STŘÍPKY NEFORMÁLNÍ HISTRORIE A DALŠÍ DIVOKÉ HISTORKY 

Příběh KISKu

PROHLÉDNĚTE SI, NEŽ TO SMAŽOU!

Neoficiální verze historie KISKu

Budeme vám vyprávět, jak to všechno bylo. Jestli se vám zdá, že jsou to spíš jen fragmenty, obrazy, legendy, útržkovité fantazie a nejisté zkazky, zdá se vám to dobře. A jestli máte pocit, že si to pamatujete (trochu) jinak, určitě máte pravdu! 

"Oh, don't be scared about it Don't forget it was real Do you remember the way it made you feel? Do you remember the things it let you feel?"

VELMI KOMPRIMOVANÁ ZPRÁVA O ZALOŽENÍ A VÝVOJI OBORU

Tři dekády, tři perspektivy

Jistě chápete, čím musíme začít a co nemůžeme z našeho vyprávění vynechat, i když jste to všichni jistě už mockrát slyšeli. Je to taková ta legenda o matkách a otcích zakladatelích a hybatelích oboru. Enjoy

TO BYLO TEHDY, JAK SE V ČR SPUSTIL INTERNET

Zlatá devadesátá 

Jako každá správná story to začíná krizí: na Moravě je málo vysokoškolsky vzdělaných knihovníků. A tak na konci osmdesátek ředitel MZK Jaromír Kubíček začíná vyjednávat s VUT (obor informatika) a později s MU o zřízení knihovnické specializace. Na fildě pak vzniká Ústav pomocných věd historických, archivnictví a knihovnictví a náš obor je nazván Vědecké informace a knihovnictví (kdybyste šli náhodou někdy do Riskuj nebo ke státnicím: sověti říkali vědecká informatika, na západě se používalo informační věda a my jsme to všechno překládali jako vědecké informace) a je zaměřen knihovědně. Než dostane vlastní akademické pracoviště, pobude si ještě chvíli na Ústavu pedagogických věd.

A až do roku 1999 je možné obor studovat pouze dálkově. Za prvních 10 let existence měl obor pouze několik desítek absolventů. Zájem byl veliký, ale přijímalo se málo studentů. Drb: mezi první absolventy denního studia patří třeba i dnešní vyučující Petr Škyřík a Michal Lorenz. 

Chcete vědět, proč jsme nakonec neskončili jako specializace na magisterské informatice VUT?  Přečtěte si, jak na tuto etapu vzpomíná Jaromír Kubíček.

1992 // Mňága a Žďorp - Nejlíp jim bylo

Jaromír Kubíček // ředitel MZK //  iniciátor založení oboru
První vedoucí oboru // Miroslav Flodr // 1991/1992
Druhý vedoucí oboru // Jan Sup // 1998 (Btw z fotografie je patrné, že si kvalitně pohlídal digitální stopu:)

TO BYLO TEHDY, JAK SE SVĚT PROPOJIL NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Žít informační vědu a projekty

V roce 2000 se vedení ústavu ujímá ředitelka knihovny filozofické fakulty Pavla Kánská. Obor je přesunut pod Psychologický ústav. Je přijímáno víc studentů. Ke spolupráci je přizván Jiří Cejpek. Pod vlivem vývoje na amerických univerzitách se obor zaměřuje na informační vědu. Hledá se, jak ji integrovat se specializovaným knihovnictvím. Nově se zavádí rozlišení mezi povinnými a volitelnými předměty. Studium je rozděleno na bakalářský a navazující magisterský stupeň. Mění se také název oboru na Informační studia a knihovnictví, a pracoviště získává nový název Kabinet informačních studií a knihovnictví. Obor je součástí Ústavu pro českou literaturu a knihovnictví. Vedoucím Kabinetu se na jeden rok stává Zdeněk Kadlec, který v roce 2006 předává tento post Petru Škyříkovi, který stojí v čele dodnes (podezříván, že disponuje sadou vlastních klonů, jenž mu mj. umožnila v letech 2014-2022 vykonávat zároveň funkci proděkana fildy).

