Ohlédnutí za konferencí Sociální inovace v knihovnách 2020

3. 3. 2020 Eva Víchová

4.–6. února 2020 v Brně (komunitní centrum Czechitas) – přes 100 účastníků – 10 řečníků – 11 lektorů – 1 konferenční den – 7 workshopů – reportáž – výstupy –prezentace – videa

V únoru 2020 jsme společně prožili už třetí konferenci k sociálním inovacím v knihovnách

Rádi bychom se s vámi v tomto přehledu podělili o materiály i atmosféru, ukázali vám reportáž, videozáznamy přednášek, prezentace, fotografie a další. 

Podívejte se na všechny fotografie z konference.


 

Krátké reportáže z konference


Konferenční den 

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Videozáznamy vybraných přednášek

Prezentace přednášejících


Reportáž z konferenčního dne
 

- obsahy konferenčních příspěvků; teprve bude vydáno (Duha 1/2020) - 


Konferenční workshopy

Bez popisku
Zážitkový workshop: Romské děti a mládež v knihovnách

Workshop měl několik částí - Hudební workshop (s exkurzí do romských lidových písní a romštiny), reflexi zážitku, přednášku Kateřiny Szczepanikové z IQ Roma Servis:(studijní program Gendalos) a diskuzi ve formátu world café, které se účastnili také mladí Romové, kde jsme hledali konkrétní řešení, metody a plány. 

Prozkoumejte:

 


 

Zahraniční workshop: Co se lze naučit od San Francisco Public Library v oblasti  krizové komunikace a vytváření strategií

Workshop vedla Jany de Brauwere (SFPL). Proběhlo vzájemné sdílení zkušeností se sociálně slabými či náročnými uživateli knihovny (např. lidé bez domova, drogově závislí, psychicky nemocní návštěvníci …) a byly představeny strategie, které využívá SFPL (plán pro redukování negativního dopadu na personál - program pomoci zaměstnancům EAP,sprchovací autobusy,box na injekční stříkačky, sociální pracovnice na plný úvazek, návštěvnický kodex …).

Podívejte se na Janinu prezentaci.

Bez popisku

 


 

Workshop "vyzkoušejte si": Digitální dílna jako prostor tvořit, zkoumat, sdílet

Fab Lab (Fabrication Lab) je společný pracovní prostor pro vytváření, učení a zkoumání za pomocí technologií (např. digitální šicí stroje, 3D tiskárny, leaserové systémy, roboti). Laboratoře nabízejí programování pro všechny věkové kategorie, umožňují uživatelům osahat si nové (nebo "staronové") technologie v bezpečném prostředí, hledat jejich tvůrčí využití a trávit společně čas. Účastníci workshopu si na vlastní kůži prožili lekci v digitální dílně tohoto typu.

Bez popisku

 


 

Bez popisku
Workshop "vyzkoušejte si": Možnosti uplatnění virtuální reality ve službách knihoven

Společně jsme hledali způsoby, jak rozšířit možnosti služeb knihovny prostřednictvím virtuální reality. Nejprve jsme si technologii představili, poté jsme mapovali možnosti využití a vše si zkoušeli a testovali.

 


 

Workshop "vyzkoušejte si": Jak na ozoboty v knihovnách

Programovatelné robotické hračky, tzv. Ozoboti, mohou být v prostředí knihoven cestou, jak děti naučit základům programování. Přibližují dětem svět robotiky a knihovnám umožňují plnit svou komunitní funkci tím, že tyto zkušenosti s technologií zprostředkují i dětem ze sociálně slabších rodin, čímž jim pomohou začlenit se mezi vrstevníky a vzdělávat se. Knihovníci účastnící se workshopu si ovládání ozobotů prakticky vyzkoušeli a seznámili se také s příslušnými programy, aby se mohli rozhodnout, zda by byli pro jejich knihovnu a návštěvníky tím přínosem, který potřebují.

Bez popisku

 


 

Bez popisku
Workshop "Jsem knihovník, tedy designér služeb"

Na workshopu se sešli lidé z různě velkých knihoven, z různých oddělení, a s různou zkušeností. Od těch, kteří chtěli zjistit, co to ten design služeb vlastně je, po absolventy programu Inkubátor sociálních inovací, který byl na designérských principech postaven. Všechny však spojovala vlastnost, tolik důležitá právě pro zodpovědné navrhování služeb - zvídavost. Ve třech týmech účastníci řešili tři různé výzvy, týkající se knihovny jako pomocné ruky při překlenování digitální propasti, knihovny jako variabilního prostoru, sloužícího různým skupinám lidí, a knihovny jako místa s potenciálem rozvoje a kultivace občanské společnosti v obci. 

Bez popisku

Konference byla podpořena Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info