O kurzu

Ke kurzu, jehož cílem bude rozvoj digitálních kompetencí, je možné přistupovat různými způsoby. Tím prvním by mohla být snaha o předání jisté instrumentální dovednosti. V takovém pojetí bychom vytyčili seznam nástrojů a úkolů, které musí student obsáhnout a pomocí instruktážního designu bychom ho mohli provést jednotlivými body celého kurzu. Domníváme se, že takové pojetí ale na univerzitu nepatří, protože nebuduje skutečnou kompetenci.

Autoři DigComp zdůrazňují, že jde o kompetence, které jsou nezbytné pro občanský život. Proto jsme se rozhodli pro pojetí kurzu, které studenta provede jednotlivými kompetencemi, které jsou strukturované do pěti okruhů a budeme se snažit mu co nejvíce ukázat, jaký je jejich vztah ke společnosti, ve které žijeme. To, že se rozhodne si nějakou kompetenci rozvíjet (v což pevně doufáme) také v praktické rovině je primárně jeho osobním rozhodnutím a měl by být schopen pro takové učení najít vhodné materiální zázemí.

Aby kurz nebyl jen teoretický, je v každém okruhu zařazený modul věnující se nástrojům. Jde o výběr nejdůležitějších nebo nejzajímavějších aplikací, které by si měl student vyzkoušet. Nemusí pochopitelně všechny, ale v rámci každého okruhu musí vybrat pět nástrojů, které bude používat a popíše nejen nástroje, ale provede také reflexi toho, k čemu je užívá a proč.

Úkoly v kurzu jsou stavěné primárně reflektivně. Chceme, aby student sám dokázal přemýšlet o společnosti, která by danou kompetenci neměla dlouhodobě rozvíjenou, případně o následcích, které by takový stav měl. Současně se snažíme o to, aby se v kurzu objevila rovina autoreflexe, na základě které se student bude moci učit něco nového.

Důraz je kladen také na vzájemné hodnocení. Každý student musí udělit pětkrát za semestr zpětnou vazbu na úkoly svých spolužáků (typicky tří). Pro toto hodnocení je využíván experimentální systém v ISu. Náš kurz je první, v rámci kterého je testován – omluvte tedy prosíme jisté nepohodlí či možné problémy a mějte na mysli, že se účastníme vývoje něčeho, co může pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání na celé univerzitě.

Pokud v kurzu naleznete nějaké chyby či nedostatky, budeme rádi, pokud nám o nich dáte vědět. Chování studentů je na webu anonymně sledováno webovou analytikou.

Web vám bude dostupný i po skončení kurzu tak, abyste se k němu (a materiálům z něj) mohli v průběhu studia nebo i po jeho skončení vracet. V kurzu jsou užity nástroje datové analytiky.

 

Pokyny ke kurzu

Na začátku kurzu

1. Zvládněte web.
 • Projděte si informace na webu, podívejte se na termíny, zkuste, zda chápete, co jsou vaše povinnosti, radosti a kde jsou termíny.
 • Každých 14 dní je určeno na modul. Modulů je pět - od Informační a datové gramotnosti až po Řešení problémů. Ty jsou dále členěny na články. Prosíme, přečtěte si všechny.
 • Na konci každého modulu je stránka s nástroji, které si budete zkoušet a úkolem.
2. Zvládněte IS.
 • Úkoly, závěrečný test, vzájemné hodnocení - to vše je v ISu.

Pokud máte v této fázi jakýkoliv problém, obraťte se nás, nebo pište na Facebook.

3. Úvodní odpovědník a autoevalační test

Do ISu odevzdejte úvodní odpovědník a vyplňte autoevaluační test.

V průběhu kurzu

Každé druhé pondělí se vám s kurzem připomeneme a uvedeme vás do nového tématu.

