Úkol

z modulu Tvorba a sdělování nových informací:

 1. Napište text, který bude teoretickým úvodem k řešení Vašeho problému – můžete navázat na předchozí úkol. Celý text musí mít nejméně 10 000 znaků včetně mezer a odkazovat nejméně na dvanáct různých zdrojů.
 2. Musí obsahovat:
  – Vymezení problematiky
  Vlastní řešení problému
  – Diskusi
  Závěr
 3. Text doplňte o název, abstrakt (asi 700 znaků včetně mezer) – ideálně strukturovaný, klíčová slova. Tyto tři prvky budou uvedené v češtině i angličtině.
 4. Naformátujte text tak, aby bylo možné ho odevzdat jako seminární práci nebo článek do časopisu.
 5. Dbejte na typografické, pravopisné a stylistické požadavky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info