které poskytují podporu studentských výjezdů. Nejznámějším programem je Erasmus+, využít však lze i jiné, méně známé programy. Zde naleznete všechny potřebné informace o zahraničních výjezdech, pro aktuální informace doporučujeme zamířit na web Centra zahraniční spolupráce MU

TIP! Přemýšlíš o Erasmu+ v Oslu? Nebo se tam chystáš? Podívej se na web studentů, kteří tam už byli!

Kam pro aktuální informace o výjezdech?

Některé programy, přes které se vyjíždí, administruje CZS a některé se řeší přímo na fakultě. Aktuální informace tak hledejte jak na webu CZS (Centrum zahraniční spolupráce), tak na webu Zahraničního oddělení Filozofické fakulty, kde najdete přehledně zpracovaný rozcestník nazvaný Do světa.

Centrum zahraniční spolupráce

S CZS se řeší ty největší a nejtradičnější programy, jako jsou Erasmus+ nebo Freemovers. Řeší i výjezdy na tzv. partnerské univerzity mimo Evropskou unii. Řeší také praktické stáže přes Erasmus+.

Zahraniční oddělení FF

Zahraniční oddělení FF administruje mezifakultní dohody a programy typu CEEPUS, AKTION nebo DAAD.

Přes jaké programy se nejvíce vyjíždí?

TIP! Nezaujala tě žádná Erasmus smlouva? Zkus program Freemovers a přečti si, jak přes něj Kateřina vyjela do Lucemburska!

ERASMUS+ Studijní pobyty
Kdo může vyjet?
 • prezenční i kombinovaní studenti,
 • studenti bakalářského i magisterského studia,
 • student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia.
Kam můžu vyjet?
Hacettepe University, Katedra informačního managementu, Ankara, Turecko
Hacettepe University (HU) patří k nejlépe hodnoceným univerzitám v Turecku. V současné době zde studuje téměř 28 000 studentů a působí 3 500 osob akademického personálu. Katedra informačního managementu spadá pod Filozofickou fakultu. Výuka je zaměřena především na informační zdroje a služby, organizaci znalostí, vyhledávání informací, informační vzdělávání a gramotnost, informační management a samozřejmě informační technologie.

Tallin University, Ústav informačních studií, Tallin, Estonsko
Ústav informačních studií pravidelně navštěvují profesoři ze skandinávských zemí, kteří zde realizují kurzy přednášené v angličtině. Erasmus student si může zapisovat řadu kurzů z ostatních ústavů, například Ústav informatiky nabízí kurzy v programu Interaktivní média a znalostní prostředí.

Oslo University College, Fakulta žurnalistiky a knihovní a informační vědy, Oslo, Norsko
OUC je jednou z největších státních vysokoškolských institucí v Norsku (cca 12 000 studentů) na 7 fakultách. Během studia na OUC se od studentů očekává aktivní přístup a zájem o danou problematiku. Během seminářů se často a hodně diskutuje, obvyklé jsou požadavky na vypracování samostatné či kolektivní akademické práce (3-4 lidé), prezentace akademických prací, atd. Studium vyžaduje čtení velkého množství studijních materiálů. O zkušenosti studentů KISKu z Osla si přečti více tady.
 
University of Pésc, Faculty of Humanities and Social Sciences - Katedra knihovnictví a archivnictví, Pešť, Maďarsko
Universita v Pešti byla založena v roce 1367 uherským králem Ludvíkem Velikým. Se svými deseti fakultami hraje významnou roli v maďarském vysokoškolském vzdělávání. Univerzita nabízí širokou škálu mezinárodních vzdělávacích a studijních programů, zajišťuje vysokou úroveň výuky a výzkum. Se svými 26.000 studentů a téměř 2000 pedagogy a výzkumnými pracovníky přesahuje svými výsledky hranice Peště.
 
Na jak dlouho mohu jet?

― min. 3 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),
― můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.

Kolik dostanu peněz?

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. Částky se mohou měnit, proto si aktuální výši stipendia zkontrolujte na webu CZS.

Co je třeba udělat?
 • sledovat termíny otevření a uzavření výzev na webu CZS
 • vyplnit přihlášku v systému ISOIS

Jako přílohu k ní přidejte:

 • Motivační dopis/cover letter v angličtině (proč chcete jet do zahraničí, proč jste si vybrali danou univerzitu, na jak dlouho a kdy chcete vycestovat...) - maximálně o jedné straně A4.
 • Pokud bude úspěšných adeptů více, budou se konat osobní pohovory. O pohovoru budete informováni prostřednictvím mailu.
 • Při výběru bereme ohled na důvody pro zahraniční pobyt, zájem studenta projevující se v dobrovolných aktivitách, studijní výsledky a jazykové vybavení
ERASMUS+ Pracovní stáže
Pro aktuální termíny stáží sledujte web CZS.
Kdo může vyjet?
 • prezenční i kombinovaní studenti,
 • studenti bakalářského i magisterského studia,
 • student musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku      bakalářského studia,
 • absolventi mohou vyjet na pracovní stáž (do 12 měsíců od ukončení studia).
Kam můžu vyjet?
 • na jakoukoliv veřejnou či soukromou instituci (kromě organizací EU a organizací spravujících programy EU),
 • stáž musí úzce souviset se studijním oborem,
 • stáž si hledá zájemce sám,
 • při hledání stáže můžete využít databázi CZS
Na jak dlouho mohu vyjet?
 • min. 2 měsíce, max. 12 měsíců (opakovaně ve všech stupních studia),
 • můžete vyjíždět opakovaně až do vyčerpání maximální doby pobytu.
Kolik dostanu peněz?

