Magisterské studium

Navazující magisterské studium nabízí čtytři profilace: datový a informační management, design informačních služeb, knihovnictví a literatura v kulturním kontextu a technologie ve vzdělávání.

Podat přihlášku

Dramatický vývoj v oblasti informačních technologií přináší stále nové výzvy. Zvyšuje se díky tomu poptávka po znalostech, které mají již několik let své pevné místo v naší výuce a jsou dále rozvíjeny v rámci výzkumných seminářů nebo přímo v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu jsou vzděláváni například v těchto tematických oblastech:

 • práce s informacemi (vyhledávání, organizování, uchovávání a využívání informací),
 • design a hodnocení informačních služeb a informačních systémů,
 • práce s daty a jejich analýza s cílem podporovat strategické rozhodování organizace,
 • systémy pro vzdělávání a technologie ve vzdělávání,
 • informační vzdělávání,
 • informační bezpečnost,
 • designové myšlení a mnohé další,
 • literatura v kulturním kontextu,
 • digital humanities.

Studijní profilace

Magisterské studium si můžete nastavit podle svého zaměření a vybrat si jednu z nepovinných studijních profilací. Profilace vám pomáhají růst ve vybrané oblasti, přinášejí ale také tematická studentská setkávání či zapojení do projektů, díky kterým se dostanete do praxe ve svém vysněném oboru...

Kompetence absolventa

 • Vyhledává, organizuje, analyzuje, uchovává a zprostředkovává data a informace.
 • Využívá designové myšlení v oblasti informačních služeb a systémů.
 • Designuje informačních služby ve veřejných institucích i firemním sektoru.
 • Pracuje s daty, analyzuje je a podporuje tak strategické řízení organizace.
 • Navrhuje řešení v oblasti informačního vzdělávání.
 • Aktivně a s využitím technologií vzdělává různé cílové skupiny k informační gramotnosti.
 • Projektově vede pracovní týmy.
 • Ovládá moderní informační a komunikační technologie a systémy.
 • Rozumí právním a etickým hodnotám informace.
 • Podílí se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví.
 • Používá výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi .

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní v široké paletě pracovních pozic:

 • jako odborní knihovníci,
 • informační specialisté,
 • marketingoví specialisté,
 • datoví analytici a analytici trhu,
 • informační architekti,
 • editoři,

jednoduše řečeno: jako pracovníci a vedoucí pracovníci v komerční, výzkumné, veřejné i neziskové sféře zaměřené na oblast informačních služeb. Možnosti uplatnění se navíc rozvíjí spolu s vybranou studijní profilací.

Studujte na KISKu! 

Podat přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info