Projects

Current Research Projects

Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí (TIGUP)
  • Cílem projektu je tvorba vzdělávacího programu pro střední školy a jejich učitele, která aplikuje naše dosavadní zkušenosti a poznatky z oblasti online vzdělávání a rozšiřuje je o další pomocí analýzy online učebního chování žáků a učitelů.
  • Podpora: Technologická agentura České republiky
  • RNDr. Michal Černý (řešitel), Mgr. Hana Tulinská
Humanitní vědy dokořán
  • O projektu
  • Podpora:
  • Lidé: Petr Škyřík, Ph.D. (řešitel), RNDr. Michal Černý, …

List of Research Projects


Total number of projects: 10

Contact us

Mgr. Alice Lukavská


E‑mail: