Kurz práce s informacemi

Kurz má za cíl rozvoj informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity tak, aby byli schopni získané znalosti, dovednosti a postoje přenášet do své vlastní studijní praxe.

Témata kurzu

Rozpoznání informačních potřeb

Obecně platí, že hledáme proto, že chceme vyřešit nějaký problém. Chceme vědět, kolik stojí lístky do divadla, nebo získat seznam nobelistů se švédským občanstvím v posledních 30 letech...

Vyhledávání informací

Předně je možné říci, že vyhledávání informací není nikdy jednorázovou záležitostí, ale jde o proces. Na jeho začátku je jistá informační potřeba a na konci výsledek, který potřebujeme.

Organizace a ukládání informací

Stojíme před určitou revolucí v tom smyslu, že klíčovou kompetencí či ústřední kompetencí celé informační gramotnosti bude organizace informací, která je dnes stále nejpodceňovanější.

Etická dimense práce s daty

Práce s informacemi není nikdy prosta hodnot a ten, kdo s nimi pracuje by si této skutečnosti měl být vědom.

Tvorba a sdělování nových informací

Tvorba informací tedy není něčím jednosměrným, není vypouštěním „balónků s informacemi“, které nás nijak nezasahují, ale je naopak procesem, který nás ovlivňuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info