Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům. Těsně spolupracujeme také se základními a středními školami, univerzitami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat: od virtuální reality, 3D tiskárny a 3D scanneru, Leap motion až po software na strojové zpracování emocí. K dispozici je také VR včetně kolaborativních aplikací, které zde vytváříme, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře HumeLab.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

KISK je dlouhodobým leaderem v oblasti tvorby a vývoje online kurzů a vzdělávání v imersivní kolaborativní virtuální realitě. Dlouhodobě spolupracuje se středními školami ve vývoji méně obvyklých prostředí a nástrojů pro učení – od nelineárních interaktivních příběhů, přes virtuální realitu až online kurzy či práci s dotekovými zařízeními.

Nabízené předměty

Studium

EdTech na KISKu se systematicky rozvíjí od roku 2010. Vývoj, cíle a výhledy si můžete přečíst v publikaci EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Jsme pracoviště s velkou tradicí a současně značnou adaptabilitou na nové přístupy, výzvy a technologie. Řadu zajímavých kurzů nabízíme také bakalářským studentům (nejen těm KISKovým), jako například Kreativní laboratoř, Informační společnost či Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky. Dlouhodobě usilujeme o to, aby studenti v magisterském stupni mohli participovat na praktických projektech na KISKu, ve firmách nebo v jiných částech univerzity.

Projekty

V současné době pracujeme na projektech Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitěKognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely, které jsou podpořené Technologickou agenturou ČR; na rozvojově-aplikačním projektu Humanitní vědy dokořán, ale také na projektech z Národního fondu obnovy soustředících se na témata kybernetické bezpečnosti online vzdělávání či mikrokredity. Z interních univerzitních výzev pak rozvíjíme online kurzy.

Lidé v profilaci

Garant magisterské profilace

Věnuje se digitálním kompetencím, informační gramotnosti, filosofických aspektům učení a práce s informacemi, online kurzům, ale také konkrétním didaktickým aplikacím. Působí jako výzkumník učení v iVR, metodik projektu Humanitní vědy dokořán a garant projektů souvisejících s online kurzy.

Vedoucí výzkumné skupiny iVR

Přináší do edTechu možnosti využití iVR ve vzdělávání a eye-trackingu. Vede interdisciplinární výzkumnou skupinu věnující se virtuální realitě ve vzdělávání, hlavně v angličtině a kartografii. Jeho zájmem je také metodologie a experimentální výzkumné designy.

Gestorka spolupráce škol a knihoven

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Podílí se na projektu Humanitní vědy dokořán jako metodička.

PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Expertka na informační bezpečnost

Zaměřuje se na otázky informační bezpečnosti a jejímu vztahu k informační gramotnosti. Její druhou oblastí zájmu je téma informační politiky a licenční gramotnosti.

Interakční designerka

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na digitální informační kurátorství, technologie podporující autonomní vzdělávání a počítačové hry.

Interakční desingnerka

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na technologické inovace v jazykovém vzdělávání, digitální kurátorství pro edukační účely a využití datové analytiky ve vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info