O konferenci

Národní seminář informačního vzdělávání

Každoročně je pořádaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK). Obsah semináře je vždy složen nejen z odborných přednášek a workshopů s cílem nabídnout nové podněty a inspiraci z oblasti informačního vzdělávání, ale je také ponechán dostatek prostoru pro neformální sdílení zkušeností mezi zájemci o informační gramotnost.

Kdo jsou účastníci NASIVu

Konference je primárně zaměřena na sdílenou praxi a podporu učících knihovníků veřejných a akademických knihoven. Vítáni jsou ale také studenti oboru informační studia a knihovnictví, učitelé nebo zaměstnanci vzdělávacích agentur.

Jak se zúčastnit

Konference NASIV je (stejně jako v předchozích letech) bez účastnického poplatku – dejte nám i přesto vědět, zda s vámi můžeme počítat. Zapojit se můžete i jako přednášející přihlášením příspěvku (přednášky nebo workshopu).

Historie NASIV

První ročník Národního semináře informačního vzdělávání byl organizován v roce 2011 v rámci projektu NAKLIV. Akce se zaměřila svou odborností na akademické knihovníky s aktivitami v rozvoji informační gramotnosti svých uživatelů. V návaznosti na 1. ročník semináře byla v roce 2012 vydána odborná kolektivní monografie Trendy v informačním vzdělávání.

Hlavními organizátory prvních pěti ročníků byli PhDr. Iva Zadražilová a Mgr. Jan Zikuška ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK) a po skončení projektu NAKLIV s projektem CEINVE.

Program se postupně posouval blíže k základním knihovnám a měnil se i jeho formát, kde stále více převažovaly praktické workshopy.

V roce 2015 se Ivě Zadražilové podařilo získat z Visegrádského fondu grant VIOLET na organizaci dalšího ročníku semináře, díky čemuž se mohlo rozšířit jeho zaměření za hranice České republiky do zemí Visegrádské čtyřky. Akce přešla v roce 2016 do rukou PhDr. Markéty Bočkové PhDr. Pavly Kovářové Ph.D. Obsah konference, určený pro všechny typy knihoven usilující o rozvoj informační gramotnosti svých uživatelů, se vrátil blíže k odbornému jádru stěžejní problematiky – informační gramotnosti a vzdělávání.

Následně se v roce 2017 stal seminář opět národním. Od tohoto ročníku se uskutečňuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info