 • Úkol je třeba odevzdat vždy v termínu. Tím, že si úkoly opravujete vzájemně, není velký prostor na omluvy. Pamatujte, že má nastavený termín uzavření.
 • Úkoly odevzdáváte do odevzdávárny v ISu.
 • Od kolegů z ISu Vám dojde po uzavření odevzdávárny e-mail s pokyny k tomu, kde a jak dát zpětnou vazbu studentům. Výběr studentů i počet zpětných vazeb je na ISu. Počítejte s průměrně třemi zpětnými vazbami na úkol.
 • Úkoly je třeba odevzdat do neděle po vypsání úkolu (viz harmonogram níže), další týden máte na zpětné vazby.

Mimo tyto pravidelné úkoly, kterých bude pět (a tedy i pětkráte zpětná vazba k nim) je zde úvodní a závěrečný dotazník, závěrečný úkol a test.

Všechny úkoly v průběhu kurzu mají analogická zadání a jejich vypracování by tedy mělo být souměřitelně časově náročné.

Na konci kurzu

Abyste kurzem prošli, musíte:

 • Mít vyplněný úvodní dotazník a autoevaluaci
 • Mít splněné úkoly (5x)
 • Mít splněné zpětné vazby (v průměru 2x5)
 • Mít splněný závěrečný úkol - plán svého digitálně kompetenčního rozvoje
 • Mít vyplněný závěrečný dotazník a autoevaluaci
 • Složit test na 70 %

Prosíme o dodržování termínů dle harmonogramu.

Pokud by se někomu stalo, že se mu nepovede splnit test, tak budeme přihlížet ke kvalitě zpětných vazeb, které dal a ke kvalitě jeho úkolů. Tam, kde bude obojí nadprůměrné je možné nabídnout ústní zkoušku nebo další testový termín.

 

Harmonogram kurzu

Začátek kurzu - Modul Informační a datová gramotnost

Modul Komunikace a spolupráce

 • Splnění úkolu 25. 10.
 • Zpětné vazby 1. 11.

Modul Tvorba digitálního obsahu

 • Splnění úkolu 8. 11.
 • Zpětné vazby 15. 11.

Modul Bezpečnost

 • Splnění úkolu 22. 11. 
 • Zpětné vazby 29. 11.

Modul Řešení problémů

 • Splnění úkolu 6. 12. 
 • Zpětné vazby 13. 12.

Test, závěrečný úkol a závěrečný dotazník s autoevaluací - bude upřesněno + další data naleznete v IS MU.

Zadání závěrečného úkolu

 • Na některé z licenčně volných fotobank (s licencemi CC0) najděte fotku.
 • Fotku upravte tak, aby na ní bylo jednou pěkné a podruhé škaredé (deštivé, sněžné) počasí.
 • Do každé z nově vytvořených fotografií vložte text, ve kterém uvedete název obce a datum fiktivního pořízení snímku tak, aby počasí na něm odpovídalo skutečnosti (třeba: pěkné počasí: Brno, 11. 12. 2019 – skutečně tehdy svítilo sluníčko; škaredé počasí Brno, 6. 12. 2019 – skutečně tehdy sněžilo). Snažte se, aby místo vizuálně alespoň trochu odpovídalo vaší lokaci.
 • Fotky nahrajte na nějaké vámi vybrané uložiště, kde je však pro přístup k nim nutné heslo.
 • Odkaz na svůj zhotovený závěrečný úkol zaopatřete bezpečným heslem. Sílu zvoleného hesla ověřte skrze portál https://lastpass.com/howsecure.php. Pro kontrolu vložte printscreen ověřeného hesla do složky s fotkami.
 • Do odevzdávárny odevzdejte jeden soubor s odkazem na místo, kde máte fotky uložené, a heslem, pod kterým jsou zabezpečené (ideálně ve formátu txt). Do souboru vložte i link vedoucí na stránku s fotografií ve fotobance.

