Průzkum: role leaderů v českých knihovnách

Jací leadeři pracují v českých knihovnách? O struktuře zaměstnanců českých knihoven toho víme ze statistik hodně. Jak na tom jsou ale leadeři v českém knihovnictví? Jaké role zastávají v knihovně, v týmu? Jak pracují, jak se vzdělávají, co jim chybí?

27. 4. 2020 Ladislava Zbiejczuk Suchá

V rámci projektu Sociální inovace v knihovnách spouštíme šetření zaměřené na leadery v českých knihovnách. Průzkumem chceme oslovit knihovnice a knihovníky, kteří aktivně prosazují zajímavá témata, starají se o služby pro uživatele, snaží se zavádět novinky v oboru nebo vedou tým, pobočku či celou knihovnu. Zajímá nás, jak si stojí knihovníci a knihovnice, kteří na pracují v českém knihovnictví a svou prací ho neustále proměňují.

Chceme vědět, jaké role v knihovně jako leadeři zastáváte

Hlavní část šetření se soustředí na role, které zastáváte ve své práci - někteří lidé se více soustředí na komunikaci nebo motivaci v týmu, jiní na organizaci a zajištění chodu, další staví především na své odbornosti. Možná je pro vaši práci charakteristická kontrola termínů i lidí nebo se soustředíte především na rozvoj svých kolegů a kolegyň. Všechny role jsou potřebné a my se snažíme v našem výzkumu získat plastický obraz leadeshipové kultury v našem oboru. V další části dotazníku se vás budeme ptát na to, jak se jako leadeři vzděláváte, rozvíjíte a co vám pomáhá anebo naopak brání ve vaší práci. Dotazník realizujeme ve spolupráci s Court of Moravia. 

Vyplnění dotazníku by vám nemělo trvat déle, než 10–20 minut.

Vyplnit dotazník

Více článků

Přehled všech článků