Celoživotní vzdělávání

Chcete si rozšířit kvalifikaci? Nedostali jste se do bakalářského studia?  
Vyzkoušejte některou z nabízených forem CŽV FF MU.
Programy CŽV jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání a nebo hledají nové možnosti uplatnění na trhu práce. V rámci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je Celoživotní vzdělávání realizováno v několika formách.​​

Dvousemestrové paralelní studium (tzv. nultý ročník)

Seznamte se s KISKem a vyučujícími, vyzkoušejte si studium na vysoké škole a získejte certifikát úspěšného absolventa Celoživotního vzdělávání. Výrazně tak zvýšíte nejen své šance pro přijetí do řádného studia, ale také jako uchazeč o perspektivní zaměstnání.
Tato forma celoživotního vzdělávání je určena zejména pro potencionální zájemce o řádné bakalářské studium akreditovaného studijního oboru Knihovnictví a informační studia na FF MU. Dvousemestrové paralelní studium je realizováno jako placené, studijním plánem pokrývá strukturu předmětů povinných (kredity A) pro 1. ročník řádného bakalářského studia KISK a absolvovat jej lze prezenčně nebo kombinovaně.

Úspěšní absolventi této formy studia mohou být v souladu s obecnými podmínkami a podmínkami oboru přijati do řádného bakalářského (prezenčního nebo kombinovaného) studia. V případě přijetí k řádnému studiu se na základě podané žádosti v plném rozsahu uznávají absolvované kurzy, včetně jejich kreditové hodnoty.

Podmínky a průběh nultého ročníku KISK

Dvousemestrální paralelní studium pro akademický rok 2019/2020 bude zahájeno v září 2019 - termín bude upřesněn.

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.

Přihláška do nultého ročníku KISKu

Studium jednotlivých předmětů FF MU

Program Celoživotního vzdělávání umožňuje také zájmové studium vybraných předmětů z nabídky jednotlivých oborů Filozofické fakulty MU. Tímto způsobem můžete studovat libovolně dlouho, ale nelze tak získat titul. Absolvované předměty vám však mohou být uznány do řádného studia. Studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů je zpoplatněno. Každému předmětu je přiřazena kreditová hodnota podle náročnosti přípravy a jeho zajištění, přičemž jeden kredit je zpoplatněn částkou 600 Kč.

Jednotlivé předměty si můžete prohlédnout ve studijním katalogu oborů FF MU. Pomocí registrace si vybíráte jednotlivé předměty a pokud splňujete podmínky pro zapsání předmětu (prerekvizity, kapacita předmětu) - bude vám předmět prodán v Obchodním centru a potvrzen. Možnost takového studia je podmíněna ukončenou SŠ a podáním přihlášky do studijního programu Celoživotní vzdělávání, oboru Celoživotní vzdělávání.

Elektronickou přihlášku můžete podávat od 1. 4. do 30. 7. 2019.

Přihláška do programu Celoživotní vzdělávání


Specializační studia

V rámci Celoživotního vzdělávání FF MU je možné zapsat si některý z vypsaných kurzů nebo školení (různé časové náročnosti) nabízených jednotlivými pracovišti (obory). Tato forma studia má specializační nebo doplňující charakter - absolvováním si můžete rozšířit svou profesní kvalifikaci, vzdělávat sebe nebo své zaměstnance, případně zapracovat na osobním rozvoji.

Kurzy a školení tohoto charakteru jsou zpravidla zpoplatněny (platba probíhá přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity). Vybírat můžete z aktuální nabídky Filozofické fakulty MU, kterou naleznete na stránkách Masarykovy univerzity v sekci Celoživotního vzdělávání. Tato nabídka je z velké části zaměřena na pedagogické pracovníky a jejich profesní růst.

Potřebujete se vzdělat nebo být proškoleni v tom, čemu se na KISKu věnujeme? Chcete si svůj kurz či školení vybrat podle tématu, cílové skupiny, pro kterou je studium určeno, přednášejícího nebo časové náročnosti kurzu?

Připravujeme pro vás ve spolupráci s lektory a externími partnery KISKu samostatnou sekci Kurzy a školení, kde naleznete kompletní a přehlednou nabídku těchto forem dalšího vzdělávání, včetně aktuální nabídky CŽV FF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info