Umět pracovat s daty představuje žádanou kompetenci nejen ve sféře byznysu, ale i v humanitních vědách. V rámci profilace Informační a datový management se data učíme prakticky zpracovávat a transformovat je na informace a konkrétní znalosti, díky kterým jedinci, vědci, firmy, organizace i knihovny dosahují změn a pokroku. Předměty v profilaci se zaměřují na oblast data science (zpracování a analýza dat) a digital humanities (využití dat k výzkumu v humanitních vědách).

Data sbírají nejen mobilní operátoři, obchodní řetězce, pojišťovny, banky, farmaceutické firmy, internetové firmy nebo národní bezpečnostní agentury po celém světě. Analýza a interpretace těchto dat se brzy stane nepostradatelnou součástí strategického rozhodování všech firem i korporací, ale i veřejných a neziskových institucí. Datové analýzy se mimo jiné stávají i důležitou součástí fungování knihoven, které již běžně využívají automatizované knihovní a jiné informační systémy.

Kompetence absolventa

Úspěšný absolvent profilace Datový a informační management:

 • je schopný definovat informační potřeby organizace
 • je schopný efektivně vyhledávat, organizovat, interpretovat data 
 • dokáže efektivně prezentovat výsledky různému publiku
 • je schopný data správně a rychle analyzovat data
 • dokáže aplikovat metody kvantitativního výzkumu a statistiky
 • je schopný rozpoznat vztahy, modely a vzorce v datech
 • je schopný yužívat různé nástroje pro správu a analýzu dat
 • přihlíží k etickým a legislativním aspektům své práce
 • je schopný efektivního sebevzdělávání a sebeřízení

Uplatnění absolventa

Po úspěšném absolvování profilace Datový a informační management budete moci zastávat tyto a další podobné pracovní pozice:

 • datový analytik,
 • projektový manažer,
 • marketingový analytik,
 • manažer databází,
 • data manažer,
 • informační architekt,
 • konzultant,
 • analytik trhu.

To vše v těchto a dalších oblastech: bankovnictví, zdravotnictví, marketing, podnikatelský sektor, foresight, ekonomika, ICT, e-government, pojišťovnictví, státní správa.

Cílem profilace Datový a informační management je vzdělávat a připravovat odborníky, kteří zvyšují efektivitu rozhodování jakékoli organizace prostřednictvím kvalitní analýzy dat díky znalostem a dovednostem z oblastí ICT, data managementu a data science.

Harmonogram studia

Harmonogram je doporučením k posloupnosti studia volitelných předmětů se zaměřením na data science a digital humanities. V posledním jarním semestru pak doporučujeme soustředit se primárně na psaní diplomové práce, která taktéž musí tématem odpovídat zaměření profilace. V rámci studia je samozřejmě možné si vybírat i z dalších doplňkových volitelných předmětů. Je nutné taktéž v rámci studia absolvovat jeden předmět praktického zaměření (Praxe a stáže, Terénní projekt, Účast na konferencích) - opět v zaměření profilace.

Profilace v bakalářském studiu: předměty označené písmenem B jsou otevřeny i pro bakalářské studenty. Předměty specializace tedy můžete v případě zájmu studovat již na bakalářském stupni a pro získání profilace se vám v magisterském studiu budou počítat.

Aktuální předměty v profilaci

Podmínky ukončení

Pro absolvování specializace je třeba splnit následující náležitosti:

Absolvovaný předmět Nástroje a metody datové analytiky; Absolvovaný předmět Základy algoritmického myšlení; Absolvované tři další volitelné předměty z nabídky profilace; Výzkumný projekt, praxe, stáž nebo konference z datové oblasti; Obhájená diplomová práce na téma z oblasti profilace