Pokročilé vyhledávání (hlavně) na Google

Protože je Google největším a nejpoužívanějším vyhledávačem, svoji pozornost směrem k pokročilému vyhledávání namíříme právě k němu. Neznamená to, že by další vyhledávací nástroje žádné takové nástroje či možnosti neměly – některé jsou podobné, jiné chybí, některé naopak Google nemá. Přesto je možné říci, že to, co si člověk osvojí v Google, může snadno přenést do dalších prohlížečů (DuckDuckGo, Bing, Seznam), takže jde o poměrně univerzální dovednosti.

Nastavení vyhledávání

Pokud v dolní části titulní stránky Google kliknete na Nastavení, můžete si uložit nastavení vyhledávání podle své preference. Všechny právě popsané možnosti jsou dostupné i při kliknutí na Nastavení vyhledávání (hned pod polem pro vyhledávaná slova). Lze zde:

  • změnit jazyk rozhraní Google;
  • zapnout nebo vypnout filtr výsledků (blokuje obsah určený jen pro dospělé), zvýšit počet výsledků vyhledávání zobrazených na jedné stránce;
  • nastavit otevírání vyhledaných stránek v novém okně nebo umožnit či omezit personalizaci při vyhledávání pomocí historie vyhledávání a využití soukromých výsledků.

Pod tlačítkem Nastavení je dostupná také historie (co jste po přihlášení dělali v různých službách Google, např. co jste vyhledali a přehráli na YouTube), kterou zde můžete upravit (smazat vybrané záznamy z historie). Podrobněji se podíváme na další položku z nabídky pod Nastavením, a to Rozšířené vyhledávání.

Podívejte se na nápovědu vyhledávání na Google. Je psaná stručně, přehledně a srozumitelně a najdete zde řadu tipů, které vám mohou pomoci zkvalitnit výsledky vašeho vyhledávání na Google.

Vedle formuláře pro rozšířené vyhledávání můžete najít sloupeček s příklady. Tyto příklady ukazují, jak stejný příkaz zapsat do základního vyhledávání v Google. Pokud tedy budete chtít hledat přesnou frázi, dáte ji v základním vyhledávání (z jednoho políčka) do uvozovek, např. “krysí teriér”. V rozšířeném vyhledávání ale to, co říkáte Googlu uvozovkami, sdělíte zapsáním do příslušného políčka formuláře, tady již frázi do uvozovek nedáváte, napíšete jen požadovaná slova, např. krysí teriér.

Vyhledávací operátory na Google

Rozšířené vyhledávání je sice snadno použitelné, může být ale dosti limitující v nabídce, co a jak můžete vyhledávat. Google toho ale umí víc, pokud se rozhodnete využít tzv. vyhledávací operátory. Problémem operátorů je, že jejich zápis se v různých vyhledávačích liší ještě více než možnosti rozšířeného vyhledávání. Vyzkoušejte tedy nejběžnější zápis, může se ale stát, že operátor nebude fungovat tak, jak byste potřebovali. V takovém případě je nutné si správnost zápisu ověřit v nápovědě konkrétního vyhledávače.

Závorky Pokud zadáváte složitější dotaz, kde kromě výrazů, ze kterých vám stačí jeden, jsou i další slova, přesnější výsledky vám přinese dotaz, kde bude závorkami označeno, ke kterým slovům se operátor vztahuje. Například dotaz Brno (kavárna OR čajovna) vám vrátí seznam brněnských kaváren i čajoven, tedy stránky, kde je kavárna nebo čajovna, ale v obou případech také slovo Brno, naopak dotaz (Brno kavárna) OR čajovna vrátí brněnské kavárny, ale čajovny i v jiných místech.

Minus Může se stát, že některé slovo bývá ve výsledcích spojeno s oblastí, která pro vás není v danou chvíli zajímavá. Můžete třeba hledat odborníka, který má stejné jméno jako celebrita, kterou ale právě nehledáte. Pokud před slovo vložíte pomlčku bez mezery, tak Google z výsledku vyloučí stránky, které toto slovo obsahují. Chcete například najít texty o inteligenci, ale nezajímá vás umělá inteligence. Jak budete postupovat? Zadáte inteligence umělá. Tento dotaz vám vrátí o výsledky obsahující texty o inteligenci, ale nikoli dokumenty obsahující současně slovo umělá.

Hvězdička Kromě operátorů je dobré znát i tzv. zástupná znaménka. Znak * může v Googlu například nahradit slovo. Chcete vyhledat píseň, která existuje ve více jazykových variantách? Například v písni Pec nám spadla můžete hledat „pecaře“ i „pekaře“. Pak tedy stačí zadat „Starý * není doma a mladý“ a vyhledávač nabídne výsledky, kde slovo doplní. Častější využití může být tehdy, když potřebujete hledat nějaké ustálené fráze a je vám jedno, jaké jsou v nich spojky nebo třeba co se mezi nimi nachází.

