O nás

Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) je akademické pracoviště Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Zaměřujeme se na studium vztahu lidé–informace–technologie a výuka u nás z velké části probíhá formou projektů úzce propojených s praxí.

Navazujeme na tradici

Obor knihovnictví se zaměřením na knihovědu byl na FF MU akreditován v roce 1992. Postupně bylo knihovnictví rozšířeno o informační vědu v pojetí prof. Jiřího Cejpka a od roku 2001 je koncepce studia v této podobě realizována jako obor 7201T Informační studia a knihovnictví.

Vzděláváme pro budoucnost

Představujeme trendy, širší souvislosti a věnujeme se obecným kompetencím pro život v informačním věku (vyhledávání a organizace informací, projektové myšlení, leadership atd.).

Naši absolventi umí navrhovat, vytvářet a zavádět do praxe služby zlepšující život jednotlivce, organizací i společnosti.

Řešíme aktuální témata

― Rozvíjíme informačněvědné základy oboru (předměty Informační věda, Filozofie informace, Učící se společnost).

― Klademe důraz na výzkumné kompetence studentů (předměty Metodologie pro informační studia a knihovnictví, Výzkumný seminář, Výzkumné horizonty informačního vzdělávání, projekt Výzkumy.knihovna.cz).

― Vzděláváme studenty v teoretických základech oboru knihovnictví (předměty Metody knihovnické práce, Knihovnické služby, práce s elektronickými informačními zdroji, selekčními jazyky).

― Vedeme studenty k pochopení i aplikaci provazeb knihovnictví a literatury v kulturním kontextu (předměty Literatura v kulturním kontextu, Dějiny knihovnictví v každodennosti, Poetika literárního díla aj.)  

― Propojujeme teorii s praxí v knihovnách, veřejných institutcích i komerčním sektoru (Jobbox, spolupráce s ÚK FF MU, MZK, experimentální Knihovna Na Křižovatce, projekty Co nebylo v učebnici a EDUFORUM).

― Zamýšlíme se nad produkty a službami ve vztahu k současným a budoucím uživatelům knihoven, dalších paměťových a vzdělávacích institucí (kurzy Design a inovace, Design vzdělávacího procesu, Ediční problematika: teorie a praxe, Human-computer interaction).

― Poskytujeme metodickou podporu lidem z praxe při řízení a zavádění inovací v ICT do vzdělávacího procesu (kurzy Metodik ICT, Koordinátor ICT, projekt INTERES).

― Šíříme a podporujeme témata spojená s informační gramotností (kurzy Informační gramotnost, Informační vzdělávání, Informační bezpečnost, projekty Týden informačního vzdělávání, Participativní platforma rozvoje informační gramotnosti na Masarykově univerzitě).

Organizace studia

Ve studijním programu podporujeme individuální profilaci studenta jeho vlastní volbou povinně volitelných a výběrových předmětů. Studenti si volí v daném rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné studium za určitých podmínek přerušit a později v něm dále plynule pokračovat.

Obor Informační studia a knihovnictví na FF MU je možné studovat ve třech studijních programech:

― tříletém bakalářském,

― dvouletém navazujícím magisterském, 

― formou celoživotního vzdělávání.

Všechny tyto programy lze studovat v prezenční nebo kombinované formě.

Kontakt

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám skrze formulář nebo přímo sekretářce KISK Sabině Kubisové na e-mail kubisova@phil.muni.cz.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info