Jak se orientovat v kurzu?

Vítáme vás v Kurzu práce s informacemi Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity. 

Web, na kterém se nacházíte, je průvodcem po světě informací a práce s nimi. Umět aktivně vytvářet zajímavé dokumenty, psát, efektivně číst nebo vyhledávat informace – to jsou kompetence, bez kterých je dnes člověk ztracený a stává se náchylným k manipulaci.

Postupně můžete projít celým procesem práce s informacemi – od sebeřízení a definování konkrétní oblasti zájmu přes místa a nástroje, kde lze najít informace, až po jejich kritické hodnocení a argumentaci. Budeme se věnovat aktivnímu čtení a způsobům, jak správně psát a pracovat s literaturou, dále vizualizaci informací, prezentačním dovednostem a online spolupráci, až po cílové publikování vašeho díla. 

Vycházíme z akademického prostředí, a tak je v kurzu kladen velký důraz na to, jak se připravit na psaní odborného článku nebo třeba diplomové práce. Náš záběr je však širší. Kurz je zasazen do kontextu současného učení a vzdělávání v prostředí sítí a akcentována je obecnější informační gramotnost. 

Vzdělávání s pomocí technologií

Webový kurz je vždy experimentem, snahou ukázat různé způsoby vzdělávání s pomocí technologií. Vycházíme z ideálů sebeřízeného učení, v němž si každý může volit vlastní cestu, kurátorstvíkonektivismu

Web je kurzem v tom slova smyslu, že je ucelený a něco se v něm naučíte. Současně se ale snažíme, aby studium bylo co nejvíce přizpůsobeno vašim zájmům a potřebám. To se projevuje především v tom, jak web vypadá jednotlivé kapitoly mají charakter článků, které mohou být zajímavé samy o sobě. Mimo lineární výklad můžete pomocí vnitřních odkazů skákat a hledat souvislosti, odkazy na další zdroje vám mohou pomoci s pochopením jak jednotlivostí, tak i podstatných částí kurzu.

Snažili jsme se postupovat jako kurátoři pečlivě jsme sesbírali vše, co by pro vás mohlo být zajímavé, a web jsme postavili nejen autorsky, ale především jako rozcestník na další zdroje, nástroje a materiály. Vše je koncipováno kompetenčně snažíme se tedy o to, aby byl kurz praktický a vedl spíše k dovednosti v dané oblasti než k zisku širokých teoretických znalostí.

Zajímá nás kdo jsou naši studenti, a jaký je jejich pokrok. Na základě vstupního testu, heatmap, a interakce v průběhu kurzu, zohledníme finální úpravy obsahu.

Stránky zůstávají k dispozici i po skončení kurzu, takže z nich můžete čerpat a vracet se k nim dle svých aktuálních potřeb. 

Jaká jsou pravidla kurzu? 

Na začátku kurzu

1. Vyberte si svého tutora.
 • Projděte si seznam tutorů a vyberte jednoho z nich. Váš tutor vám bude dávat zpětnou vazbu po celý semestr. 
 • Zapište se do seminární skupiny s jeho jménem v IS MU
 • Návod: Jak se přihlásit do seminární skupiny?
2. Přihlaste se do Google Classroom.
 • Na váš email dorazila pozvánka do Classroom. Přihlašujte se pouze MUNI mailem. 
 • Návod: Jak se přihlásit do Google Classroom? 
3. Nastudujte si téma týdne Úvod do kurzu & vzdělávání online a splňte úkoly.
 • Projděte všechny podstránky tématu. 
 • Splňte jednoduchý kvíz a vstupní test, v nástroji GoFormative. Obojí prosím nejpozději do neděle 1.10. včetně.
 • Návod: Jak se přihlásit do GoFormative?

Pokud máte v této fázi jakýkoliv problém, obracejte se na Mgr. Hanu Tulinskou – hanatulinska@phil.muni.cz.