Zpětná vazba

Vážení studenti, možná pro některé z Vás bude situace, kdy budete někomu druhému dávat zpětnou vazbu nová a možná bude nová i situace, kdy ji budete dostávat od svých spolužáků. Rádi bychom na začátek zmínili dvě věci – dávat a dostávat zpětnou vazbu je nesmírně důležité, je to integrální součást procesu učení a také na zahraničních univerzitách či v MOOC se s ní cíleně pracuje. Neberte tedy zpětnou vazbu od druhých ani pro druhé, jako něco, co by bylo neodborné či méně cenné. Naopak se tím velice učíte. Nejde nám tedy o to, abychom si usnadnili práci (vaše zpětné vazby i úkoly budeme náhodně procházet) ale o to, podnítit ve vás učení a způsob přemýšlení, který se jinak moc podpořit nedá. Pokud ale dostanete zpětnou vazbu, o které si myslíte, že je zcela mylná a neadekvátní, prosíme dejte nám o tom vědět – podíváme se, zhodnotíme, sjednáme případně nápravu.

V takovém případě využijte náš formulář.

Zpětná vazba se vám bude zobrazovat v poznámkových blocích. Není to úplně přehledné, ale taková hrůza to také není, věříme, že si zvyknete. Pro práci se zpětnou vazbou slouží speciální komponenta v ISu, na jejímž testování jsme se loni intenzivně podíleli. Doufáme, že s ní budete spokojeni.

Protože úkoly k opravě jsou losovány strojově skrze algoritmus, a to v čas uzavírání příslušné odevzdávárny, je nesmírně nepříjemné, pokud úkol odevzdáte pozdě – a je v celku jedno, zda je o pět vteřin nebo dva dny. Váš úkol už k nikomu nedoputuje a vy si také nic nepřečtete. Pro opozdilce máme jednu možnost opravy (musíte odevzdat úkol s maximálně týdnem zpoždění) a současně musíte do Facebookové skupiny k aktuálně probíranému týdnu vložit nějaký zajímavý odkaz s komentářem. Budeme ale samozřejmě rádi, pokud to budete dělat i z vlastního zájmu.

V takovém případě odevzdejte úkol do odevzdávárny pro opozdilce.

Na co se ve zpětné vazbě zaměřit?

Obecně sledujete dvě oblasti:

 1. Formální správnost – má úkol všechny části? Je možné ho považovat za splněný? Nezapomněl tvůrce na něco? V této oblasti kontrolujete, zda má úkol vše, co mít má. Prosíme, abyste tento aspekt uvedli u všech podotázek v hodnocení.
 2. Obsahový aspekt – zde je to samozřejmě těžší – ale zkuste zjistit, zda to, co student odevzdal skutečně dává smysl. Snažte se, aby vaše případné připomínky byly konstruktivní, nebojte se druhému pomoci či poradit. Obecně se, prosíme, vyhněte tomu říkat, že někdo něco odbyl, ale spíše klaďte otázky nebo nabídněte něco dalšího ke čtení či uveďte i vlastní pohled na problematiku, který pomůžete spolužákovi v rozšíření obzorů. Na každou podotázku byste měli napsat nejméně dvě až tři věty. Pomůžete to druhému, a i vy se u toho učíte.

Příklad hodnocení:

Správně uvádíte pět nástrojů, které využil, jejich popis je logický a jasný. Je ale nějaký, který Vám přišel opravdu dobrý? Z vašeho textu mi není jasné, jak jste užil nástroj Trello k plánování času. Rád bych Vám doporučil článek - http://www.mitvsehotovo.cz/2016/11/5-tipu-pro-efektivni-praci-s-trello/, je sice starší, ale podle mě docela návodný. Myslím, že by Vám mohl pomoci. U nástroje Keep mi není jasné, jak jste vkládal dokumenty? Myslel jsem, že to do poznáme vložit nejde. Kdybyste to nějak upřesnil (třeba i dal na FB), bylo by to fajn. Jinak dobrý úkol!

Pamatujte, že zpětná vazba by měla být konkrétní a adresná – věty jako skvělý úkol nebo ok, jsou sice fajn, ale člověk moc neobohatí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info