Úkol

z modulu Etická dimense práce s daty:

  1. Vytvořte první kousek teoretického úvodu k textu o problému, který chcete zkoumat. Vlastní text by měl mít cca 3 600 znaků.
  2. V textu pracujte s literaturou, kterou jste výše nalezli, ale můžete využít také vlastní zdroje. Celkem musíte využít alespoň pět odborných zdrojů. Cílem je, abyste dokázali literaturou podepřít jednotlivá tvrzení a myšlenky a prokázali schopnost průběžného citování. Způsobu průběžného citování přizpůsobte také seznam použitých zdrojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info