XI. Národní seminář informačního vzdělávání

Učící knihovník jako aktér
edukačních výzev 21. století

29.–30. května 2024
Arna Nováka 1, Brno a současně online v MS Teams

Registrace Program

Na co se můžete letos těšit

18

přednášek

6

workshopů

3

zážitkové exkurze

1

odborný panel

1

otevřená laboratoř VR

1

Cena NASIVu za rozvoj informačního vzdělávání

Učící knihovnice/učící knihovník jako aktéři edukačních výzev 21. století

Veřejný i osobní život každého z nás rychle proměňují digitální technologie, otevírají nové možnosti práce s informacemi a směry celoživotního učení. Kyberprostor přináší stále více lákadel i nástrah. Český vzdělávací systém se mění díky aktuální revizi kurikula základního vzdělávání. Jaké místo má v této turbulenci knihovna? Jak vnímají a řeší (nejen) edukační výzvy učící knihovnice a knihovníci? Kde mohou hledat inspiraci pro práci s uživateli, s komunitou? Odpovědi nabídne XI. ročník NASIVu.

Tematické bloky

  • Od výzkumů k edukační hře – inspirace ke spolupráci knihoven a škol
  • Společné vzdělávání žáků – příležitost také pro knihovny
  • Mediální a informační gramotnost v knihovnách s podporou OSF – Quo vadis?
  • Praxe paměťových institucí v podpoře celoživotního učení
  • Informační vzdělávání v akademických knihovnách
  • Trendům vstříc – AI výzvou pro design vzdělávání v knihovnách
  • Informační vzdělávání v kurikulu tuzemských oborových akademických pracovišť – panel

Nepřehlédněte...

Organizátoři

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.


e‑mail:

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová


e‑mail:

PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. LL.M.


e‑mail:

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.


e‑mail:

Národní seminář informačního vzdělávání je pořádán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 a ve spolupráci s Odbornou komisí IVIG AKVŠ ČR.

Záštitu nad XI. ročníkem NASIVu převzala děkanka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info