Studijní pobyt na KISK

Hledáme cesty, jak pomocí designu služeb zajistit přívětivější svět pro znevýhodněné. Skrze technologie ve vzdělávání zkoumáme limity a nové příležitosti, jak lidi učit skutečně důležitým věcem. Pomocí online kurzů rozšiřujeme kompetence napříč univerzitou i republikou. Rozumíme datům a jejich tokům ve firmách, dokážeme přemýšlet nad tím, jak informace mění korporace i státní organizace. Hledáme cesty k nejvlastnějším hlubinám lidského bytí a činíme knihovny smysluplné a krásné. Kombinujeme zázemí a znalost tradiční kultury s moderními technologiemi a špičkovými výzkumy s mezinárodním dopadem, do nichž se studenti zapojují.

Ve studiu je možné sledovat čtyři profilace: Design informačních služeb, Technologie ve vzdělávání, Informační a datový management, Knihovnitcví a literaura v kulturním kontextu.

Jak probíhá studijní pobyt na KISKu?

 

Koho kontaktovat?

 

Study with us

History studies at the Faculty of Arts at Masaryk University combine detailed insights into the history of humankind with a more comprehensive understanding of selected problems and contexts. 

For applicants

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.”

Lorem ipsum