Digitální kompetence

The Digital Competence Framework

O kurzu

Témata kurzu

Informační a datová gramotnost

Kyberprostor může být na jednu stranu mimořádně dobrým a užitečným prostředím, ale současně je třeba k němu přistupovat s jistou kritičností a rozvahou.

Komunikace a spolupráce

Prostředí, ve kterém komunikujeme, mění to, co je obsahem komunikace a jaká je její forma. Online prostředí tento aspekt ještě výrazným způsobem prohlubuje a rozšiřuje.

Tvorba digitálního obsahu

To, že člověk může něco vytvářet a do tohoto díla otisknout či promítnout svoji osobitost a svobodu, ho odlišuje od zbytku přírody.

Bezpečnost

Člověk se v prvé řadě potřebuje cítit fyzicky saturován (mít co jíst, pít, dýchat, spát,…) a hned v dalším kroku potřebuje mít pocit bezpečí. Jde tedy o jednu ze základních lidských potřeb, které není možné ignorovat nebo se jim nevěnovat.

Řešení problémů

Naučit se řešit problémy předpokládá určité dílčí kompetence, ale také mít jistou myšlenkovou strukturu, kterou na svět nazíráme.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info