Každý týden

Každé pondělí se vám s kurzem připomeneme a uvedeme vás do nového tématu.

Je potřeba splnit kvíz a odevzdat úkol vždy do nedělní půlnoci.

Kvízy
 • Kvízy se opravují automaticky, svůj výsledek můžete vždy vidět v prostředí Go Formative.
 • Každý kvíz je třeba splnit nad 75 %. Na odpovídání máte neomezené množství času, abyste odpověď mohli promyslet nebo otestovat. Kvíz je trénink spojený s úkolem, proto je vhodné splnit ho jako první. Kvízy vás také připravují na test. 
Úkoly
 • Jedenkrát v semestru se s úkolem můžete zpozdit a odevzdat ho do následující neděle.
 • Pokud se zpozdíte podruhé a víc, je třeba k vypracovanému úkolu přiložit také zpracovanou knihu z doporučené četby kurzu dle vašeho výběru. Zpracování v tomto případě znamená knihu pročíst a popsat tři nejpodstatnější věci pro vaši následnou práci, které vám kniha přinesla. Očekávaný rozsah je jedna normostrana.
 • Jiná situace nastává, pokud jste nemocní. Tutor může vidět vaši omluvenku v ISu, proto ho jen informujte emailem a úkol odevzdejte do další neděle.
 • Úkoly opravují tutoři v prostředí Google Classroom a Google Docs vždy nejpozději do týdne od odevzdání. Na každičký úkol dostanete zpětnou vazbu od tutora. Tu najdete jako komentář v Google dokumentu se svým úkolem, nebo pod ním.
 • Plnění úkolů si můžete kontrolovat v soupisu v Classroom.
 • Pokud vám tutor úkol vrátí k přepracování, máte od tohoto data další týden na opravu.

Na konci kurzu

Ukončením kurzu bude test s podobným typem otázek jako má test vstupní a jaké se objevují v kvízech. Vědomostních otázek je málo, důraz je kladen na schopnost o tématu přemýšlet. Více informací k testu doplníme na začátku semestru, pravděpodobně však bude kompletně online.

Ke zdárnému ukončení předmětu je tedy zapotřebí:
 • splnit všechny kvízy nad 75 %,
 • splnit všechny úkoly s maximálně jednou možností opravy,
 • odevzdat seminární práci,
 • zvládnout výstupní test.
Hodnocení se skládá z:
 • bodů získaných ze seminární práce, max. 36 bodů,
 • bodů z testu, max. 24 bodů.
Ze součtu se pak odvodí známka:
 • A = 60-55 bodů,
 • B = 54-50 bodů,
 • C = 49-45 bodů
 • D = 44-40 bodů,
 • E = 39-36 bodů.

Jak se orientovat v prostředí kurzu? 

Obsah kurzu na webových stránkách: kisk-kpi.phil.muni.cz

Veškerý obsah najdete na této webové stránce. Na homepage najdete vždy aktuální téma týdne, ale také všechna ostatní témata kurzu. 

Vstoupíte-li do tématu týdne, najdete rozcestník jednotlivých podtémat. Pokud k tématu přicházíte prvně, stačí kliknout na tlačítko STUDOVAT. Další témata budou následovat až dojdete ke kvízu a úkolu na konci. Pokud se k tématu vracíte, vyberte si libovolné podtéma ze seznamu.

Úkoly a sociální síť kurzu: Google Classroom

Classroom nám bude sloužit k diskuzím a sdílení, organizačním záležitostem, ale také k odevzdávání úkolů a zpětné vazbě. Seznam všech úkolů, včetně informací o jejich schválení či opravě, najdete tam. 

Jakékoliv otázky ke kurzu pokládejte ideálně přímo v Classroom, odpovědi od tutora či spolužáka se vám jistě dostane do druhého dne. 

Pokud máte tip k tématu týdne, můžete to nasdílet ostatním. 

