Design 
informačních služeb

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společně řešení. Služby představujeme jako řešení problémů uživatelů a zákazníků, založené na jejich maximálním porozumění a vytvářené s nimi ve spolupráci. Kompetence v procesech navrhování, zavádění, řízení a hodnocení služeb a inovací předáváme nejen teoreticky, důraz klademe na reálné zažití designového procesu, jeho metod, na práci založené na designovém myšlení.

Inovace nepřicházejí jen tak. Stojí za nimi zvídavost, empatie, pokora, kreativita a schopnost dotáhnout věci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Profilace ve studentech buduje pochopení procesu uvádění nových myšlenek do praxe. Pilíři znalostí a dovedností, které si student odnese, jsou především základní principy řízení inovací a jejich pragmatické pojetí. Profilace je v současnosti orientována zejména na sociální inovace, které však mohou nabývat podob také technologických řešení.

Snažíme se kriticky hodnotit trendy v oboru designu služeb i produktů, spolupracujeme s českými i zahraničním experty v oblastech designu služeb, produktů, uživatelské zkušenosti a uživatelského výzkumu. Právě to jsou vedle projektového managementu hlavní možná uplatnění absolventů profilace v jejich inovačně orientované kariéře.

Designem služeb a souvisejícími oblastmi se zabýváme od roku 2012.
Podobný ucelený vzdělávací program se zaměřením na design služeb v ČR dosud neexistuje.

Studium

Výukové kurzy, stejně jako projekty směřované do praxe, stavíme na metodologiích designového myšlení. Považujeme za důležité osahat a zažít si práci s metodami a nástroji ve všech fázích designového procesu - mapování, výzkumu, analýzy, navrhování, testování a doručování služeb. Komplexní přístup k výuce v oblasti inovací zaručí zejména jejich větší použitelnost a udržitelnost v porovnání s pouhým upřednostněním inovační teorie. V různých oblastech designu studentům zajišťujeme kontakt s aktuálními tématy i se současnými odborníky ze světa veřejných i komerčních služeb.

Bakalářské studium Magisterské studium

Lidé profilace

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.


telefon: 549 49 5213
e‑mail:

Garant profilace pro rozvoj, výzkum a projekty

Mgr. Tomáš Štefek


telefon: 728 116 416
e‑mail:

Garant profilace pro studium

Mgr. Roman Novotný


telefon: 549 49 8070
e‑mail:

Publikace