Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí.K dispozici je také VR včetně kolaborativního módu, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře Hume Labu.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

Specializace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný.

Studium

Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Od roku 2019 vzniká profilační studium také ve stupni bakalářském.

Bakalářské studium Magisterské studium

Lidé v profilaci

RNDr. Michal Černý
telefon: 549 49 3941
e‑mail:
Garant magisterské profilace

Posouvá edTech vpřed silným interdisciplinárním nahlédnutím od IT, pedagogiky, historie, filosofie, až po teologii. Aktuálně se zabývá digitálními kompetencemi optikou fenomenologie a pragmatismu.

Mgr. Hana Tulinská
telefon: 549 49 8739
e‑mail:
Garant bakalářské profilace

Věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, sebeřízenému učení a zpětné vazbě. Tvoří otevřené webové kurzy a pracuje na projektu aplikovaného výzkumu podpořeném TA ČR.

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu.

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Přináší do edTechu možnosti využití VR ve vzdělávání, a metodologii zkoumání pomocí eye-trackingu.