Formální zpracování textu 

 

Forma a obsah si odpovídají v nedělitelné jednotě
jako dva atributy jedné duchovní substance.
– Wolfgang Schadewaldt


V obecné teorii relativity platí, že hmota zakřivuje prostor a prostor přikazuje hmotě, jakým způsobem se může pohybovat. Nelze říci, že hmota je více než časoprostor, nebo naopak. Jsou spolu neoddělitelně spjaty v jediném zákonu, v jediné rovnici.

Podobně není možné od sebe odloučit obsah a formu, či dokonce jedné z nich dát primát před druhou. Forma bez obsahu se stává farizejským formalismem. Obsah bez formy nepředatelnou mrtvou ideou, majetkem člověka, který ji nechce a nemůže sdílet.

Studovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info