Bez popisku

Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem Katedry informačních studií a knihovnictví pro MU i širokou veřejnost. Obsah tvoří přednášky osobností z oboru informačních studií a knihovnictví i transdisciplinárních expertů z praxe.

Blok expertů na Facebooku Záznamy na YouTube

Celý program jarního semestru 2024

22. 2. 2024 — Mgr. Monika Macháňová: Jak si pomocí AI otevřít nové cesty ke kvalitnímu vzdělávání

Umělá inteligence mám umožňuje s využitím různých aktivit a technik optimalizovat proces učení a usnadnit rozvíjení dovedností či mapování vlastního studijního progresu. Na této přednášce si ukážeme způsoby, jak zapojit AI při studiu na SŠ a VŠ i v kontextu celoživotního učení s akcentováním rozmanitých vzdělávacích metod.

Mgr. Monika Macháňová je absolventka edtechové větve KISKu. Má za sebou řadu vzdělávacích projektů, kde působila na metodických i designérských pozicích, a má tak zkušenosti s vývojem různých typů vzdělávacích objektů, od pracovních listů a microlearningových videí až po vzdělávací hry a interaktivní příběhy. Momentálně pracuje pro organizaci AI Harmony, kde se zabývá možnostmi využití AI při rozvíjení kreativity a digitálních kompetencí učitelů a knihovníků. Současně působí jako AI konzultantka společnosti SCIO, kde se podílí např. na vývoji nástroje ScioBot nebo na návrhu nové koncepce vzdělávacích aktivit zaměřených na použití AI v konkrétních školních předmětech.

29. 2. 2024 — Ing. Martin Krafl: Kulturní diplomacie v praxi

Má česká literatura úspěch i za hranicemi naší země? Jak funguje knižní trh a kdo má šanci v zahraničí uspět? Jaký podíl mají na úspěchu knihy autoři, jejich agenti, nakladatelé a překladatelé?

Ing. Martin Krafl je kulturní manažer a vedoucí Českého literárního centra. Jeho pracovní agendou je zejména programová koordinace prezentací ČR na zahraničních knižních veletrzích. V letech 2007-2011 působil na pozici ředitele Českého centra v Berlíně, v letech 2012-2017 pak na téže pozici v Českém centru Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko. Má také bohaté zkušenosti s prací v médiích, mezi lety 2004 a 2007 pracoval jako tiskový mluvčí České televize, za což mu bylo v roce 2006 uděleno ocenění Mluvčí roku. Je autorem či spoluautorem několika publikací věnovaných médiím a jejich vlivu na společnost.

7. 3. 2024 — RNDr. Kristína Pšorn Zákopčanová: Vizualizace dat na vizitce

Vizualizace dat nejsou jen další pěkný obrázek. Tedy, vlastně jsou – jsou pěkný obrázek, který nám pomáhá porozumět světu kolem nás. Díky vizualizacím můžeme poznat názory naší společnosti, nahlédnout za abstraktní koncepty, jako je například inflace, a dokonce nás mohou přimět k zamyšlení nad tím, jak dosáhnout budoucnosti, kterou chceme. Na přednášce si ukážeme, jak nad tvorbou vizualizací přemýšlí data visualization designerka Kristína Pšorn Zákopčanová, co obnáší její každodenní práce a jak se k ní coby absolventka Fakulty informatiky MU vůbec dostala.

RNDr. Kristína Pšorn Zákopčanová je designerka zaměřující se na vizuální komunikaci dat. Ve své práci pomáhá vědcům, odborníkům a novinářům komunikovat informace srozumitelně a efektivně pomocí grafů, vizualizací a map. Věnuje se datové žurnalistice na iRozhlas.cz, kde za svoji práci obdržela novinářskou cenu. Také pracuje v organizaci Fakta o klimatu a na volné noze konzultuje a školí.

14. 3. 2024 — Mgr. Jakub Kalenský: Dezinformace a demokracie

V přednášce se pokusíme odpovědět na dvě otázky: proč jsou ruské dezinformace hrozbou, a jak je možné proti nim bojovat. Podíváme se na rozsah ruského dezinformačního ekosystému, na jeho témata, na jeho úspěchy – a na naše možnosti se bránit.

Mgr. Jakub Kalenský působí v Evropském centru excelence pro boj s hybridními hrozbami (zkráceně Hybrid CoE) v Helsinkách, kde se zabývá dezinformacemi a bojem proti nim, se zvláštním zřetelem na ukrajinské zkušenosti v tomto boji. Dříve se témuž tématu věnoval v Evropské unii, kde zakládal kampaň EUvsDisinfo, nebo v think tanku Atlantic Council.

