Studijní profilace

Vyberte si jednu ze čtyř studijních profilací nebo jimi studujte napříč vlastní cestou. Všechny profilace a dílčí témata vychází z informační vědy.

Více o informační vědě