Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům. Těsně spolupracujeme také se základními a středními školami, univerzitami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat: od virtuální reality, 3D tiskárny a 3D scanneru, Leap motion až po software na strojové zpracování emocí. K dispozici je také VR včetně kolaborativních aplikací, které zde vytváříme, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře HumeLab.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

KISK je dlouhodobým leaderem v oblasti tvorby a vývoje online kurzů a vzdělávání v imersivní kolaborativní virtuální realitě. Dlouhodobě spolupracuje se středními školami ve vývoji méně obvyklých prostředí a nástrojů pro učení – od nelineárních interaktivních příběhů, přes virtuální realitu až online kurzy či práci s dotekovými zařízeními.

Nabízené předměty

Studium

EdTech na KISKu se systematicky rozvíjí od roku 2010. Vývoj, cíle a výhledy si můžete přečíst v publikaci EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Jsme pracoviště s velkou tradicí a současně značnou adaptabilitou na nové přístupy, výzvy a technologie. Řadu zajímavých kurzů nabízíme také bakalářským studentům (nejen těm KISKovým), jako například Kreativní laboratoř, Informační společnost či Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky. Dlouhodobě usilujeme o to, aby studenti v magisterském stupni mohli participovat na praktických projektech na KISKu, ve firmách nebo v jiných částech univerzity.

Projekty

V současné době pracujeme na projektech Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitě, Sociálně-motivační efekt virtuální reality v distančním vzdělávání a Virtuální divadlo jako nové médium poznávání kultury, které jsou podpořené Technologickou agenturou ČR. V rámci projektu Horizont koordinujeme evropský projekt Augmented Social Play (ASP): smartphone-enabled group psychotherapeutic interventions that boost adolescent mental health by supporting real-world connection and sense of belonging (ASP). Věnujeme se tématům mikrokreditů a celoživotního vzdělávání, bezpečnosti online vzdělávání. Z interních univerzitních výzev pak rozvíjíme online kurzy, kurzy společného univerzitního základu nebo pomáháme s řešením excelentního studijního programu (Information Science as a Transforming Discipline).

Lidé v profilaci

Garant magisterské profilace

Věnuje se digitálním kompetencím, informační gramotnosti, filosofických aspektům učení a práce s informacemi, online kurzům, ale také konkrétním didaktickým aplikacím. Působí jako výzkumník učení v iVR a garant projektů souvisejících s online kurzy. Je zástupcem vedoucího katedry pro vzdělávací činnost.

Vedoucí výzkumné skupiny iVR

Přináší do edTechu možnosti využití iVR ve vzdělávání a eye-trackingu. Vede interdisciplinární výzkumnou skupinu věnující se virtuální realitě ve vzdělávání, hlavně v angličtině a kartografii. Jeho zájmem je také metodologie a experimentální výzkumné designy.

Gestorka spolupráce škol a knihoven

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Soustředí se na otázky vzdělávání, informační gramotnosti a školní didaktiky a psychologie.

Expertka na informační bezpečnost

Zaměřuje se na otázky informační bezpečnosti a jejímu vztahu k informační gramotnosti. Její druhou oblastí zájmu je téma informační politiky a licenční gramotnosti.

Tutorka, expertka na portfolia

Působí na výzkumných a rozvojových projektech vztahujících se k distančnímu vzdělávání, online tutoringu a virtuální realitě. Na KISKu působí jako koordinátorka e-portfolií.

Tutorka, expertka na kybernetickou bezpečnost

Působí jako koordinátorka tutoringu v kurzech ISK a jako odborná pracovnice v projektu zaměřující se na bezpečnost online vzdělávání.

Interakční desingnerka

Působí jako externí cvičící kurzu Vzdělávací technologie. Zaměřuje se na technologické inovace v jazykovém vzdělávání, digitální kurátorství pro edukační účely a využití datové analytiky ve vzdělávání.

Insruktážní designerka

Působí jako externí vyučující předmětů profilace. Zaměřuje se na témata instruktážního designu a vizuální gramotnosti. Působí na Kariérním centru MU.

Expertka na desinformace

Působí jako externí vyučující na KISKu, soustředí se na metodiku vzdělávání v oblasti mediální a informační gramotnosti, specificky na práci s desinformacemi. Působí ve Zvol si info.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info