Bez popisku

Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem Katedry informačních studií a knihovnictví pro MU i širokou veřejnost. Obsah tvoří přednášky osobností z oboru informačních studií a knihovnictví i transdisciplinárních expertů z praxe.

S velkou slávou představujeme program na jarní semestr! A že je tentokrát opravdu vymazlený. Na své si přijdou zájemci o virtuální realitu, otevřená data, neuronové sítě i UX. Přidejte se k nám!

Blok expertů na Facebooku Záznamy na YouTube

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Celý program podzimního semestru 2021

16. 9. 2021 — Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.: Děti a příběhy: mezioborový výzkum prožitku

Společnost má tendenci dělit děti na čtenáře a konzumenty audiovizuálních obsahů. Realita dětské každodenní zkušenosti je mnohem pestřejší. Přednáška představí nový mezioborový výzkum dětského prožívání příběhů, v němž jsme zkombinovali kvalitativní a kvantitativní, kontaktní a digitální, verbální a multimodální metody a v němž jsme se řídili tím, aby naše otázky vycházely od dětí samotných.

 

Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D., vede na Univerzitě Karlově mezifakultní skupinu Integrální výzkum textu a četby. Doktorát získala na Univerzitě ve Stockholmu (2013), dlouhodobě se věnuje tématům spojeným se čtením a čtenářstvím. Dříve se podílela např. na řízení COST Action IS1404 E-READ (Evolution of Reading in the Age of Digitisation, 2014-2019), kde vedla celoevropskou pracovní skupinu zaměřenou na čtenářský prožitek.

23. 9. 2021 — Mgr. Kateřina Přidalová: Pochopit design znamená pochopit svět v souvislostech
Prezentace se bude zabývat teorií designu a otázkou, jak o designu mluvit s širokou veřejností. Kateřina Přidalová představí svoji nedávno vydanou knihou pro děti Co je vlastně design? a unikátní vzdělávací program zaměřený na „design do škol,“ který organizace Designéři dětem vyvinula na základě zmíněné knihy.
Mgr. Kateřina Přidalová je pedagožka, publicistka a teoretička designu. Založila vzdělávací organizaci Designéři dětem, vyučuje děti na ZŠ, designéry na uměleckých školách (Scholastika, Fakulta umění Ostravské univerzity, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) a působí také jako redaktorka v projektu Kreativní Česko (Institut umění – Divadelní ústav). V letech 2014 – 2016 byla členkou výběrové poroty Nejkrásnější české knihy roku a od roku 2014 je členkou Akademie Czech Grand Design.
30. 9. 2021 — Mgr. Lea Surovcová: Veřejnoprávní redaktor v době dezinformací

Práce se zdroji a ověřování informací je pro novináře základ. V době dezinformací  a společenského tlaku nejklíčovější. Veřejnoprávní novinář si nemůže dovolit udělat chybu. Jak vznikají zprávy v hlavní zpravodajské relaci? Jak obstát dobře a pravdivě informovat i ve vypjatých situacích jako jsou živelné pohromy, pandemie, volby nebo demonstrace? Nejen o tom přijde debatovat redaktorka ČT Lea Surovcová, která se specializuje na sociální a zdravotní témata. Za své reportáže získala řadu ocenění - například Cenu Olgy Havlové. Za dokument Nejsme down získala letos ocenění od Úřadu vlády i Novinářskou cenu OSF.

7. 10. 2021 — Mgr. Karolina Podloucká: Objevte svět (nejen) elektronických zdrojů

Společnost EBSCO je jedním z předních poskytovatelů elektronických informačních zdrojů a to nejen pro akademické knihovny, ale i společnosti, státní správu a oblast zdravotnictví. V přednášce si EBSCO představíme, řekneme si něco z historie a ukážeme jaká řešení a technologie pro knihovny nabízí. Dále představíme knihovní iniciativy, které EBSCO podporuje, především s důrazem na open access. Autorka se s vámi také podělí o své zkušenosti z pohledu školitelky.

V roce 2014 zakončila magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy. V posledním ročníku studia absolvovala roční stáž v knihovně European University Institute v Itálii. Poté nastoupila v knihovně Akademie věd ČR na pozici administrátora institucionálního repozitáře, kde spolu s kolegy měla mimo jiné na starosti metodickou podporu knihovníků jednotlivých ústavů AV ČR a předávání dat do RIV. Prezentovala na konferencích a seminářích a publikovala o problematice Open Science. Nyní pracuje jako školitelka společnosti EBSCO, kde je zodpovědná za oblast střední a jihovýchodní Evropy.

14. 10. 2021 — Ing. Josef Holý: Algokracie a veřejný informační prostor

S nástupem online sociálních sítí a dalších platforem pro sdílení a distribuci informací se od základu změnila architektura veřejného informačního prostoru. Algoritmy online platforem na základě behaviorálních dat v reálném čase personalizují na míru obsah pro miliardy uživatelů z celého světa a a dá se proto hovořit o Algokracii, tedy o algoritmicky řízeném systému vlády nad informačním prostorem (a díky digitální transformaci jednotlivých oblastí lidské činnosti nejen nad ním). Jak tyto algoritmy fungují? Kdo je vytváří a proč? Jaká jsou pravidla? Jaké jsou dopady na společnost? A je současný stav udržitelný?

