Bez popisku

Umět pracovat s daty představuje žádanou kompetenci nejen ve sféře byznysu, ale i v humanitních vědách. V rámci profilace Informační a datový management se data učíme prakticky zpracovávat a transformovat je na informace a konkrétní znalosti, díky kterým jedinci, vědci, firmy, organizace i knihovny dosahují změn a pokroku. Předměty v profilaci se zaměřují na oblast data science (zpracování a analýza dat) a digital humanities (využití dat k výzkumu v humanitních vědách).

Data sbírají nejen mobilní operátoři, obchodní řetězce, pojišťovny, banky, farmaceutické firmy, internetové firmy nebo národní bezpečnostní agentury po celém světě. Analýza a interpretace těchto dat se brzy stane nepostradatelnou součástí strategického rozhodování všech firem i korporací, ale i veřejných a neziskových institucí. Datové analýzy se mimo jiné stávají i důležitou součástí fungování knihoven, které již běžně využívají automatizované knihovní a jiné informační systémy.

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Datový a informační management:

 • je schopný definovat informační potřeby organizace
 • je schopný efektivně vyhledávat, organizovat, interpretovat data 
 • dokáže efektivně prezentovat výsledky různému publiku
 • je schopný data správně a rychle analyzovat
 • dokáže aplikovat metody kvantitativního výzkumu a statistiky
 • je schopný rozpoznat vztahy a vzorce v datech
 • je schopný využívat základní nástroje pro analýzu dat
 • přihlíží k etickým a legislativním aspektům své práce
 • je schopný efektivního sebevzdělávání a sebeřízení

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování profilace Datový a informační management budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice v různých oblastech:

 • datový analytik,
 • marketingový analytik,
 • data manažer,
 • informační architekt,
 • analytik trhu.

Dovednosti v práci s daty se vám ale neztratí v jakémkoliv zaměstnání. Společnost je dnes na datech postavená a každá oblast čeká na lidi, kteří dokážou o datech přemýšlet a s daty pracovat.

Cílem profilace Datový a informační management je vzdělávat a připravovat odborníky, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a data science.

Aktuální předměty v profilaci

Podmínky ukončení

Pro absolvování specializace je třeba splnit následující náležitosti:

 • Absolvovat předmět Nástroje a metody datové analytiky
 • Absolvovat předmět Základy algoritmického myšlení
 • Absolvovat tři další volitelné předměty z nabídky
 • Výzkumný projekt, terénní projekt, praxe, stáž nebo konference z datové oblasti
 • Obhájená diplomová práce na téma z oblasti profilace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info