Funkce pro editaci textu v textových procesorech

Textové procesory nabízejí velké množství nástrojů, které vám mohou pomoci s formální a gramatickou správností textu.

Níže připravený výběr představuje jen některé z takových funkcí, v každém případě velmi doporučujeme je využívat. Váš text bude lepší, přehlednější a jakékoli další jeho úpravy se vám budou dělat lépe.

Patříte mezi ty, kdo nejprve vše napíší a úpravy si „nechávají na konec“? Velmi doporučujeme tento způsob práce zahodit. Zabere vám více času a energie. Navíc se zvyšuje pravděpodobnost, že si nevzpomenete, co jste chtěli v průběhu psaní upravit. To, co se dělá opravdu až nakonec, je editace a korektura.

Pokud se rozhodnete využít TeX či Markdown, většinu z toho, čemu se budeme věnovat u textových procesorů, odbydete jedinou značkou. Poté si jen pohrajete s tím, jak mají jednotlivé textové prvky vypadat. Ať již zvolíte libovolný přístup, doporučujeme nad textem přemýšlet nejen z hlediska obsahu, ale také z pohledu jeho struktury. Pokud průběžně formátujete nadpisy, zpracováváte poznámky pod čarou či bloky citací, bude se vám o práci lépe přemýšlet a bude mít logičtější charakter. Tyto dva pohledy se vzájemně ovlivňují a mohou vám pomoci v tom napsat lepší a přehlednější text. 

Využít můžete také Fithesis3, LaTexových šablon v nástroji Overleaf. Mezi nimi najdete šablony speciálně vytvořené pro každou fakultu Masarykovy univerzity. Nechybí ani návod pro začátečníky.

Pod každou z následujících funkcí nabízíme odkazy do nápovědy v LibreOffice Writer, Microsoft Word a Google Dokumentech. Funkce analogicky pracují také v dalších nástrojích.

U delších textů je nezbytné, abyste využívali styly. Textové procesory nabízejí dvě možnosti, jak přiřadit textovým prvkům nějaký vzhled – buď ad hoc pomocí tlačítek pro velikost písma, proložení atp., nebo právě pomocí stylů. V nich si můžete nastavit, jak má vypadat odstavec či nadpis. Velice doporučujeme nastavit si jak normální styl (pro odstavce), tak také alespoň základní nadpisy. Když budete v průběhu psaní potřebovat něco dalšího, je možné styly přidávat.

Styly

Velkou výhodou stylů je, že je můžete kdykoli změnit a změny se přenesou na celý dokument. Pokud tedy změníte velkost nadpisu úrovně 2, nemusíte celý text procházet a měnit je ručně, textový procesor to udělá za vás.
Writer Word Dokumenty

Záhlaví a zápatí

U textů delšího rozsahu se často pracuje také se záhlavím a zápatím. Jde o části stránky, které se typicky opakují a nesou informace například o čísle stránky, autorovi textu nebo názvu kapitoly. Většinu těchto informací je vhodné vkládat přes automatická textová pole. Opět platí, že pokud užijete styly, můžete si zde ušetřit hodně práce – a třeba názvy kapitol získávat právě z nich.
Witer Word Dokumenty

Generování obsahu

Další užitečnou funkcí, která se styly souvisí, je generování obsahu. Všechny textové procesory umí automaticky vytvořit obsah, který je navíc hyperlinkový, takže se z něj dá snadno dostat do libovolné kapitoly. A pokud provedete nějakou úpravu v textu nebo nadpisu, je možné ji jedním kliknutím promítnout do obsahu, aniž byste ho museli sestavovat ručně.
Writer Word Dokumenty

Systém odkazů na literaturu

Pokud chcete využívat průběžný systém odkazů na literaturu nebo jen něco uvést v poznámce pod čarou, je nutné použít příslušnou funkci. Ta zajistí základní formátování, vazbu mezi číslem a poznámkou i celkový vzhled poznámkového aparátu. Některé editory podporují také vysvětlivky, které fungují podobně, ale jsou uváděné souhrnně na konci dokumentu.
Writer Word Dokumenty

