Menu
Čtenářův sympatický rádce a Bibliohelp

Čtenářův sympatický rádce a Bibliohelp

inovativní portály pro podporu čtenářství v ČR

ČTESYRÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Bibliohelp je databází zaměřenou na biblioterapii a její podporu. Projekty byly podpořeny z programu VISK 3.

Web: ctesyrad.cz a bibliohelp.cz Koordinátor: Petr Škyřík Období: 2009–2013

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).