Společně tvoříme KISK

Katedra informačních studií a knihovnictví (KISK) je akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info