Konec stránky

Pokud potřebujte ukončit text na stránce dříve, než přirozeně přeteče do další, lze využít funkci vložení konce stránky. Hodí se například na koncích kapitol. Zatímco při „odentrování“ se text při každém zásahu rozhodí a bude se posouvat, konec stránky vše vyřeší trvale a podobné problémy tak nehrozí.
Writer Word Dokumenty

Konec oddílu

Kromě konce stránky je navíc možné vložit konce oddílů. Oddíl je část dokumentu, která má jednotnou podobu. Pomocí oddílu lze například v části dokumentu přerušit číslování stánek,změnit jejich formát či velikosti okrajů. Tuto funkci využívají studenti často u diplomových prací, kde první část není číslovaná, a po ukončení úvodního oddílu vloží zápatí s funkcí čísla stránky.
Writer Word

Rejstřík

Některé textové procesory podporují také práci s rejstříky. Ta funguje tak, že vytvoříte rejstříkové heslo, dohledáte všechny jeho výskyty a označíte jej. Na libovolné místo v textu je pak možné vložit rejstřík, který automaticky zobrazuje aktuální čísla stránek s výskytem všech užitých pojmů.
Writer Word Dokumenty

Automatické opravy

Pro pohodlnější psaní disponují textové procesory automatickými opravami. Ty umožňují odstraňovat běžné překlepy ve slovech, aniž by si jich člověk všiml. Takže například ve Wordu nemusíte začínat větu velkým písmenem, protože se o to systém postará sám. Jde o pohodlnou, ale trochu zrádnou službu, kterou je třeba v případě některých slov speciálně nastavit, aby vám je nekazila. Mimo to je zde přítomná funkce kontroly pravopisu a gramatiky, která označuje nesprávně napsaná slova červenou vlnovkou, zatímco pomocí modré vlnovky se snaží najít věty se špatnou shodou přísudku s podmětem, předložkami nesedícími k pádům podstatných jmen, chybějící čárky ve větách atp. Tyto funkce jsou standardně zapnuté, je ovšem také možné je vypnout.

Sledování změn

Velice doporučujeme mít zapnuté sledování změn – jde o funkci, kterou standardně budou užívat především korektoři, hodí se ale také autorům textu. Díky této funkci lze často identifikovat problém, který vám rozhodil text, nebo najít to, co jste dopsali, ale nelíbí se vám to. Při online spolupráci více uživatelů je výhodné, že lze takto snadno poznat, kdo, co a kdy vytvořil.
Writer Word Dokumenty

Komentář

Ze stejných důvodů může být praktické používat také komentáře. Ty jsou užitečné, i když pracujete sami. Pokud máte v textu místa, která potřebují ještě upravit, je díky jejich označní komentáři mnohem snadnější je dohledat.
Writer Word Dokumenty

Správa citací

Správa citací je praktická funkce – v textovém procesoru si vyplňujete bibliografické údaje o užívaných pramenech a systém je ukládá do lokální databáze. Z ní pak umí snadno generovat bibliografický záznam v některé z podporovaných norem (nebo si ho můžete vytvořit sami) a velice tím usnadní práci při opakování citace. Také zajišťuje pohodlný přechod mezi různými citačními styly.
Writer Word

Křížové odkazy

Užitečnou funkcí jsou křížové odkazy, které umožňují v rámci jednoho dokumentu odkazovat na jiné místo – na položku literatury, jinou kapitolu atp. Slouží tedy k zajištění automatické navigace uvnitř textu. To je velice výhodné v tom, že když dochází k přesunům nebo úpravám položek, křížové odkazy stále fungují a nemusíte je neustále přepisovat.
Writer Word Dokumenty

Šablona

Rádi bychom také upozornili na to, že textové procesory podporují šablony. Jde o speciální vzor (nebo ukázku) dokumentu, ve kterém jsou nastavené všechny styly. Uživatel tak nemusí ručně nic měnit, jen využívá předpřipraveného a může se soustředit pouze na psaní. Šablony jistě najdete jak u časopisů, tak na stránkách fakult či kateder v případě diplomových prací.
Writer Word Dokumenty

Pokud jste některé funkce doposud nikdy nevyužili, zkuste si je vyzkoušet ve svém textovém procesoru, případně je hned můžete aplikovat na svůj rozpracovaný text.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info