Design 
informačních služeb

Nasloucháme uživatelům. Navrhujeme zlepšení. Vytváříme společně řešení. Služby představujeme jako řešení problémů uživatelů a zákazníků, založené na jejich maximálním porozumění a vytvářené s nimi ve spolupráci. Kompetence v procesech navrhování, zavádění, řízení a hodnocení služeb a inovací předáváme nejen teoreticky, důraz klademe na reálné zažití designového procesu, jeho metod, na práci založené na designovém myšlení.

Inovace nepřicházejí jen tak. Stojí za nimi zvídavost, empatie, pokora, kreativita a schopnost dotáhnout věci do konce. Ve výuce i v návrhu služeb proto používáme designové myšlení a projektový přístup.

Profilace ve studentech buduje pochopení procesu uvádění nových myšlenek do praxe. Pilíři znalostí a dovedností, které si student odnese, jsou především základní principy řízení inovací a jejich pragmatické pojetí. Profilace je v současnosti orientována zejména na sociální inovace, které však mohou nabývat podob také technologických řešení.

Snažíme se kriticky hodnotit trendy v oboru designu služeb i produktů, spolupracujeme s českými i zahraničním experty v oblastech designu služeb, produktů, uživatelské zkušenosti a uživatelského výzkumu. Právě to jsou vedle projektového managementu hlavní možná uplatnění absolventů profilace v jejich inovačně orientované kariéře.

Designem služeb a uživatelským výzkumem se zabýváme od roku 2012. Podobný ucelený vzdělávací program se zaměřením na design služeb v ČR dosud neexistuje.

Studium

Výukové kurzy, stejně jako projekty směřované do praxe, stavíme na metodologiích designového myšlení. Považujeme za důležité osahat a zažít si práci s metodami a nástroji ve všech fázích designového procesu - mapování, výzkumu, analýzy, navrhování, testování a doručování služeb. Komplexní přístup k výuce v oblasti inovací zaručí zejména jejich větší použitelnost a udržitelnost v porovnání s pouhým upřednostněním inovační teorie. V různých oblastech designu studentům zajišťujeme kontakt s aktuálními tématy i se současnými odborníky ze světa veřejných i komerčních služeb.

Bakalářské studium Magisterské studium

Lidé profilace

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.


telefon: 549 49 5213
e‑mail:

Laďka je garantkou profilace pro rozvoj, výzkum a projekty. Učí na KISKu předměty týkající se designu služeb a uživatelského výzkumu. Vede projekty zaměřené na zlepšování veřejných informačních služeb a metodiky designu služeb a uživatelského výzkumu. 

Mgr. Tomáš Štefek


telefon: 549 49 8070
e‑mail:

Tom vyučuje v kurzu Design informačních služeb, rozhraní a interakcí. Věnuje se inovacím služeb v knihovnách, designovým metodologiím a facilitaci designérských týmů.

Mgr. Jan Martinek


e‑mail:

Honza pracuje na KISKu jako designer a vývojář na projektech Strategické nástroje pro vytváření bezbariérového prostoru města a Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy. Kromě toho se věnuje rozvoji technologické neziskovky a platformy Next-book. 

Mgr. Josef Kocurek


e‑mail:

Josef je hlavním výzkumníkem na projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy. V minulosti spolupracoval například i na projektu 100metod.cz.

Standa působí jako designer v projektu Strategické nástroje pro vytváření bezbariérového prostoru města, kde má na starosti uživatelský výzkum a problematiku přístupnosti. 

Mgr. Roman Novotný


telefon: 549 49 8070
e‑mail:

Roman se na KISKu věnuje oblasti udržitelného a zodpovědného designu, transition designu a kritické teorii designu. Učí kurzy Design v souvislostech, Commons, P2P a digitální identita. Podílí se na meziuniverzitních a mezinárodních projektech. 

Jitka má na starosti přípravu a realizaci kurzu Od UČO k IČO. Věnuje se také uživatelskému výzkumu a projektu Humans of UX 2021. 

Roberto na KISK přešel z Madeira Interactive Technologies Institute a v současnosti pracuje jako designer a projektech Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy a Transition design: A new challenge for service and interaction design education.

Mgr. Matěj Málek


e‑mail:

Matěj navrhl a vytvořil grafiku většiny knih, které na KISKu vydáváme. Kromě toho je hlavním grafickým designerem v projektu Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy. 

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info