21. 3. 2024 — Dr. Timothy Gorichanaz: A Compass for What Matters: Applying Virtue Ethics to Information Literacy

As we foray further into the digital information age, we seem to be searching for moral guidance. In recent years, discussions of information ethics have proliferated along with emerging fields of ethics regarding specific technologies (e.g., AI ethics); and increasingly, this work in the ethics of information and technology has implications for information literacy. Of the three main traditions in ethics (deontology, consequentialism and virtue ethics), deontology and consequentialism have been the focus of the majority of work. But I suggest that of these three, virtue ethics is uniquely well suited as a moral guide in the digital age, given the pace of sociotechnical change and the complexity of society. That is because virtue ethics focuses on the traits, situations and actions of moral agents, rather than on rules (as in deontology) or outcomes (consequentialism). In this talk, I provide an overview of virtue ethics as relevant to information literacy, I discuss existing work that is already compatible with virtue ethics, and I suggest a future vision of a virtue-oriented information literacy.

Tim Gorichanaz is an assistant teaching professor in the College of Computing & Informatics at Drexel University in Philadelphia, USA, where he also received his Ph.D. His areas of expertise are in human-computer interaction, philosophy of information, digital ethics, information experience, information behavior and human-centered design. He has published widely on these topics in academic journals as well as in his 2020 book Information Experience in Theory and Design. Prior to his Ph.D., Tim Gorichanaz studied at New York University and Marquette University.

28. 3. 2024 — Ing. Radka Bystřická: Tech for good: jak technologie pomáhají řešit společenské výzvy

Jak jsou na tom české neziskovky s využíváním technologií? Zaostávají za zbytkem světa, jsou napřed, nebo je pravda úplně někde jinde? Na přednášce se spolu podíváme na výsledky průzkumu „Stav IT v českém nezisku“, řekneme si, s jakými specifickými výzvami a problémy se neziskovky ve světě technologií potkávají, jaké příležitosti nové technologie, včetně umělé inteligence, sektoru nabízejí, a jak můžeme my všichni pomoci tomu, aby technologie mohly být opravdu využívány pro dobro.

Ing. Radka Bystřická je ředitelkou neziskové organizace Sdružení VIA, která již přes deset let řeší téma využívání technologií pro dobrou věc. Sdružení VIA je také součástí mezinárodní sítě TechSoup, která se zaměřuje se na rozvoj a digitalizaci občanského sektoru. Radka je absolventka oboru Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze a před svým působením ve Sdružení VIA pracovala v softwarovém vývoji jako testerka a analytička. V roce 2021 a 2023 vedla průzkum "Stav IT v českém neziskovém sektoru" zkoumající potřeby a výzvy v digitalizaci této oblasti.

 

 

4. 4. 2024 — Zdeněk Bajtl: Knihovna digitálních dokumentů KDD.cz - zpřístupňování knih a časopisů zrakově postiženým

Zrakově postižený nemůže číst knihy běžným způsobem, proto je potřeba je digitalizovat, a to za dodržení určitých pravidel. V roce 1993 tak vzniká knihovna, která takto zpřístupněné dokumenty shromažďuje, ale hlavně je sama vytváří a poskytuje zrakově postiženým. V současné době obsahuje na 50 tisíc dokumentů studijních materiálů, populárně naučné literatury, pravidelně zařazovaných časopiseckých periodik i beletristických knih různých žánrů. Tato přednáška poodhalí, jak tato speciální knihovna funguje, jak se knihy pro zpracování získávají, jak se správně zpřístupňují a jakými způsoby a za jakých podmínek zrakově postiženým uživatelům poskytují. Také si konkrétně ukážeme, jak je vlastně čtou. Podrobněji se zaměříme na samotný proces digitalizace potažmo zpřístupnění, včetně popisu toho, s jakými dilematy či komplikacemi se při digitalizaci setkáváme.

Zdeněk Bajtl vystudoval Konzervatoř Jana Deyla, obor klarinet a kytara. Poté absolvoval dvouletou pedagogickou nástavbu, po jejímž dokončení začal působit jako učitel hudby na ZUŠ. Od roku 1996 pracuje ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS). Jde o neziskovou organizaci, která poskytuje služby zrakově postiženým. I on sám je zcela nevidomý. V roce 2004 se stal vedoucím Knihovny digitálních dokumentů, jedné z významných služeb SONS, jejíž úkolem je formou digitalizace zpřístupňovat knihy a časopisy zrakově postiženým, kteří nemohou číst tištěné texty běžným způsobem. Současně zodpovídá také za provoz Navigačního centra, jehož cílem je pomáhat zrakově postiženým při cestování. Podílí se také na vzdělávacích aktivitách SONS. Jeho velkým koníčkem jsou technologie a hledání způsobů, jak s jejich využitím přispět k zajištění inkluzivního přístupu k informacím a kultuře.

