Nástroje a úkoly

Zde naleznete zajímavé a užitečné nástroje, které si rozhodně stojí za to z lekce Tvorba digitálního obsahu, a také zadání úkolů pro úspěšné absolvování kurzu.

Základními nástroji na tvorbu obsahu jsou pro většinu lidí a situací kancelářské balíky. Zřejmě nejrozšířenějším z nich je Office 365, který může fungovat jako online aplikace pro sdílení a spolupráci nebo jako klasický instalovaný nástroj. Tím, že spojuje výhody obou konceptů, může být vnímaný jako jistý spojovací můstek mezi klasickým softwarem a cloudem. Z instalovaných balíků je nutné zmínit především LibreOffice a na výrobky Apple také iWork. Z online nástrojů pak nesporně Google Suite, který nabízí velice zajímavé možnosti spolupráce a sdílení, případně jeho alternativy jako je Zoho Office.

U jednotlivých položek z kancelářského balíku je přitom otázka, zda by nebylo možné využít jiné specializované nástroje na tvorbu digitálních objektů efektivněji a lépe. Tím, že existuje poměrně malé množství balíků a mají poměrně standardizované šablony, dochází k výrazné formální i estetické unifikaci. U presentací je možné jako alternativu zmínit především PreziHaiku Deck (pro iPad), Slid.es či Focusky.

U textových procesorů se jako jistá alternativa nabízejí minimalistické nástroje určené především pro systematické psaní, jako je Write! AppZenPen nebo iA Writer. Výhodou je, že se člověk může soustředit pouze na text a není rozptylován zbytečně rozsáhlým menu. Také celkový design je většinou minimalističtější a funkčnější. Naopak pro rozsáhlejší a strukturovanější texty je možné využít ScrivenerBibisco či Manuscript. Jakkoli jsou určené především na psaní prózy, mohou mít využití podstatně všestrannější.

V případě tabulkového procesoru se nabízí buď aplikace na statistické zpracování dat, jako je TIBCO Data Science, nebo nástroje pro vizualizaci dat a tvorbu grafů jako je QtiPlotSciDAVis atp. Náročnější uživatelé pak u složitějších úloh mohou využít možností R nebo Gnu Octave.

Specifickou položkou je pak grafická sazba, kterou výrazně nedoporučujeme nechávat na textový procesor. Mimo drahých a placených nástrojů, jako je Adobe inDesign, lze sáhnout po nástroji Scribus či Lucidpress. Pro jednoduchou sazbu plakátu nebo třeba banneru na sociální síť ale často postačí i obyčejná Canva. S vektorovou grafikou lze pracovat například v Inkscape.

Pro úpravu fotografií je opět možné sáhnout po placených aplikacích, jako je Adobe Photoshop či Adobe Photoshop Lightroom, ale existují i jednodušší a levnější varianty – od robustních jako je Darkroom nebo třeba český Zoner Photo Studio až po Pixlr na mobilních telefonech nebo na webu. Pro některé úkoly se pak hodí také Krita, případně GIMP či Paint.Net.

Zajímavou oblastí je také tvorba webů, ať již pro osobní potřebu nebo pro účely nějakého projektu. Mezi nejjednodušší (a nejpraktičtější) nástroje patří jistě Wordpress (nebo Wordpress na vlastní doméně). Velice pěkně pracují nové verze Google Sites, případně lze sáhnout po českém Webnode či zahraničních Weebly a Wix.

Pokud budete chtít mít blog, existuje stále poměrně široké spektrum služeb, které ho zajišťují. Mimo již zmíněný Wordpress se nabízí především esteticky velice pěkný Tumblr. Pro zastánce klasických služeb bude jistě vhodné využít Blogger. Naopak poněkud modernější přístup k blogování či publikování obecně nabízí Ghost či Medium. Obecně je možné vidět významný příklon k sociálním interakcím mezi čtenářem a autorem, případně důraz na budování vztahů mezi jednotlivými autory.

V případě programování je pochopitelné, že bude člověk volit vhodné vývojové prostředí ke svému oblíbenému jazyku – ať již jde o Eclipse či NetBeans, případně nějaké specializované další vývojové platformy. Velice praktické je u vývoje užívat služeb na dokumentaci, sdílení či verzování, jako je GitHub.

Úkol

V třetím úkolu se zaměřte na vypracování následujících otázek.

  • Co z tématu Vás nejvíce zaujalo? (cca 300 znaků) 
  • Napište, na jakou zajímavou myšlenku jste narazili při sledování videa na konci některého z témat. Napište o jaké video šlo a co si z něj odnášíte. (cca 300 znaků)
  • Vyberte si pět nástrojů z našeho závěrečného přehledu, napište, které a u každého popište, jak a k čemu je používáte. (cca 5x 300 znaků)
  • Zkuste se ohodnotit na škále 1-8 (začátečník – expert) v oblasti tvorby digitálního obsahu. Pro zvolenou úroveň argumentujte.

Praktický úkol:

  • Vytvořte infografiku, poster nebo jiný podobný digitální objekt a vložte do úkolu na něj odkaz (pozor, aby šlo o odkaz veřejný a současně nepoškodil vaši anonymitu).
  • Pomocí nějakého nástroje zkuste editovat libovolnou fotografii, kterou jste vyfotografovali - popište, co jste s ní udělali, v čem a proč. Do úkolu vložte originální i upravený snímek. Pomůže vám třeba online Pixlr nebo výborný český nástroj Photopea.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info