Získejte až 100 tisíc korun na aktivity, které posilují komunitu

Nadace Via opět otevřela program Živá Komunita, prostřednictvím kterého podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí.

14. 2. 2020 Eliška Bartošová

"Naším cílem je, aby se lidé zajímali více o veřejný prostor, podíleli se na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. Naším cílem je ŽIVÁ KOMUNITA."

Jaké projekty Nadace Via podporuje?

  • Projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru
  • Projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách
  • Projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu krajiny

Co nabízí podpořeným?

  • peněžní příspěvek ve formě grantu
  • možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz včetně bonusového finančního příspěvku
  • možnost využít expertní konzultace
  • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů
  • setkávání se zástupci dalších podpořených projektů

Hlásit se můžete během celého roku 2020.

Přečtěte si více informací.

Zkonzultujte s Nadací Via váš záměr prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku.

Držíme vám palce!

Více článků

Přehled všech článků