Autor kurzu a tutoři

Bez popisku

RNDr. Michal Černý

Autor obsahu i vzhledu kurzu se věnuje tématu digitálních kompetencí již více než sedm let, výsledkem jeho úvah na toto téma je mimo jiné kniha Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: Mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Mimo digitálních kompetencí na KISKu přednáší témata z technologií ve vzdělávání, učící se společnosti nebo filosofie. Na studiu a výzkumu digitálních kompetencí spolupracuje s ČŠI, MPSV nebo odborným panelem MŠMT. Na témata z jednotlivých okruhů napsal velké množství článků a knih, digitální kompetence také reflektuje ve svých konferenčních vystoupeních u nás i v zahraničí. Jsou jedním z jeho hlavních výzkumných témat. Působí na Katedře informačních studií a knihovnictví jako garant magisterské studijní profilace technologie ve vzdělávání a na Katedře sociální pedagogiky.

WebTwitter, cernymichal@mail.muni.cz

Bez popisku
Mgr. Dominika Šolcová
Působí v rámci kurzu na pozici online tutora, kde především zajišťuje informátorskou roli, tzn. obstarává veškerou komunikaci se studenty, kontroluje plnění studentských povinností, informuje o organizačních aspektech kurzu a nastavuje jeho administrativní chod. Na Katedře informačních studií a knihovnictví působí jako výzkumný pracovník v oblasti bezpečnosti distančních forem výuky a zkušebních procesů, také jako organizační podpora a školitelka tutorů-juniorů. Současně na KISKu studuje poslední ročník navazujícího magisterského studia. Do budoucna by se ráda nadále věnovala problematice distančního vzdělávání, jeho procesech zabezpečení a edukační rovině. Velmi blízká jsou jí především podpůrná metodická pracoviště e-learningových center

 

 

 

Bez popisku

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info