Internacionalizace na KISKU

Naše katedra aktivně podporuje internacionalizaci našeho oboru prostřednictvím různých iniciativ. To zahrnuje anglicky vyučované předměty pro zahraniční studenty, blokové předměty s hostujícími pedagogy, hybridní výuku a krátkodobé studijní pobyty. Tyto aktivity nejen obohacují perspektivy našich studentů, ale také posilují naši akademickou komunitu přinášením nových myšlenek, zkušeností a kultur. Jsme přesvědčeni, že tato otevřenost a podpora internacionalizace připravuje naše studenty na úspěšnou kariéru v globálním prostředí.

Předměty v Angličtině

Předměty v anglickém jazyce vypisujeme především na podzimní semestr a jsou otevřené jak zahraničním, tak českým studentům. Jejich aktuální seznam najdete v ISU nebo na anglické stránce KISKU. Jsou skvělou příležitostí, jak si procvičit angličtinu před odjezdem do zahraničí a seznámit se se studenty z jiných univerzit.

English courses at KISK

EDUC předměty

EDUC je aliance 8 evropských institucí, která podporuje různé stupně mobility mezi partnerskými univerzitami. Nabízejí předměty, které jsou vyučovány online a přístupné všem univerzitám a někdy končí i několikadením setkání v jedném z partnerských měst. EDUC také podporuje EDUC Gap year a organizuje letní školy.

EDUC databáze

Letní školy

Pokud se necítíte na dlouhodobý výjezd, nebo na něj nemůžete, letní školy jsou skvělou příležitostí. Jedná se o (více)týdenní intenzivní kurz na cizí univerzitě, který může být často i kreditově ohodnocen. Díky letním školám máte možnost ponořit se do tématu do hloubky, poznat nové místo a ještě se seznámit se studenty celého světa.

Web CZS - letní školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info