Můžete si povšimnout, že Classroom nemá narozdíl od sociálních sítí žádné "lajkovací" tlačítko. Podle tvůrců je totiž slovní zpětná vazba "lajky" nenahraditelná. Vaše komentáře jsou tedy vítány ke všemu, co bude sdíleno. 

Kvízy: Go Formative

Na konci každého tématu je kvíz, který vede do šikovné aplikace Go Formative. Do té je potřeba vstupovat vždy muni mailem. Vzhledem k tomu, že je aplikace propojená s naší Classroom, neměl by to být žádný problém. V Go Formative můžete sledovat své výsledky a pokrok.  

Jaký je harmonogram kurzu? 

Uchopení problému
25.9. Vzdělávání online

Cíl: seznámení se samotným kurzem a online vzděláváním.

Úkol: splnění kvízu a vstupního testu, na základě kterého společně zjistíme, jak si v práci s informacemi vedete. Na konci kurzu vás čeká podobný test, který nám řekne, kam jste se posunuli.

2.10. Definování tématu

Cíl: dokázat uchopit problém a definovat oblast svého zájmu.

Úkol: definovat téma své seminární práce, kterou v rámci kurzu vytvoříte.

Sbírání zdrojů
9.10. Internet jako zdroj informací

Cíl: ovládnout pokročilé vyhledávání informací na internetu, které odpovídá stanoveným informačním protřebám.

Úkol: zvládnout pokročilé vyhledávání na Google a najít 3 zdroje pro svou seminární práci.

16.10. Databáze odborných textů

Cíl: pochopit pokročilé vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů, které je pro akademickou práci nezbytné.

Úkol: zvládnout pokročilé vyhledávání v EIZ a najít 3 odborné zdroje pro svou seminární práci.

23.10. Zdroje a způsoby získávání informací

Cíl: poznat i další zdroje, jako je například Český statistický úřad, nebo univerzitní knihovna.

Úkol: vyzvednout si v knihovně 3 knihy ke své seminárné práci. Dejte si pozor na otvírací dobu knihovny.

Reflexe a zpracování zdrojů
30.10. Organizace informací

Cíl: schopnost uvažovat o sbíraných zdrojích strukturovaně, povědomí o nástrojích, které organizaci informací usnadňují.

Úkol: recenze nástroje na organizaci informací.

6.11. Hodnocení informací

Cíl: kritická práce se zdroji odborného i neodborného charakteru.

Úkol: podrobit dva zdroje CRAP testu.

13.11. Efektivní čtení

Cíl: naučit se číst způsobem odpovídajícím potřebě - od skenování k hlubší analýze.

Úkol: aplikovat ne článek metodu aktivního čtení.

Tvorba
20.11. Tvorba textu

Cíl: seznámení se zásadami psaní textu a styly.

Úkol: vytvořit osnovu seminární práce a anotaci.

27.11.  Formální zpracování textu

Cíl: seznámení se zásadami úpravy textu.

Úkol: tvorba seminární práce včetně abstraktu a zvládnutých zásad citování. Protože je to úkol z celého kurzu nejrozsáhlejší, na jeho vypracování je až 14 dní. Je nutné začít včas a psát průběžně. Rozplánujte si alespoň 8-16 hodin práce. Práce je hodnocena body, které ovlivní celkovou známku z kurzu. Oprava je možná jen v případě hodnocení F.

4.12. Vizualizace

Cíl: schopnost vizuálně zpracovat data pro text i jeho prezentaci.

Úkol: tvorba infografiky k hotové seminární práci.

Sdílení
11.12. Prezentace a sdílení

Cíl: schopnost vybrat nejpodstatnější informace a vytvořit audiovizuální prezentaci.

Úkol: vytvoření prezentace seminární práce včetně video / audio doprovodu.

Uzavření kurzu

Termíny výstupního testu budou vypisovány na období od 11.12.2017.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info