Knihovny a knihovnictví

Knihovny vždy zaujímaly a také v současnosti zaujímají důležité místo v životě člověka – pomáhají lidem uspokojovat informační potřeby, orientovat se v množství informací, jsou průvodci v celoživotním vzdělávání a osobnostním rozvoji. Knihovny jsou také prostorem prolínání vědění se světem literatury v kulturním kontextu. Náš obor zajišťuje vzdělávání budoucím moderním knihovníkům a informačním profesionálům se širokým odborným uplatněním.  

Sledujeme trendy

Neustále sledujeme, co se děje u nás i v zahraničí v oblasti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu. Své poznání a zkušenosti se snažíme přenášet do prostředí knihoven a dalších paměťových institucí prostřednictvím výzkumů, projektů a aplikačních aktivit. Hlavními tématy, která řešíme, jsou:

 • služby knihoven a jejich design,
 • procesy v knihovnách,
 • vyhledávání informací,
 • informační a knihovní systémy,
 • technologie v knihovnách,
 • informační vzdělávání,
 • digitální kurátorství,
 • uchovávání kulturního dědictví,
 • literatura v kulturním kontextu,
 • čtenářství,
 • sociální inovace.

Experimentujeme

Trendy experimentálně aplikujeme v oborové praxi. Pomáhá nám v tom naše Knihovna Na Křižovatce,  což je experimentální pracoviště KISK FF MU a Knihovny Jiřího Mahena v Brně, které provozují naši studenti. Aplikujeme zde nové postupy a provazbou s některými vyučovanými předměty zkoušíme přenášet do praxe znalosti knihovnictví a literatury v kulturním kontextu získané ve výuce. V Knihovně Na Křižovatce používáme otevřený knihovní systém Koha, díky kterému se naši studenti učí pracovat se systémy, technologiemi a chápou jejich vazbu na principy knihovnické práce.

Připravujeme pro praxi

Naším cílem je vychovávat informační profesionály, kteří jsou uplatnitelní v praxi. Součástí studia jsou přednášky expertů, exkurze do knihoven a dalších paměťových institucí. Studenti se mohou realizovat v rámci terénních projektů, samozřejmostí je praxe v knihovnách.

Projekty

Vybrané studentské projekty

Aktivity v odborné komunitě 

Členstvím v orgánech institucí, periodik a dalších platforem přispívají zaměstnanci KISK k transferu teoretických poznatků, výzkumů a trendů do oborové praxe, k poznání potřeb praxe a k posilování prestiže akademického pracoviště v oborové komunitě. KISK je zastoupen například v níže uvedených orgánech: 

Kdo se tomu věnuje:

Kontaktní osoba: Petr Škyřík 

Knihovny mohou stavět na své tisícileté tradici, ale měly by být schopny nabídnout také moderní služby spojené s online prostředím. Na KISKu se dlouhodobě snažíme tuto vizi naplňovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info