Technologické nástroje 

V samotném procesu psaní může člověku hodně pomoci technika a nebo mu naopak velice znesnadnit život, ať už v rovně nástrojů na samotné psaní a jejich ovládání, nebo u řady aplikací, které umožňují určité tvůrčí činnosti podpořit nebo dělat jinak, než je běžné. Především – pokud pracujete s textovými procesory a nejste familiární s nástroji, jako je rejstřík, konec stránky nebo poznámky pod čarou doporučujeme to rychle doplnit. Nejde o nic těžkého a člověku to může skutečně hodně pomoci. Níže uvádíme spíše drobný inspiromat nástrojů, které se v procesu psaní mohou člověku hodit.

Bez popisku

Bez popisku

Slovníky synonym jsou pro české psaní, ale vlastně nejen pro ně velice užitečné. Základní nástroje nabízí i Word, ale přesto se vyplatí se podívat například po:

  • Slovník českých synonym je pojmově obsáhlý, nabízí synonyma i antonyma, ale výkladově je poměrně stručný.
  • ABZ obsahuje slovník synonymcizích slov v jednoduchém online provedení s tím, že část hesel zpracovávají dobrovolníci.
  • Synonymus nabízí hezké ovládání a příjemný uživatelský design a relativně velice moderní slovní zásobu prostupující do hovorové až nespisové češtiny.
  • V angličtině je základem Thesaurus.com , který nabízí obrovskou zásobárnu synonym i jejich výkladů, což umožňuje jednoduše precizovat text.

Překladače mezi různými jazyky tvoří druhou zajímavou oblast, kterou nelze pominout. Pokud překládá z češtiny do angličtiny, tak určitě užijete také nástroje na zlepšení plynulosti a kvality textu, jako jsou Cliche finder, Hemingwayapp a především Grammarly. A nyní již k vlastním překladačům:

  • Relativně méně známý překladač z infrastruktury LINDAT, slouží především pro překlady publicistických textů a vykazuje velkou míru podobnosti s lidskými překlady.
  • DeepL je asi nejlepším nástrojem na překlady v současnosti, k většině činností vystačí bezplatná verze. Výhodou je velmi kvalitní překlad, slabinou je méně podporovaných jazyků.
  • Google Translator podporuje obrovské množství jazyků, je bezplatný a lze ho použít i jako rozšíření do webového prohlížeče, což hodně pomůže s orientací na webových stránkách. Slabinou je kvalita překladu.

Bez popisku

Bez popisku

Pokud jde o nástroje na podporu vlastního psaní spíše nahodile vybíráme tyto tři:

  • Writeordie je pozoruhodný nástroj, do kterého lze zadat své psací cíle (rychlost, počet slov, čas) a psát v něm. Systém kontroluje plnění cílů a dává uživateli zpětnou vazbu o tom, jak v psaní postupuje.
  • Calmly Writer je ideálním nástrojem pro každého, koho ruší Word a jeho složité rozhraní. Tento nástroj umožňuje psát ve skutečně minimalistickém rozhraní ve webovém prohlížeči. Během práce nebude člověka s jistotou nic rušit a před sebou má jen vlastní text.
  • V češtině váhá čas od času každý. Nezbytným nástrojem ke psaní je Internetová jazyková příručka, která vysvětluje všechny problematické jevy, skloňování slov nebo jejich rody a další úskoky spisovné češtiny.

Zásadním doporučením je zálohování – zatímco bez všech výše uvedených nástrojů se lze nějak „minout“, respektive lze je nahradit jinými nebo sáhnout po „papírovém řešení“, v případě zálohování takovou možnost nemáme. Doporučeným minimem je využít Office365 (studenti Masarykovy univerzity ho mají bezplatný) a pro zálohování užívat OneDrive. Stejně může posloužit také Google Disk nebo další podobná řešení. Platí, že dlouhé psaní bez ukládání (nebo bez automatického ukládání) nebo ukládání souborů čistě na pevný disk nebo dokonce na flash disk, je čistým hazardem s vlastními daty.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info