Informační a datový management

Umět pracovat s daty a informacemi představuje žádanou kompetenci ve 21. století. Kdo je schopný “vidět v datech”, ten získává konkurenční výhodu. Být datovým analytikem znamená transformovat data na informace a ty na konkrétní znalosti, díky kterým jedinci, organizace, knihovny a jiné paměťové instituce i celá společnost dosahují změn a pokroku.

Data sbírají nejen mobilní operátoři, obchodní řetězce, pojišťovny, banky, farmaceutické firmy, internetové firmy nebo národní bezpečnostní agentury po celém světě. Analýza a interpretace těchto dat se brzy stane nepostradatelnou součástí strategického rozhodování všech firem i korporací, ale i veřejných a neziskových institucí. Datové analýzy se mimo jiné stávají i důležitou součástí fungování knihoven, které již běžně využívají automatizované knihovní a jiné informační systémy.

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Datový a informační management:

 • je schopný definovat informační potřeby organizace
 • je schopný efektivně vyhledávat, organizovat, interpretovat data 
 • dokáže efektivně prezentovat výsledky různému publiku
 • je schopný data správně a rychle analyzovat data
 • dokáže aplikovat metody kvantitativního výzkumu a statistiky
 • je schopný rozpoznat vztahy, modely a vzorce v datech
 • je schopný yužívat různé nástroje pro správu a analýzu dat
 • přihlíží k etickým a legislativním aspektům své práce
 • je schopný efektivního sebevzdělávání a sebeřízení

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování profilace Datový a informační management budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice:

 • datový analytik,
 • projektový manažer,
 • marketingový analytik,
 • manažer databází,
 • data manažer,
 • informační architekt,
 • konzultant,
 • analytik trhu.

To vše v těchto a dalších oblastech: bankovnictví, zdravotnictví, marketing, podnikatelský sektor, foresight, ekonomika, ICT, e-government, pojišťovnictví, státní správa.

Cílem profilace Datový a informační management je vzdělávat a připravovat odborníky, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a data science.

Aktuální předměty v profilaci

Pro absolvování specializace je třeba splnit:

 • Předmět Nástroje a metody datové analytiky
 • Předmět Základy algoritmického myšlení
 • Tři další volitelné předměty z nabídky níže
 • Výzkumný projekt, praxi, stáž nebo konferenci z datové oblasti
 • Napsat diplomovou práci na téma z oblasti datového a informačního managementu

Profilace v bakalářském studiu

Některé z předmětů profilace jsou otevřeny i pro bakalářské studenty. Předměty specializace tedy můžete v případě zájmu studovat již na bakalářském stupni a pro získání profilace se vám v magisterském studiu uznají. Aktuálně jsou pro bakalářské studenty otevřeny předměty Úvod do jazyka SQL, Webová analytika a Vizualizace dat. Na bakaláři se můžete zaměřit i na oblast digital humanities skrze předměty Digitální kurátorství a Uchovávání kulturního dědictví.

Lidé v profilaci

Mgr. Tomáš Marek

e‑mail: