Autor kurzu a tutoři

RNDr. Michal Černý

Autor obsahu i vzhledu kurzu se věnuje tématu digitálních kompetencí již více než sedm let, výsledkem jeho úvah na toto téma je mimo jiné kniha Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: Mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Mimo digitálních kompetencí na KISKu přednáší témata z technologií ve vzdělávání, učící se společnosti nebo filosofie. Na studiu a výzkumu digitálních kompetencí spolupracuje s ČŠI, MPSV nebo odborným panelem MŠMT. Na témata z jednotlivých okruhů napsal velké množství článků a knih, digitální kompetence také reflektuje ve svých konferenčních vystoupeních u nás i v zahraničí. Jsou jedním z jeho hlavních výzkumných témat. Působí na Kabinetu informačních studií a knihovnictví jako garant magisterské studijní profilace technologie ve vzdělávání a na Katedře sociální pedagogiky.

WebTwitter, cernymichal@mail.muni.cz

Bc. Dominika Šolcová
Působí v rámci kurzu na pozici online tutora, tzn. především zajišťuje veškerou komunikaci se studenty, kontroluje plnění studentských povinností a stará se o jejich well-being. Účastnila se konference NASIV 2020 a v rámci předchozího bakalářského studia se věnovala problematice podpory e-learningu na univerzitách. Současně studuje navazující magisterské studium na KISKu a profilačně se zaměřuje na technologie ve vzdělávání. Do budoucna by ráda získala pedagogické minimum a angažovala se v pedagogickém směru, konkrétně cestou informatiky nebo online vzdělávání.

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info