Informační věda

Informační věda je interdisciplinární obor propojující humanitní, sociální a informatická studia s fenoménem informace. Jeho ústředním tématem je interakce lidí s informacemi pomocí technologií.

Informační věda je na KISKu chápána silně tansdiciplínárně a mezioborově. Tradičně navazuje na osobnost Jiřího Cejpka (Lorenz), ale rozvíjí také další přístupy, především umírněně realistické (Stodola) a fenomenologicko-pragmatické (Černý) či evolučně-ontologické (Timko). Z hlediska výzkumného zaměření se soustředíme především na informační chování (Lorenz), ze kterého v navazujícím magisterském studiu všichni studenti realizují výzkum, založený na oborově specifických metodách a postupech. Důraz je ale kladen také na informační etiku (Lorenz, Stodola) a sémantické aspekty organizace znalostí a informací (Stodola).

Z oblasti aplikovaného výzkumu se soustředíme na otázky vývoje oboru a kurikula (Lorenz), digitální informační kurátorství a učící se společnost (Černý), výzkum digitální práce s informací a anotační chování (Lorenz) nebo třeba podpora osob s hendikepem (Stodola). Do těchto oblastí se soustředí také projektové výzvy a aktivity pracoviště. Novou významně rozvíjenou oblastí je digitální kurátorství ve smyslu digitalizace a ochrany kulturního dědictví, která se realizuje v těsné spolupráci s knihovnami (Lorenz, Novotná, Krčál).

Snažíme se také o hledání hlubších a nově promýšlených filosofických základů oboru, tedy na pěstování filosofie informace (Stodola, Černý, Timko). Pro studenty jsou ale připravené také čtenářské semináře s individuálnějším přístupem (Lorenz, Martinek, Černý).

Takto nastavený výzkumný záměr nabízí možnost širokého, praktického i teoretického promýšlení základních perspektiv informační vědy, která je spojena také se schopností vyhledávat informace, prací s různými formami elektronických informačních zdrojů a repozitářů a využívat adekvátních selekčních jazyků (Schwarz, Krčál).

Vybrané publikace a překlady

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Projekty

Kdo se tomu věnuje

Informační věda je interdisciplinární obor propojující humanitní, sociální a informatická studia s fenoménem informace. Jeho ústředním tématem je interakce lidí s informacemi pomocí technologií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info