Úkol

z modulu Rozpoznání informačních potřeb

  1. Vytvořte v libovolném nástroji nebo na papíře myšlenkovou mapu problému, kterému se chcete věnovat.
  2. Zkuste problém zkonkretizovat a jasně ho popsat jednou až třemi větami.
  3. Zkuste v bodech popsat, jak byste během řešení problému mohli postupovat – jaké jsou jednotlivé kroky? Co k vyřešení problému potřebujete? Jaké byste mohli užít metody? (rozsah této části by měl být 1 500 – 3 600 znaků včetně mezer)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info