11. 4. 2024 — Ing. Mgr. Radka Domanská: Data jako základ digitalizace

Úřady, stejně jako firmy, nemohou bez dat efektivně vykonávat svoji činnost, poskytovat digitální služby ani se správně rozhodovat. Jaká data však máme dnes k dispozici? Jsou dohledatelná a můžeme se na ně spolehnout? Existuje strategie a plán, čeho chceme v oblasti dat dosáhnout? Na přednášce si ukážeme příklady evidence a sdílení dat veřejné správy a probereme předpoklady, které musí být splněny, aby se data mohla začít využívat ve větší míře.

Ing. Mgr. Radka Domanská působí v Digitální a informační agentuře jako národní koordinátorka otevřených dat. Společně se svým týmem zajišťuje nejen rozvoj a správu Portálu otevřených dat a Národního katalogu otevřených dat, ale i řízení, podporu a koordinaci v oblasti evidence a sdílení dat. Její vizí je rozšiřovat povědomí o datech, sdílet příklady dobré i špatné praxe, přispívat ke zveřejnění maximálního množství veřejných dat a zlepšení postavení ČR v mezinárodním hodnocení oblasti otevřených dat.

25. 4. 2024 — PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D.: Čtou školáci? Význam knih pro vývoj dovedností a školní úspěchy

Češi jsou největšími čtenáři s nejhustší sítí knihoven na celém světě, ale jak je na tom mladá generace? Čtou dnešní školáci? A proč je četba v dnešním světě nových technologií nenahraditelná? Na panelových datech z výzkumu Čtení a psaní školáků (2014 až 2023) si ukážeme dnešní čtenářskou kultura rodin s dětmi, význam čtení pro školáky – dopad na jejich gramotnost a školní prospěch. Současně se podíváme, zdali můžeme v nějakém typu rodiny detekovat náruživější čtenáře, jaké jsou jejich charakteristiky a vzdělávací trajektorie, která stále zásadním způsobem ovlivňuje naše životní úspěchy. Existující rozdíly i podle škol? A můžeme nějak pomoci dětem číst s oblibou i mimo prostředí školy?

PhDr. Magdaléna Gorčíková, Ph.D. je psycholožka a socioložka, která působí jako odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové, spolupracuje jako junior výzkumná pracovnice s oddělením Sociální stratifikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. a se střediskem Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání). Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělanostních nerovností a longitudinálním výzkumem, konkrétně problematikou jazykových a kognitivních schopností v souvislosti s dětským čtenářstvím a jeho dopadem na životní úspěch. Za tímto účelem započala v roce 2014 dlouhodobý výzkum o vývoji (pre)gramotnosti u školáků na základní škole.

16. 5. 2024 — Bc. Vojtěch Vojtíšek: Designové myšlení a knihovny

Papírová kniha má dokonale funkční design – když ji vezmete do ruky, víte, kde se otevírá a k čemu slouží. Je to koncept ověřený časem. Kdy jste tohle naposledy zažili při nákupu, cestě vlakem, na poště, nebo při návštěvě knihovny? Je těžké dělat dobré služby – i tak ale budete bojovat se silnou konkurencí, protože dobré znamená průměr. Potřebujete dělat služby skvělé, abyste byli pro své uživatele první volbou. Inovace nemusejí být jenom produktem geniální mysli – existuje řada technik a metod, jak pomoci novým nápadům na svět. Projdeme si několik příkladů využití designového myšlení v prostředí knihoven a zkusíme společně přijít na to, k čemu je to dobré.

Bc. Vojtěch Vojtíšek vystudoval filozofii a od roku 2012 působí v Městské knihovně v Praze na pozici projektového manažera e-knihovny. Má více než deset let zkušeností s řízením projektů v neziskovém sektoru, v této oblasti také školí, vede workshopy a pomáhá institucím zlepšovat jejich služby prostřednictvím designového myšlení. Je držitelem ocenění MARK pro mladé knihovníky do 35 let.

23. 5. 2024 — Dr. habil. Ida Dringó-Horváth: Enhancing Your Research Visibility Online: Strategies for Academic Success

This lecture offers an in-depth exploration of strategies to increase your online presence as a researcher. Attendees will learn how to leverage platforms like ORCID, Google Scholar, or LinkedIn, optimize research articles for better visibility, and effectively use social media to engage with the academic community. Benefits include improved citation rates, expanded professional networks, and increased opportunities for collaboration.

Dr. habil. Ida Dringó-Horváth is an Associate Professor, Head of ICT Research Center at the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. Her research and teaching areas are linked to digital competences and learning and teaching with digital technologies (EdTech), particularly in foreign language teaching and teacher training, but more recently in higher education as well. Since 2018 she is leader of a complex training program for the development of digital competences of the university lecturers.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info