Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od virtuální reality, 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí. K dispozici je také VR včetně kolaborativního módu, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře Hume Labu.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

V současné době pracujeme na řešení velkých experimentálně výzkumných projektů od TA ČR (Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí), primárně výzkumných a GA ČR (The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli) či projekty aplikačně výzkumné (Humanitní vědy dokořán). Ale děláme toho mnohem více!

Specializace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný.

Studium

Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Od roku 2019 vzniká profilační studium také ve stupni bakalářském.

Bakalářské studium Magisterské studium

Lidé v profilaci

RNDr. Michal Černý
telefon: 549 49 3941
e‑mail:
Garant magisterské profilace

Zaměřuje se na filosofické aspekty digitálních technologií a vztahy mezi učením a prostředím ve kterém k němu dochází. Dlouhodobě se věnuje tématům informačního kurátorství, e-learningu, digitálním kompetencím nebo školní didaktice ICT. Je řešitem TAČR, působí jako metodik v projektu Humanitní vědy dokořán.

Mgr. Hana Tulinská
telefon: 549 49 8739
e‑mail:
Garantka bakalářské profilace

Věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, sebeřízenému učení a zpětné vazbě. Tvoří otevřené webové kurzy a pracuje na projektu aplikovaného výzkumu podpořeném TA ČR. Zaměřuje se také na problematiku online tutoringu. Působí jako odborná garantka v projektu Humanitní vědy dokořán.

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Podílí se na projektu Humanitní vědy dokořán jako metodička.

Zaměřuje se na otázky informační bezpečnosti a jejímu vztahu k informační gramotnosti. Její druhou oblastí zájmu je téma informační politiky a licenční gramotnosti.

Přináší do edTechu možnosti využití VR ve vzdělávání, a metodologii zkoumání pomocí eye-trackingu. Je řešitelem GAČR, podílí se na TAČR projektech.

Mgr. Jan Štěpánek
telefon: 549 49 3152
e‑mail:

Působí jako odborný garant projektu Humanitní vědy dokořán a je jeho výkonným hybatelem. Současně je administrátorem na CIT, rozumí si s Moodle a jako filosof se věnuje logice.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na digitální informační kurátorství, technologie podporující autonomní vzdělávání a počítačové hry. Je metodičkou projektu Co nebylo v učebnici.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na technologické inovace v jazykovém vzdělávání, digitální kurátorství pro edukační účely a využití datové analytiky ve vzdělávání.