Bakalářské studium

Praxe i teorie, informační technologie (od knih po databáze) a informační věda.
Absolventi bakalářského studia na KISKu dovedou vyhledat a organizovat informace a zprostředkovat je uživatelům.

Podat přihlášku

Posláním pedagogů v oboru Informační studia a knihovnictví je rozvíjet kvality budoucích informačních profesionálů a vytvářet systém smysluplného dalšího vzdělávání odborníků z praxe. Absolventi jsou připravováni na to, aby si dovedli poradit:

 • s teoretickými, metodologickými a etickými otázkami informační vědy a knihovnictví,
 • s tvorbou a managementem knihovních a informačních systémů,
 • se vzděláváním v oblasti informační výchovy,
 • s prací s informačními zdroji v digitálních knihovnách a databázových centrech ad. 

Dále jsou schopni aplikovat teoretické poznatky v knihovní a informační praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Velký důraz je kladen na rozvíjení soft skills (prezentačních dovedností, time managementu, řízení lidí) a kreativního myšlení.

Organizace studia

Kurikulum bakalářského programu je složeno z povinných kurzů, povinně volitelných kurzů a povinně volitelných praktických předmětů. Studium je uzavřeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Vedle toho si může student vybírat z kurzů dostupných v rámci celé univerzity. KISK lze studovat prezenční, nebo kombinovanou formou.

Studijní profilace

V rámci bakalářského studia se můžete nechat vést těmito studijními profilacemi, které koncentrují stěžejní témata, kterým se věnujeme. Profilace má vždy garanta, který pomáhá najít vlastní studijní cestu, utvářet (profesní) identitu či chopit se vhodných příležitostí. 

Kompetence absolventa

 • rozumí procesu vyhledávání, uchovávání a organizaci informací
 • ovládá práci s informačními technologiemi pro organizaci poznání
 • zná problematiku digitálních knihoven, knihovnických systémů a standardů
 • orientuje se v právních i etických aspektech práce s informacemi
 • zná knihovnické systémy a standardy
 • ví, jak používat výzkumné metody pro zjišťování informačních potřeb uživatele
 • orientuje se v problematice informační politiky a podpory znalostní společnosti

Oblasti uplatnění

 • Knihovny, informační centra,
 • informační služby,
 • akademická pracoviště,
 • veřejné služby a neziskový sektor,
 • média, PR a reklamní agentury,
 • konzultační a poradenská činnost,
 • start-up sféra, vlastní podnikání.

Pracovní role

 • Knihovník, informační specialista,
 • akvizitér, katalogizátor, pracovník správy fondů, dětský knihovník, referenční knihovník, rešeršér,
 • výzkumný pracovník,
 • pracovník styku s veřejností,
 • vydavatel, editor, redaktor,
 • pracovník či vedoucí pracovník v komerční, veřejné či neziskové sféře,
 • podnikatel v oblasti služeb.

Studujte na KISKu! Sledujte nás na sociálních sítích. Nebo nám napište.

Podat přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info