Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům, k neformálnímu vzdělávacímu prostředí. Těsně spolupracujeme také se školami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. EdTech je úzce spojený s informační vědou, se kterou společně zkoumá informační chování a snaží se jeho znalosti využít pro efektivní návrh vzdělávacího prostředí. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od virtuální reality, 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí. K dispozici je také VR včetně kolaborativního módu, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře Hume Labu.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

Specializace Technologie ve vzdělávání na KISKu je v ČR unikátní a neexistuje žádný program mu podobný. 

Studium

EdTech na KISKu se systematicky tvoří od roku 2010. Vývoj, poslání a výhledy si můžete přečíst v publikaci EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Od roku 2019 vzniká profilační studium také ve stupni bakalářském. Cíle, předměty a kompetence můžete najít na samostatných stránkách níže.

Bakalářská profilace Magisterská profilace

Projekty

V současné době pracujeme na řešení velkých experimentálně výzkumných projektů od TA ČR (Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí), primárně výzkumných a GA ČR (The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli) či projekty aplikačně výzkumné (Humanitní vědy dokořán). Ale děláme toho mnohem více!

Lidé v profilaci

RNDr. Michal Černý
telefon: 549 49 3941
e‑mail:
Garant magisterské profilace

Zaměřuje se na filosofické aspekty digitálních technologií a vztahy mezi učením a prostředím ve kterém k němu dochází. Dlouhodobě se věnuje tématům informačního kurátorství, e-learningu, digitálním kompetencím nebo školní didaktice ICT. Je řešitem TAČR, působí jako metodik v projektu Humanitní vědy dokořán.

Mgr. Hana Tulinská
telefon: 549 49 8739
e‑mail:
Garantka bakalářské profilace

Věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, sebeřízenému učení a zpětné vazbě. Tvoří otevřené webové kurzy a pracuje na projektu aplikovaného výzkumu podpořeném TA ČR. Zaměřuje se také na problematiku online tutoringu. Působí jako odborná garantka v projektu Humanitní vědy dokořán.

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Podílí se na projektu Humanitní vědy dokořán jako metodička.

Zaměřuje se na otázky informační bezpečnosti a jejímu vztahu k informační gramotnosti. Její druhou oblastí zájmu je téma informační politiky a licenční gramotnosti.

Přináší do edTechu možnosti využití VR ve vzdělávání, a metodologii zkoumání pomocí eye-trackingu. Je řešitelem GAČR, podílí se na TAČR projektech.

Mgr. Jan Štěpánek
telefon: 549 49 3152
e‑mail:

Působí jako odborný garant projektu Humanitní vědy dokořán a je jeho výkonným hybatelem. Současně je administrátorem na CIT, rozumí si s Moodle a jako filosof se věnuje logice.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na digitální informační kurátorství, technologie podporující autonomní vzdělávání a počítačové hry. Je metodičkou projektu Co nebylo v učebnici.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na technologické inovace v jazykovém vzdělávání, digitální kurátorství pro edukační účely a využití datové analytiky ve vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info