Nástroje a úkoly

Zde naleznete zajímavé a užitečné nástroje, které si rozhodně stojí za to z lekce Komunikace a spolupráce, a také zadání úkolů pro úspěšné absolvování kurzu.

Zřejmě nejdůležitějším komunikačním kanálem je dnes stále e-mail. Ten je možné posílat z webového prostředí, kde může mít velmi klasickou (e-mail od Seznamu) až mimořádně experimentální (Spike) podobu. Je přitom vhodné být schopen nejen ovládat e-mailového klienta (ať již toho online, nebo instalované aplikace jako jsou Outlook či Mozilla Thunderbird), ale také být schopen reflektovat jeho parametry, případně si dokázat zřídit e-mailovou schránku na vlastní doméně a třeba ho propojit s Google Apps. Případně je možné využívat různé e-mailové asistenty jako je Pega či x.ai, které pro podporu práce s poštou využívají umělou inteligenci.

Problémem e-mailů je, jakým způsobem zajistit posílání velkých příloh. Lze využít jednoduchých služeb, jako je Letecká pošta či Úschovna, které jsou rychlé a velice jednoduché, ale nehodí se na posílání citlivých dat nebo informací, které by neměly uniknout. V případě, že chceme sdílet takový obsah, je užitečné využít služby pro sdílení souborů jako Dropbox nebo Google Drive či OneNote. Právě nástroje na sdílení a online spolupráci nad dokumenty jsou dalším důležitým prostředkem pro spolupráci a komunikaci.

Druhým významným komunikačním kanálem jsou instant messengers (IM), tedy různorodé komunikátory. U osobních kontaktů má silnou pozici Facebook Messenger, který je propojený se sociální sítí a mimo textové komunikace umožňuje také (video) hovory nebo přenos souborů. V pracovním prostředí se velké popularitě těší Slack, ale zajímavé jsou také možnosti Teams nebo nového Skype (všechny produkty jsou od Microsoftu). Mimořádně významnou komunikační platformou je také WhatsApp.

Klíčovou komunikační platformou současnosti jsou ale sociální sítě, které zároveň patří mezi nejhodnotnější online společnosti. Největší sociální sítí je Facebook, následovaný YouTube a Instagramem. V euroamerickém prostředí jsou důležité sítě ještě Twitter a Reddit. Je nutné zdůraznit, že každá z uvedených služeb funguje jinak a má jiný způsob komunikace, interakce i sdílení obsahu. Google se (mimo YouTube, což je ale sociální síť značně neobvyklá) v této oblasti dlouhodobě nedaří.

Pro týmovou spolupráci jsou také důležitá komplexní prostředí, která umožňují spravovat úkoly nebo efektivně komunikovat ve skupině. Pro tyto účely je možné použít Basecamp, který patří mezi nejznámější groupware nástroje, případně jeho alternativy jako je Redbooth, Asana či Podium. Tyto nástroje nabízí komplexní správu a řízení týmů, takže vyžadují nejen kompetence k samotnému ovládání, ale také k online týmové spolupráci a plnění úkolů.

Důležitým prvkem pro online spolupráci je také kalendář a možnost práce s úkoly. Pro úkoly je možné využít Microsoft To Do (dříve Wunderlist) nebo Remeber The Milk, které využívá metodu GTD, případně AnyDo. Všechny uvedené nástroje umožňují nejen pracovat s vlastními úkoly, ale také je sdílet s ostatními. U sdíleného kalendáře se nabízí zřejmě nejlepší Google Calendar, který má propracované sdílení, ale také řízení schůzek nebo embedování na web. Nezbytným nástrojem je i Doodle, který slouží pro hledání vhodného termínu na schůzku. Jiným užitečným nástrojem je You can book me, který slouží pro rezervace osob nebo místností.

 Specifickým nástrojem na online spolupráci jsou webinářové systémy, které umožňují provozovat výuku v reálném čase v různě velkých týmech. Samotný název webinář je odvozený od „web-based seminar“, což také určuje možnosti takových nástrojů, jako je přenos videa a zvuku, jednoduché testování, evidence docházky nebo sdílení presentací či dokumentů a práce s nimi, ať již studentská nebo tutorská. Mezi nejznámější platformy patří Adobe Connect, Oovoo (které je zaměřené spíše komunikačně) nebo Big blue button.

Úkol

V druhém úkolu se zaměřte na vypracování následujících otázek.

  • Co z tématu Vás nejvíce zaujalo? (cca 300 znaků)
  • Napište, na jakou zajímavou myšlenku jste narazili při sledování videa na konci některého z témat. Napište o jaké video šlo a co si z něj odnášíte. (cca 300 znaků)
  • Vyberte si pět nástrojů z našeho závěrečného přehledu, napište které a u každého popište, jak a k čemu je používáte. (cca 5x300 znaků)
  • Zkuste se ohodnotit na škále 1-8 (začátečník – expert) v oblasti komunikace a spolupráce v digitálním prostředí. Argumentujte, proč se takto hodnotíte.

    Praktický úkol:
    • Jděte do formuláře a jeho prostřednictvím se dostanete ke třem chatbotům. Ty vyzkoušejte a jejich hodnocení uveďte do formuláře. Na konci formuláře se dozvíte tajné heslo, které připojte na závěr úkolu, který odevzdáváte.

 

ODEVZDÁVÁRNA PRO STUDENTY ISKB07

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info