Kurz práce s informacemi

Kurz má za cíl rozvoj informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity tak, aby byli schopni získané znalosti, dovednosti a postoje přenášet do své vlastní studijní praxe.

O kurzu

Témata kurzu

Rozpoznání informačních potřeb

Obecně platí, že hledáme proto, že chceme vyřešit nějaký problém. Chceme vědět, kolik stojí lístky do divadla, nebo získat seznam nobelistů se švédským občanstvím v posledních 30 letech...

Vyhledávání informací

Předně je možné říci, že vyhledávání informací není nikdy jednorázovou záležitostí, ale jde o proces. Na jeho začátku je jistá informační potřeba a na konci výsledek, který potřebujeme.

Organizace a ukládání informací

Stojíme před určitou revolucí v tom smyslu, že klíčovou kompetencí či ústřední kompetencí celé informační gramotnosti bude organizace informací, která je dnes stále nejpodceňovanější.

Etická dimense práce s daty

Práce s informacemi není nikdy prosta hodnot a ten, kdo s nimi pracuje by si této skutečnosti měl být vědom.

Tvorba a sdělování nových informací

Tvorba informací tedy není něčím jednosměrným, není vypouštěním „balónků s informacemi“, které nás nijak nezasahují, ale je naopak procesem, který nás ovlivňuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info