Zapište si kurz Online tutoring a tutorujte kiskové online kurzy

Zaregistrujte si předmět a přijďte na informační schůzku ve středu 20. 2. v 17:00 na KISKu.

28. 1. 2019 Hana Tulinská

Absolvujte tříkreditový kurz Online tutoring VIKMB68, a získejte novou kompetenci v oblasti technologií ve vzdělávání. Tutotorvání online kurzů znamená pracovat se skupinou i jednotlivcem v online prostředí, a to od organizace, přes pomoc s porozuměním obsahu a zpětnou vazbu, po vyhledávání a doporučování zdrojů pro individuální rozvoj každého. To předpokládá porozumění prostředí online vzdělávání, studentům, vedení a hodnocení, ale také spolupráci s vyučujícím.

Kompetence a zkušenosti, které si odnesete, využijete v knihovně, škole, i firmě – kdekoliv se počítá s online vzděláváním, které pomocí online tutoringu zajišťuje individuální přístup ke studentům.

Kurz probíhá formou blended learning – samostatné čtení textů a plnění úloh + konzultačních setkání. V průběhu magisterského studia pak můžete tutorovat až čtyři online kurzy, získat zkušenosti, další kredity a stipendium za každý tutorovaný kurz.

Svou účastí zároveň pomůžete výzkumu kompetencí potřebných pro online tutoring. 

Kurz je určený pro:

 • studenty třetího ročníku bakalářského studia (primárně),
 • studenty prvního ročníku magisterského studia,
 • knihovníky univerzitních knihoven (po dohodě),
 • max. 12 studentů celkem.

Zapojení obnáší:

 • přípravu – absolvování jarního kurzu Online tutoring (3 kredity),
 • praxi – tutorování alespoň jednoho z kurzů v následujícím roce (kredity a stipendium dle rozsahu práce):
 • přispění výzkumu, jehož cílem je zlepšení přípravy na tutorování distančních kurzů (v rámci aktivit výše).

Jarní kurz:

 • je přizpůsobený státnicujícím bakalářům – je kratší,
 • skládá se z 10 témat,
 • téma nastudujeme vždy online,
 • následně bude k tématu setkání, na kterém vše probereme, a kde si ukážeme, jak daná věc funguje v našich kurzech. Na čase setkávání se domluvíme na informační schůzce.

Orientační témata:

 • Kurzy práce s informacemi a KISK ONLINE
 • Vybrané teorie a přístupy online vzdělávání a jejich vliv na praxi
 • Digitální informační kurátorství ve vzdělávání
 • Prostředí online vzdělávání (VLE, PLE, LMS, kolaborativní nástroje)
 • Psychologie online vzdělávání
 • Komunikace v online kurzech – práce se skupinou, individuální konzultace
 • Assessment – práce s chybou a pokrokem; nástroje zpětné vazby (text, audio, video, emoji,...)
 • Organizace kurzu a spolupráce s vyučujícími
 • Online tutor – vztah ke studentům, kognitivní zkreslení, sebereflexe, organizace práce
 • Vybraný kurz – téma, průchod kurzem, specifika

Podmínky ukončení:

 • četba a plnění úkolů,
 • absolvovaná setkání,
 • kolokvium – reflexe, dohoda na dalším postupu tutorování.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info