Kombinované studium

Pracujete nebo plánujete při studiu pracovat? Připravili jsme pro vás možnost studovat náš obor i v kombinované formě. Jedním z hlavních rozdílů oproti prezenční formě je koncentrace povinných předmětů do pátečních bloků, které se konají jednou za cca 3 týdny během semestru.Tuto výhodu kompenzuje vyšší nárok na vaši přípravu a samostudium.

Co to je a jak to probíhá u nás:

Volbu formy studia musíte provést už při podávání přihlášky. Přijímací zkoušky jsou pro obě formy studia shodné. Je možné se přihlásit na obě formy, projít přijímacím pohovorem a teprve poté se rozhodnout, zda zvolíte kombinovanou, nebo prezenční formu studia.

Začátkem semestru se dozvíte povinné páteční termíny pro kombinované studenty. Páteční dny obsahují povinné (A) předměty. Vyučující povinně volitelných předmětů s vámi počítají a nastavují vám podmínky průběhu výuky předmětu podle toho, zdali můžete předmět navštěvovat, či nikoliv.

Nároky na ukončení předmětů jsou ale pro obě formy studia shodné, podmínky absolvování najdete zpravidla v sylabu každého předmětu. 

FAQ

Je kombinované studium placené?

To záleží na počtu vámi doposud odstudovaných let.
Nejste si jisti? Podívejte se na stránku věnovanou poplatkům spojenými se studiem na MU

Je studium bez docházky?

Není, zcela bez docházky je forma distanční. Ale protože se s vámi chceme potkávat a víme, že pracujete, zvolili jsme proto formu kombinovanou. Povinnou docházku máte v pátečních termínech pro kombinované studenty.

Potkám se i s prezenčními studenty?

Ano. Prolínání zkušeností a poznatků prezenčního a kombinovaného studia nám přijde důležité, a proto se v páteční blokové výuce potkáte i s prezenčními studenty.

Mám nárok na ISIC?

Studentům kombinovaného studia se vydává pouze čipová karta, více informací se dozvíte na webu Studijního oddělení.

Jak poznám, jaké předměty si mám registrovat?

Povinné předměty máte úplně stejné jako studenti prezenční formy studia. U povinně volitelných předmětů je to na vás – pokud si nejste jistí, jestli daný předmět budete časově zvládat (např. procento účasti na seminářích), kontaktujte vyučujícího a domluvte se s ním individuálně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info