Uvozovky Někdy nestačí jen uvést, jestli daný výraz má být ve výsledku přítomný, nebo ne, ale je důležitá přesná posloupnost slov. Nejčastěji takto budete postupovat při hledání určité fráze nebo víceslovného pojmu, kdy musejí slova následovat za sebou právě ve stanoveném pořadí. Když například hledáte osobu určitého jména a příjmení, vyhledávač nabídne mezi výsledky i texty, kde jméno a příjmení patří dvěma různým osobám. Máte-li zájem pouze o výsledek, v němž jdou slova v pořadí ihned za sebou, uzavřete do uvozovek všechna slova v přesném tvaru a pořadí, o které stojíte. Myslete ale na to, že tak vyloučíte i slova v jiném tvaru (např. v jiném pádu) nebo možnost, kde bude mezi zadanými slovy třeba jen jedno navíc.

OR Operátor OR slouží na Google k tomu, abyste pomocí něj sloučili dva vyhledávací výsledky do jednoho celku. Pokud tedy máte dva vyhledávací dotazy, které vám vrací relevantní výsledky, můžete je propojit pomocí tohoto operátoru. Například: „Volkswagen Maraton Praha“ OR „Pražský mezinárodní maraton“. Google výsledky spojí dohromady a seřadí je podle relevance. Spojovat přitom můžete velice složité a různé kombinace, k čemuž případně můžete použít i závorky.

Google umí vyhledávat také spoustu zajímavých věcí, které se jinak filtrují poměrně obtížně, jako třeba:

  • Vyhledávání ceny určitého zboží: před číslo přidejte symbol $: mobilní telefon $400. Pozor, cena se zadává vždy v dolarech, což pro naše podmínky nemusí být vždy přehledné.
  • Pokud chcete hledat v nějakém rozsahu hodnot, slouží k tomu dvě tečky: mobilní telefon $300..$700 nebo Corel Draw 7..9.
  • Pokud chcete vyhledávat určitý hastag, můžete to udělat pomocí #: #ebook.
  • Pokud chcete vyhledávat na konkrétním webu, tak před název webu nebo domény vložte site: site:muni.cz.
  • Pokud už web není k dispozici (většinou se hodí při krátkodobém výpadku), může se hodit cache: cache:myslenkove-mapy.cz.
  • Pokud potřebujete hledat jen dokumenty v určitém formátu, bude se vám jistě hodit File Type, který se dá použít, například File Type:pdf “Kurt Gödel“.
  • Google umí pracovat také s některými zajímavými přídavnými funkcemi, takže například dotaz počasí Brno, zobrazí nejen webové stránky, ale také skutečnou předpověď a informace o teplotě a počasí. Nebo pokud do něj zadáte příklad, jako je 7+6, kromě výsledku dá systém k dispozici také kalkulačku. Pěkné jsou také třeba grafy, jako je tg(x).

Google Scholar

Google má spoustu přidružených vyhledávačů, z nichž ten akademicky nejdůležitější je jistě Google Scholar. Zpracovává plné texty nebo informace o odborných publikacích. Pokrývá recenzované online akademické časopisy, knihy (včetně těch zařazených do Google Books), diplomové práce, weby vzdělávacích institucí (např. jejich adresa končí “.edu”) a podobně. Přes Google Scholar se můžete proklikat k plným textům, pokud jsou v otevřených zdrojích, může vás ale také zavést do databáze, kde získáte plný text až po přihlášení pod univerzitou či knihovnou.

Oproti databázím nabízí jen velice omezený systém kontroly kvality zdrojů, takže se nehodí například na tvorbu přehledových studií či podobné věci, jeho výběr je do jisté míry nahodilejší. Díky své velikosti se velice dobře hodí pro dohledávání konkrétních textů k tématu, získání rozhledu nebo nalezení zajímavých osob a jejich vědeckých profilů. Nabízí ještě jednu příjemnou věc – značná část zde nalezených zdrojů je zdarma dostupná online. Pokud tedy člověk nemá přístup k tradičním placeným databázím, bude Scholar jednou z možných bran k poznání, která může docela slušně fungovat i bez placení.

Scholar nabízí také zdroje ve formátu citace, což znamená, že zobrazí jen informace o publikaci, ale neodkazuje na žádný dostupný plný text ani webovou stránku. U každého vyhledaného záznamu se zobrazí počet citací, což vám může sloužit jako nápověda kvality odborného textu (ukazuje, kolik lidí jej považovalo za zajímavý a odkazovalo na něj). Přesto je vhodné, abyste před použitím text ještě sami zhodnotili a údaj o citaci použili jen jako dílčí kritérium.

Scholar dále umožňuje zobrazení souvisejících článků v případě, že se vám podaří najít takový článek, který považujete za stěžejní pro vámi hledané téma. Mohou se vám hodit také funkce citačního manažeru, tedy uložení textu do vlastní knihovny zdrojů a vygenerování citace (v Česku) podle normy MLA, APA a ISO 690. Když budete generovat citace v Google Scholar, dávejte si pozor na kvalitu záznamu, protože formát navržený Google Scholar je často nesprávný. Za zmínku stojí také možnost vytvořit si vlastní publikační odborný profil. Ukázku takového profilu ilustruje stránka Petra Sojky, George Lakoffa či Michala Černého.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info