O konferenci

Jak šel čas s konferencí NASIV? Jaké byly minulé ročníky konference?

Historie Archív

Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV)

Je pořádán Katedrou informačních studií a knihovnictví (KISK), odbornou garantkou XI. ročníku je Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Konference nabízí svým pojetím jednak odborné přednášky a workshopy s cílem prezentovat nové podněty a inspiraci z oblasti informačního vzdělávání, jednak prostor pro neformální sdílení zkušeností mezi zájemci o informační, mediální či čtenářskou gramotnost a další aktuální témata.

Kdo jsou účastníci NASIVu

Konference je primárně zaměřena na sdílenou praxi a podporu učících knihovníků veřejných a akademických knihoven. Stejně jako v předchozím ročníku i tentokrát jsou vítáni také učitelé, studentky a studenti programu Informační studia a knihovnictví na VŠ i SŠ nebo zaměstnanci vzdělávacích agentur.

Jak se zúčastnit

Konference NASIV je (stejně jako v předchozích letech) bez účastnického poplatku – dejte nám i přesto vědět, zda s vámi můžeme počítat. 

Registrace

Historie NASIV

První ročník Národního semináře informačního vzdělávání byl organizován v roce 2011 v rámci projektu NAKLIV. Akce se odborně zaměřila na akademické knihovníky s aktivitami v rozvoji informační gramotnosti uživatelů. V návaznosti na 1. ročník semináře byla v roce 2012 vydána odborná kolektivní monografie Trendy v informačním vzdělávání.

Hlavními organizátory prvních pěti ročníků byli PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., a Mgr. Jan Zikuška ve spolupráci s Katedrou (tehdy Kabinetem) informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK) a po skončení projektu NAKLIV s projektem CEINVE.

Program se postupně posouval blíže k základním knihovnám a měnil se i jeho formát, kde stále více převažovaly praktické workshopy.

V roce 2015 se Ivě Zadražilové podařilo získat z Visegrádského fondu grant VIOLET na organizaci dalšího ročníku semináře, díky čemuž se mohlo rozšířit jeho zaměření za hranice České republiky do zemí Visegrádské čtyřky. Akce přešla v roce 2016 do rukou PhDr. Markéty Bočkové PhDr. Pavly Vizváry Ph.D. Obsah konference, určený pro všechny typy knihoven usilující o rozvoj informační gramotnosti svých uživatelů, se vrátil blíže k odbornému jádru stěžejní problematiky – informační gramotnosti a vzdělávání.

Následně se v roce 2017 stal seminář opět národním. Od tohoto ročníku se uskutečňuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

V roce 2018 se Národní seminář informačního vzdělávání konal naposledy ve formátu každoročně konané konference. Díky spolupráci Katedry informačních studií a knihovnictví FF MU s Odbornou komisí pro informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) AKVŠ ČR probíhají od roku 2019 střídavě po roce seminář IVIGu a konference NASIV za vzájemné odborné spoluúčasti na programové skladbě.

V roce 2020 převzala roli garantky konference Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., pro IX. ročník konference získala záštitu ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka. Tento ročník vrátil NASIVu mezinárodní pojetí díky přednášejícím i účastníkům ze Slovenské republiky. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., obdržela pro konferenci akreditaci MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogů, a cílová skupina národního semináře se tak rozšířila o učitele z různých typů škol. Společné konferenční setkání učících knihovníků a učitelů se stalo významnou součástí snah Katedry informačních studií a knihovnictví FF MU o propojování formálního a neformálního vzdělávání. Ty byly podpořeny hlavním tématem konference - Knihovna jako prostor pro vzdělávání. IX. ročník národního semináře poznamenala nečekaná pandemie Covid-19, kvůli které musela být část konferenčního programu zrušena.

V roce 2022 přinesl výroční X. ročník NASIVu, který opět odborně garantovala Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., téma Knihovna – prostor pro teens aneb Dveře knihovny mládeži otevřené. Odborným záběrem byl program přednášek i workshopů zacílen na středoškoláky a v pestré mozaice příspěvků hledala konference odpověď na otázku, jaké místo zaujímá knihovna 21. století v ekosystému mladého člověka. Záštitu nad X. ročníkem NASIVu převzala děkanka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Doc. Irena Radová, Ph.D.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info