Workshopy, exkurze & otevřená laboratoř VR

Workshopy, zážitkové exkurze a otevřená laboratoř VR rámcově navazují na tematické bloky a nabízejí účastníkům inspiraci pro profesní praxi i seberozvoj.

Středa, 29. května 2024

Středa, 29. května 2024

 

 • 9.30 - 11.00 v B2.21/B2.22

  Workshop: „Jak si poradit se změnami, co nám AI přinese?”: Role-playing jako médium učení o AI a jejích dopadech pro knihovníky a veřejnost

  Během workshopu vás provedeme designem zážitkového programu o umělé inteligenci a jejích sociálních dopadech, který jsme vytvořili pro knihovníky a veřejnost.

  Na úvod představíme proces tvorby zážitkovky a tzv. transformational framework, kterým jsme se řídili a který může posloužit i vám k tvorbě zážitkových programů.

  V druhé, interaktivnější části si vyzkoušíme vybrané momenty zážitkového programu – seznámíte se s příběhem a postavami zážitkovky a společně si můžeme vyzkoušet „jemné“ hraní rolí.

  Lektorkami workshopu jsou Mgr. Natálie KáčováMgr. Anežka Malčíková.

 • 11.15 - 12.45 v B2.21/B2.22

  Workshop a exkurze

  Workshop: Hra Dreamlike

  Hra Dreamlike je výstupem projektu Mediální gramotnost v knihovnách, realizovaného studenty oboru Nových médii FF UK. Jejím cílem je zábavnou formou přiblížit práci s informacemi a upozornit na důležitost kritického myšlení.Hra je postavena na metodice mediální gramotnosti s pěti klíčovými otázkami (JSNS). Hráči rozplétají záhadu v prostředí futuristické knihovny a setkávají se s tématem umělé inteligence a množstvím filozofických a popkulturních odkazů.

  Dreamlike je pro jednoho až dva dospělé hráče na 30-60 minut. Je zdarma dostupná na webu doknihovny.eu. Workshop nabídne deskovou i online verzi (nutné přinést si vlastní notebook) hry.

  Lektory workshopu jsou Bc. Petori Hofman a Mgr. Jana Rolfová.

  Zážitková exkurze: Makerspace ÚK FF

  Obsahem zážitkové exkurze je krátké představení služeb a technologií Makerspace v Ústřední knihovně FIlozofické fakulty MUNI. Technologie budou předvedeny v praxi a následně proběhne diskuse o provozu Makerspace. Možná zbyde i čas na nějaké tvoření.

  Zážitkovou aktivitou vás provede knihovník Mgr. Roman Brück.

 • 13.30 - 15.00 v B2.21/B2.22

  Workshop: Knihovník čte dětem, dospívajícím i seniorům

  Knihovna jako místo, kde se čte dětem, dospívajícím i seniorům. Jak ale vybrat vhodný úryvek, který publiku přečíst? A jak zařídit, aby k posluchačům skutečně doputovala atmosféra a hlavní myšlenky? Uslyšíte krátký úryvek a zažijete doprovodnou aktivitu, která umocní váš zážitek ze čtení.

  Lektorkou workshopu je MgA. Kateřina Chalupníková.

 • 15.15 - 16.45 v B2.21/B2.22

  Workshop: Reedukace dyslexie s využitím eye- trackingu (v perspektivě knihoven): úvod do komplexního reedukačního systému DeveLex

  Hlavním cílem workshopu je představit koncepci komplexního systému DeveLex, který je zaměřen na intervenci dyslexie založenou na třech klíčových parametrech: adaptabilitě, škálovatelnosti a interaktivitě systému pro podporu dyslektického čtení s ohledem na potřeby a variabilitu pokroku ve čtení u dyslektických dětí ve věku cca 10 let. Systém DeveLex bude posléze implementován do knihoven a v rámci workshopu bude realizována i diskuse s odbornou veřejností (učícími knihovníky).

  Workshopem provází Mgr. Bc. Nicol Dostálová.

  Připojte se on-line

Čtvrtek, 30. května 2024

Čtvrtek, 30. května 2024

 • 8.45 - 10.30

  Exkurze

  Zážitková exkurze: Do Moravské zemské knihovny s Ámosem

  Poznej MZK s Ámosem - to je název interaktivní šifrovací hry, kterou MZK nabízí jako alternativu komentovaných prohlídek vytvořenou primárně pro žáky SŠ. Hra je postavena na principu únikových her, jejím smyslem je však nikoli uniknout, nýbrž proniknout do knihovny a objevit služby a možnosti, které MZK žákům SŠ nabízí.

  Radostmi i nástrahami hry vás provedou lektorky Mgr. Dana ChalupskáBc. Andrea Klocová.

 • 9.00 - 10.30 v B2.21/B2.22

  Workshop
  Workshop: Hospitace v informačním vzdělávání

  Hospitace ve výuce jsou standardním nástrojem, který pro svůj rozvoj využívají učitelé. Mezi učícími knihovnicemi a knihovníky v akademickém prostředí se aktuálně jedná o relativně novou formu sdílení zkušeností, která se ale slibně rozvíjí pod záštitou pracovní komise IVIG. Účastnice a účastníci workshopu budou mít příležitost sdílet své pohledy na hospitace ve výuce a vypracovat praktické podklady pro rozvoj náslechové praxe v akademických knihovnách.

  Lektorsky workshop vede Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová.

 • 10.45 - 12.00 v B2.33

  Workshop a exkurze
  Workshop: Jak na kurzy psaní Wikipedie v éře AI

  Jak přivést studenty k psaní Wikipedie? A jak přitom smysluplně využít generativní AI, abychom zachovali ducha Wikipedie a neporušili základní principy, na kterých je postavena? Na workshopu se zaměříme na konkrétní principy a pravidla psaní Wikipedie s využitím AI chatbotů, zejména pak na strategie vedení editačních kurzů Wikipedie se studenty a na jejich návrh.

  Lektorem kurzu je Mgr. Jaroslav Mašek - https://www.jaroslavmasek.cz/bio.

  Zážitková exkurze: Makerspace ÚK FF

  Obsahem zážitkové exkurze je krátké představení služeb a technologií Makerspace v Ústřední knihovně FIlozofické fakulty MUNI. Technologie budou předvedeny v praxi a následně proběhne diskuse o provozu Makerspace. Možná zbyde i čas na nějaké tvoření.

  Zážitkovou aktivitou vás provede knihovník Mgr. Roman Brück.

Otevřená laboratoř virtuální reality

Laboratoř virtuální reality je otevřený prostor, kde si knihovnice a knihovníci mohou vyzkoušet práci s VR brýlemi a prozkoumat rozmanité druhy interaktivního obsahu ve VR. Seznámí se s moderními vzdělávacími aplikacemi a jejich možným využitím v knihovnách.

Průvodkyněmi v laboratoři jsou Mgr. Monika MacháňováMgr. Natálie Káčová.

Laboratoř bude otevřena v učebně B2.22 v časech: 

 • Středa 29. května: 12.30 - 13.00 a 15.30 - 16.30
 • Čtvrtek 30. května: 11.30 - 12.30
Bez popisku

Nepřehlédněte...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info