Josef Holý začínal kdysi jako programátor, poté pracoval několik let v Sun Microsystems (dnes Oracle) jako Social Network Designer a nakonec spoluzaložil vlastní startup proactify.com. 6 let pak strávil v MSD, kde se věnoval UX, Design Thinkingu a také Umělé Inteligenci. Teď pracuje v Semantic Visions jako Head of Product. Přes téma etiky Umělé Inteligence se dostal až k algoritmům sociálních sítí a dezinformacím. Spolu s Alexandrou Alvarovou dělá podcast o algoritmické propagandě  “Kanárci v Síti”.

4. 11. 2021 — Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D.: Webové prezentace knihoven: best practices

Knihovny mohou poskytovat obrovské množství informací a znalostí, přičemž kvalitní, použitelné a mobilně optimalizované webové prezentace mohou sloužit jako vstupní brány k tomuto informačnímu bohatství. Přednáška se zaměří na současný stav webových sídel v prostředí českých knihoven a představí základní doporučení pro tvorbu použitelných a mobilně optimalizovaných rozhraní.

Světlana Hrabinová pracuje jako UX designér + markeťák v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Má PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě (obor knižničná a informačná veda), ve své disertační práci se zabývala testováním použitelnosti mobilních webových sídel v prostředí knihoven. V posledních letech je součástí hodnotící komise Bibliowebu. V univerzitní knihovně má na starosti především návrh, tvorbu a celkové zlepšování uživatelských rozhraní u systémů a webových služeb knihovny.

11. 11. 2021 — Mgr. Václav Maněna, Ph.D.: Učitelství jako životní postoj

Kde všude se hodí učitelský pohled na věc a jak vám může pomoci vyřešit pracovní i životní situace. Jaké jsou vlastnosti dobrého učitele a proč je autenticita důležitá? Jak elegantně porušovat pravidla a nikomu při tom neublížit? Jak se vyrovnat s nepřijetím okolí, nenávistí a závistí v online i offline životě učitele? Jaké je to začínat pořád znovu a proč to nevadí?

Václav Maněna je učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Několik let připravoval budoucí učitele informatiky na univerzitě Hradec Králové. Nyní učí informatiku na lyceu ve Školách Březová, kde probíhá výuka výhradně online. Má bohaté zkušenosti se zaváděním a využíváním technologií ve výuce. Je správce facebookových skupin Výuka informatiky a Moodle CZ & SK. Provozuje kanál Videovýuka s Václavem Maněnou. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR, ve kterém se podílí metodické podpoře škol v online výuce.

Další informace najdete na https://manena.info/kdo-jsem/.

25. 11. 2021 — Ing. Ivan Kobelev: Prevence kybernásilí proti proudu

Co číhá na mladé lidi na internetu? Co vůbec znamená bezpečí? A co by se s tím mělo dělat? Odpovědí je mnoho a každý na to má jiný názor. V Konsentu v tom máme též jasno. Náš postup je pro některé možná ne úplně očividný, ovšem už tři roky se osvědčuje, ať už v práci se samotnými mladými lidmi, nebo i jejich rodiči a vyučujícími. Během let 2019-2021 jsme na prevenci kybernásilí pracovali se skupinou 20 mladých lidí ve věku 15-24 let. Program byl financován grantem Evropské komise a realizován současně i v Rakousku a Rumunsku. Přijďte si poslechnout víc o našem přístupu, hodnotách a i výsledcích naší práce.

Ivan Kobelev je lektorem a členem týmu v neziskovce Konsent. V Konsentu je naším cílem, aby se každý cítil bezpečně, ať už v posteli, venku na večírku, práci, škole nebo na internetu. Ivan se jako metodik a lektor podílí na prevenci kybernásilí a sexuálního násilí mezi mladými lidmi (Power, Když to chce), na přípravě učitelů v sexuální výchově (Žádná tabu před tabulí), na vzdělávání rodičů (Jak mluvit s dětmi), a na kultivaci pracovního prostředí zaváděním systému prevence sexuálního obtěžování (Respekt je Profi). Pomimo Konsent je lektorem mezinárodních školení a workshopů, facilituje porady a pomáhá vše převádět do online formy, a to bez ztráty interaktivity, pocitu blízkosti a efektivity. Pracoval i pro velké instituce jako je Rada bezpečnosti OSN, Microsoft, Asijsko-Evropský fond. Sám pochází ze studentské organizace Erasmus Student Network (ESN).

16. 12. 2021 — Mgr. Jan Brejcha, Ph.D.: Mezikulturní UX/UI očima sémiotiky: Jak designovat pro mimozemšťany?

Přednáška se zaměří na sémiotické znaky v UI a ukáže, jak je můžeme analyzovat a využít pro design užitečných, dobře použitelných a přitažlivých aplikací. Budeme analyzovat příklady z kulturní historie, sci-fi filmů a UI. V případové studii ukážeme, jaké jsou přínosy a úskalí využití sémiotiky v mezikulturním výzkumu. Na základě výsledků výzkumu představíme vodítka využitelná v UX/UI designu webových stránek a aplikací.

Jan Brejcha je podnikatel v zahraničním obchodu a konzultant v oblasti digitálního marketingu a v designu zaměřeného na člověka. Na Univerzitě Karlově vystudoval humanitní, mediální a komunikační studia, doktorát pak získal v oboru informační vědy. Během své akademické praxe přednášel o interakci člověka a počítače a vedl výzkumné projekty zaměřené na mezikulturní UX. Zajímá se o využití moderních technologií, proto se podílel na několika startupových projektech zaměřených mj. na “programovatelné peníze” na blockchainu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info