Společně tvoříme KISK

Katedra informačních studií a knihovnictví (KISK) je akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí.

Navazujeme na tradici, vzděláváme pro budoucnost.

Obor knihovnictví se zaměřením na knihovědu byl na FF MU akreditován v roce 1992. Postupně bylo knihovnictví rozšířeno o informační vědu v pojetí prof. Jiřího Cejpka a od roku 2001 je koncepce studia v této podobě realizována jako obor 7201T Informační studia a knihovnictví.

Dnes představujeme trendy, širší souvislosti a věnujeme se obecným kompetencím pro život v informačním věku (vyhledávání a organizace informací, projektové myšlení, leadership atd.).

KISK v bodech

Rozvíjíme informačněvědné základy oboru – předměty Informační věda, Filozofie informace, Učící se společnost

Klademe důraz na výzkumné kompetence studentů – předměty Metodologie pro informační studia a knihovnictví, Výzkumný seminář, Výzkumné horizonty informačního vzdělávání, projekt výzkumy.knihovna.cz

Vzděláváme studenty v teoretických základech oboru knihovnictví – předměty Metody knihovnické práce, Knihovnické služby, práce s elektronickými informačními zdroji, selekčními jazyky.

Vedeme studenty k pochopení i aplikaci provazeb knihovnictví a literatury v kulturním kontextu – předměty Literatura v kulturním kontextu, Dějiny knihovnictví v každodennosti, Poetika literárního díla aj.

Propojujeme teorii s praxí v knihovnách, veřejných institutcích i komerčním sektoru – Jobbox, spolupráce s ÚK FF MU, MZK, experimentální Knihovna Na Křižovatce, projekty Co nebylo v učebnici a EDUFORUM

Zamýšlíme se nad produkty a službami ve vztahu k současným a budoucím uživatelům knihoven, dalších paměťových a vzdělávacích institucí – kurzy Design a inovace, Design vzdělávacího procesu, Ediční problematika: teorie a praxe, Human-computer interaction

Poskytujeme metodickou podporu lidem z praxe při řízení a zavádění inovací v ICT do vzdělávacího procesu – kurzy Metodik ICT, Koordinátor ICT, projekt INTERES

Šíříme a podporujeme témata spojená s informační gramotností – kurzy Informační gramotnost, Informační vzdělávání, Informační bezpečnost, projekty Týden informačního vzdělávání, Participativní platforma rozvoje informační gramotnosti na Masarykově univerzitě

Organizace studia

Ve studijním programu podporujeme individuální profilaci studenta jeho vlastní volbou povinně volitelných a výběrových předmětů. Studenti si volí v daném rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné studium za určitých podmínek přerušit a později v něm dále plynule pokračovat.

Obor Informační studia a knihovnictví na FF MU je možné studovat ve třech studijních programech:

Všechny tyto programy lze studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Průběh studia a povinnosti

Kontakt

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám skrze formulář nebo přímo organizační referentce KISK Alici Lukavské na e-mail alukavska@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info