Menu

Sociální inovace v knihovnách

Knihovny pro komunity
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474

Knihovny jsou neávislým, bezpečným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu. I díky tomu mohou zlepšovat životy lidí stižených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Dochází k rozšíření funkce knihoven na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra.

...literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti, kluby ručních prací či kreslení, svatomartinské pochody s lampiony, den rodin, turnaj v ping-pongu, sociálně terapeutická dílna, biblioterapie i arteterapie, setkávání mentálně postižených mladých se studenty gymnázia, kurzy práce s počítačem, finanční gramotnosti, bezpečnosti na internetu i práva, systematické vzdělávání nezaměstnaných, koučink přípravy životopisu a žádání o práci, péče o pečující, jazykové kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené, držitele ZTP, rodiče těžce postižených dětí, romské tvůrčí dílny, akce pro neslyšící, lekce českého znakového jazyka, aktivity pro nevidomé, kurzy češtiny pro cizince... 

Tohle všechno (v projektu tomu říkáme “sociální inovace”) dnes mnohé knihovny vedle půjčování knih nabízejí. Nebo chtějí začít nabízet. 

Proč v knihovnách vznikají nové služby?

Proměna knihoven z půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je celosvětový trend. Je to hledání smyslu a role knihoven v digitální době. 

Registrovaných čtenářů ubývá. Poptávka po informacích se však nezmenšuje, jen se mění. 

Některé knihovny to vnímají jako součást svého poslání zajišťovat rovný přístup k informacím. Uvědomují si, že lidé v různých životních situacích mají různé informační potřeby. Využívají toho, že jsou neutrálním a bezpečným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu. 

Některé knihovny nové služby či akce přímo organizují. Některé pro ně poskytují zázemí a podporují propojování. Některé knihovny jsou dějištěm, některé prostředníkem. Někde je to součást strategie. Někde to stojí a padá na lidech. Někde to má podobu ucelené koncepce. Někde to jsou náhodné akce.

Sociální inovace v knihovnách je tříletý projekt, kterým chceme knihovny podpořit v proměně na komunitní centra

Projekt MÁ 4 FÁZE A PRŮBĚŽNÉ MĚŘENÍ DOPADŮ

  1. Společně s knihovnami a dalšími stakeholdery zmapujeme potřeby a příležitosti.
  2. Zprostředkujeme inspiraci a zkušenosti z fungujících projektů u nás i v zahraničí. Podpoříme sdílení know-how.
  3. Inspirujeme se nejmodernějšími designovými nástroji a metodami (například Human-Centered Design, Social Innovation Sense-Making, Design Sprint, apod.) a přizpůsobíme je potřebám knihoven. Více než stovka knihovníků za dva roky projde takto sestaveným programem.
  4. K vybraným projektům přivedeme energii a podporu dalších lidí či organizací, zkušených mentorů, odborníků či donorů.  
  5. Pomůžeme knihovnám nastavit systém měření dopadů u vybraných projektů a posílit tak jejich postavení při získávání další podpory.

A budou i nějaké konference.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474

Název projektu: Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí, OP Zaměstnanost, PO 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Partner projektu: Knihovna Třinec
Období realizace: 2017-2020


Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.