Magisterské studium

Navazující magisterské studium nabízí tři profilace: datový a informační management, design informačních služeb a technologie ve vzdělávání. Výuka probíhá z velké části projektově, s důrazem na výzkumnou činnost úzce propojenou s praxí.

Na KISKu studujeme vztahy mezi člověkem, informacemi a technologiemi v kontextu znalostní společnosti.

Dramatický vývoj v oblasti informačních technologií přináší stále nové výzvy. Zvyšuje se tak poptávka po expertních znalostech, které mají již několik let své pevné místo v naší výuce a jsou dále rozvíjeny v rámci výzkumných seminářů nebo přímo v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu jsou vzděláváni například v těchto tematických oblastech:

― práce s informacemi (vyhledávání, organizování, uchovávání a využívání informací),

― design a hodnocení informačních služeb a informačních systémů,

― práce s daty a jejich analýza s cílem podporovat strategické rozhodování organizace,

― systémy pro vzdělávání,

― informační vzdělávání,

― informační bezpečnost,

― designové myšlení a mnohé další.

Během studia se lze výběrem konkrétních předmětů odborně profilovat v jedné ze tří nabízených profilací.

Projektová výuka

Klíčovým předmětem studia je dvousemestrální Aplikační seminář (APLS), v rámci kterého studenti pracují na svých vlastních projektech. Cílem takto nastaveného předmětu je vyzkoušet si práci v týmu a získání dovedností v oblastech řízení projektů a managementu inovací - to vše ve spolupráci s odborným mentorem.

Magisterská studijní profilace:
Design informačních služeb

Profilace ve studentech především buduje pochopení procesu uvádění nových myšlenek do praxe. Představuje služby jako způsob řešení problémů jejich uživatelů, vytvářený s nimi ve spolupráci, a založený na jejich maximálním porozumění.

Magisterská studijní profilace:
Informační a datový management

Profilace Informační management na KISKu se od podobných programů na ostatních vysokých školách odlišuje svým důrazem na problematiku data science a data management.

Magisterská studijní profilace:
Technologie ve vzdělávání


Profilace propojuje okruh informační vědy s edukačními vědami - zejména pedagogikou a andragogikou - a technologiemi. Připravujeme tak studenty pro řadu povolání v oblasti vzdělávání.

Více informací o studiu, například možnosti kombinace oborů, absolventech nebo studijním programu zjistíte rovněž na stránkách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info