Výše stipendia se odvíjí od životních nákladů v dané zemi. 
Podívejte se na tabulku výše stipendií.

Co potřebuji k přihlášce?
 • přihlašovací formulář
 • Learning agreement for Traineeships,
 • motivační dopis (v ČJ),
 • životopis (v ČJ),
 • odborná reference akademického pracovníka MU (v ČJ).

Po absolvování stáže si zapíšete pomocí studijního oddělení předmět ISKB27 nebo ISKM21 za 15 kreditů. KISK garantuje prozatím jednu zahraniční stáž a to ve slovinské městské knihovně v Lublani. Na stáž se vyjíždí v jarním semestru cca od dubna do června. Více o knihovně naleznete zde.

Freemovers

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody. Freemoveři si mohou vybírat z univerzit po celém světě, se studijním pobytem však musí souhlasit domácí fakulta/katedra i zahraniční univerzita.

Kdo může vyjet?
 • Studenti bakalářského studia (mimo první ročníky),
 • studenti magisterského studia.
Kam můžu vyjet?

Kamkoliv. Sami si domluvíte studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Domácí fakulta musí s výjezdem souhlasit.

Na jak dlouho mohu vyjet?

Min. 30 dní, max. jeden semestr.

Kolik dostanu peněz?

Aktuální finanční podmínky najdeš na webu CZS.

Co potřebuji k přihlášce?
 • Přijímací dopis ze zahraniční univerzity,
 • motivační dopis,
 • náplň studijního pobytu – motivační esej,
 • výpis známek,
 • doklad o znalosti jazyka.

Více informací naleznete na stránkách CZS.

CEEPUS

Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS se zaměřuje na regionální spolupráci univerzit. Přes tento program je možné vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý studijní pobyt nebo letní školu do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Polska, Prištiny-Kosova, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

S případnými dotazy se obracejte na zahraniční oddělení fakulty, případně na kontaktní osoby uvedené na oficiálních webových stránkách programu CEEPUS. Doporučujeme také navštívit web Domu zahraniční spolupráce.

Kdo může vyjet?
 • prezenční student do 35 let,
 • student musí mít ukončen 2. semestr bakalářského studia.
Na jak dlouho můžu vyjet?
 • kategorie "Student": výjezdy na minimálně 3 měsíce,
 • kategorie "Short Term Student": výjezd na min. 10 dní a max. 3 měsíce,
 • kategorie "Short Term Excursion": exkurze; min. 3 dny.
Kolik dostanu peněz?
 • výše stipendia se odvíjí od konkrétní země,
 • více informací o výši stipendia naleznete na webu CEEPUS (pod záložkami jednotlivých zemí).
Co potřebuji k přihlášce?

Po registraci do systému CEEPUS vyplníte své osobní údaje a doložíte:

 • Letter of Acceptance od hostitelské instituce,
 • Letter of Recommendation od vysílající instituce,
 • potvrzení o studiu.
ISEP

Masarykova univerzita je jako jediná univerzita v Česku součástí mezinárodní sítě ISEP, která studentům umožňuje studovat za stejné náklady jako v Česku na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách dalších univerzitách v 50 státech světa – například v Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v různých zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky.

Seznam hostitelských univerzit najdete na stránkách organizace ISEP. Na váš studijní pobyt ve Spojených státech amerických můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která vám umožní legálně pracovat v USA v oboru vašeho studia – více informací najdete tady. MU v rámci programu ISEP nepodporuje studium na evropských univerzitách, mobilita po Evropě je možná přes program Erasmus+.

Více informací najdete na webu CZS.

Nějaké další možnosti?

Mnoho! Další možnosti a informace hledejte na webu CZS.

Nově byl vytvořen Evropský průvodce sloužící k vyhledání vhodného financování Vašeho studijního či pracovního pobytu. Sami si tak můžete vyhledat nejvhodnější program.

Využít můžete také Vyhledávač možností studia v zahraničí Akademické informační agentury.

Koho mám oslovit na KISku a proč?

Na KISKu se můžeš obracet na Tomáš Marka a Alici Lukavskou. Jsme tu pro konzultace ohledně základních náležitostí výjezdu. Dokážeme také nasměrovat na ty správné osoby, kterým je potřeba napsat v rámci jednotlivých programů. Do samotných mobilit administrativně nevidíme tak podrobně, jako na CZS a Zahraničním oddělení. V rámci výjezdu ale například schvalujeme předměty: to znamená, že s námi musíte konzultovat, zda vybrané předměty na zahraniční univerzitě odpovídají jiným uznatelným u nás na KISKu, nebo zda jsou vybrané předměty oborové a je možné si je po návratu nechat uznat jako "béčka".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info