Technologie ve vzdělávání (EdTech)

Hledáme přístupy a nástroje ve vzdělávání, které podporují svobodný rozvoj jednotlivce a umožňují mu pomocí technologií lépe přemýšlet, studovat, pracovat, či participovat na občanské společnosti. Na mušce máme virtuální učební prostředí, kolaborativní virtuální realitu nebo digitální kompetence a gramotnost.

Klíčovou oblastí pro EdTech je práce s informacemi – od jejich vyhledání a uložení až po prezentaci a sdílení. Na KISKu se této oblasti dlouhodobě věnujeme. Máme blízký vztah k online učení a online kurzům. Těsně spolupracujeme také se základními a středními školami, univerzitami i knihovnami. Snažíme se transformovat a propojovat informace tak, aby byly použitelné pro učení se. Najdete u nás také mnoho technologií, se kterými budete moci sami pracovat, od virtuální reality, 3D tiskárny a 3D scanneru přes Leap motion až po software na detekci emocí. K dispozici je také VR včetně kolaborativních aplikací, které zde vytváříme, eye tracking nebo přístup k infrastruktuře HumeLab.

EdTech na KISKu spojuje vztah technologií k učením, práci s daty, reflexi informačního chování, využívání designu služeb, ale také téma knihoven jako místa pro rozvoj neformálního a informálního učení.

 

 

 

Specializace Technologie ve vzdělávání propojuje různé vědní obory, spojuje teorii a praxi, kterou si mohou během studia vyzkoušet. 

 

Bakalářská profilace Magisterská profilace

Studium

EdTech na KISKu se systematicky tvoří od roku 2010. Vývoj, poslání a výhledy si můžete přečíst v publikaci EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. Magisterská studijní profilace funguje od roku 2013. Od roku 2019 vzniká profilační studium také ve stupni bakalářském. Cíle, předměty a kompetence můžete najít na samostatných stránkách níže.

Projekty

V současné době pracujeme na řešení výzkumných projektů od TA ČR (Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí), Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely, Vzdělávání v kolaborativní imerzivní virtuální realitě, GA ČR The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli) či projekty aplikačně výzkumné (Humanitní vědy dokořán).

Lidé v profilaci

Garant magisterské profilace

Věnuje se digitálním kompetencím, informační gramotnosti, filosofických aspektům učení a práce s technikou, ale také konkrétním didaktickým aplikacím. Působí jako řešitel jednoho TAČR a metodik projektu Humanitní vědy dokořán.

 

Mgr. Hana Tulinská
telefon: 549 49 8739
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Garantka bakalářské profilace

Věnuje se online vzdělávání, informační gramotnosti, sebeřízenému učení a zpětné vazbě. Tvoří otevřené webové kurzy a pracuje na projektu aplikovaného výzkumu podpořeném TA ČR. Zaměřuje se také na problematiku online tutoringu. Působí jako odborná garantka v projektu Humanitní vědy dokořán.

Tvoří mosty mezi edtechem, školami, a knihovnami. K tomu garantuje profilaci Knihovnictví a literatura v kulturním kontextu. Podílí se na projektu Humanitní vědy dokořán jako metodička.

PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Zaměřuje se na otázky informační bezpečnosti a jejímu vztahu k informační gramotnosti. Její druhou oblastí zájmu je téma informační politiky a licenční gramotnosti.

Přináší do edTechu možnosti využití VR ve vzdělávání, a metodologii zkoumání pomocí eye-trackingu. Je řešitelem GAČR, podílí se na TAČR projektech.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na technologické inovace v jazykovém vzdělávání, digitální kurátorství pro edukační účely a využití datové analytiky ve vzdělávání.

Působí jako interakční designérka na projektu Humanitní vědy dokořán. Zaměřuje se na digitální informační kurátorství, technologie podporující autonomní vzdělávání a počítačové hry. Je metodičkou projektu Co nebylo v učebnici.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info