Všichni pěkně pospolu!

Vyučující a zaměstnanci Kabinetu informačních studií a knihovnictví v jednom aktualizovaném seznamu. Nevíte, koho hledáte? Napište na sekretariát KISKu Alici Lukavské a ona vám poradí.