Po akreditaci v roce 2009 posiluje význam povinně volitelných předmětů, které umožňují studentům jakýsi náznak specializace a naznačuje další vývoj tímto směrem. Mezi stěžejní předměty propojující nabyté znalosti s konkrétní aplikační doménou se zařazuje Aplikační seminář, během něhož se studenti učí připravovat a realizovat projekt v podmínkách simulujících grantový projekt a práci v týmu.

KISK jede na plný plyn: vytváří třeba e-learningový Kurz práce s informacemi pro celou MUNI, který dodnes absolvovaly stovky studentů, chrlí studentské projekty a věnuje se odborným a síťovacím projektům, které se snaží ovlivnit zjm. knihovnickou praxi. Frčí projektový management, informační vzdělávání, marketing a networking.

"If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me?"

Třetí vedoucí oboru Pavla Kánská // 2000-2005 // Také první ředitelka Ústřední knihovny FF
Guru informační vědy prof. Cejpek // Preferoval přístup ke studentům a vzdělávání, který shrnoval do slov "laskavá náročnost"
Čtvrtý vedoucí oboru Zdeněk Kadlec // 2005-2006 // Jinak stálice a hvězda automatizace v Ústřední knihovně FF
Pátý vedoucí oboru Petr Škyřík // 2006-dosud // Ano, počítáte dobře. Už 16 let. A přitom pořád vypadá a funguje jako nový :);)

TO BYLO TEHDY, JAK SE ZAČALO LÍTAT SOUKROMĚ DO VESMÍRU A PAK JSME STUDOVALI V PYŽAMU ONLINE KVŮLI EPIDEMII

Informační vědy, design, technologie, data, kreativní průmysly a další zvířena

KISK se v roce 2014 přihlásil k představě i-škol. Hnutí se šíří z USA a klade se důraz na širší pojetí informační vědy (mluvíme tedy už o informačních vědách) a interdisciplinaritu oboru (fenomén informace v různých sférách společenského života a informačního průmyslu). Oblast knihovnictví je jednou, nikoli však jedinou možností aplikace informačních věd do praxe. Na KISKu se silně prosazuje téma technologií. Studenti se věnují třeba programování, webové analytice nebo HCI.

Kurikulum nově umožňuje studentům specializaci ve třech magisterských profilacích:

  • Datový a informační management // specializaci postupně garantovali a formovali: Tomáš Bouda, Jan Martinek, Petr Škyřík, Martin Krčál, Tomáš Marek (aktuálně)
  • Design informačních služeb // téma designu na KISK přinesla a pečuje o něj garantka specializace Laďka Zbiejczuk Suchá. 
  • Technologie ve vzdělávání // téma se začalo objevovat s projektem NAKLIV (řešil informační vzdělávání v knihovnách) a posílilo s příchodem nynějšího garanta specializace Michala Černého. 

Studentům oboru je k dispozici Jobbox, který zprostředkovává praxe a stáže, výzkumné či terénní projekty nebo účast na konferencích.

Začínáme se také systematičtěji věnovat celoživotnímu vzdělávání v oboru a navazujeme tak na velké KISKové projekty jako PATRSIP/Partnerská síť informačních profesionálů  či NAKLIV/Národní klastr informačního vzdělávání, které se soustředily na knihovnickou, informační a vzdělávací praxi.

Chystáme otevření online profesního programu Design informačních služeb s KISK garantkou Laďkou Z. Suchou včele. 

Ve studiu na MU se prosadil princip major a minor oboru, díky kterému lze kombinovat libovolné obory na univerzitě a vytvořit si tak unikátní odborný profil.


(Drb: víte, že i tady jsme v tom "křížení oborů" předběhli dobu? Většina aktuálních kmenových vyučujících vystudovala více oborů. Povídá se, že třeba Laďka Z. Suchá je mj. socioložka, Petr Škyřík ekonom a manager, Michal Černý fyzik a pedagog, Čeněk Šašinka psycholog a Pavlína Mazáčová klasická filoložka.)

Více o této etapě najdete v článku.

BORKY, CO VÁS SROVNAJÍ DO LATĚ

Hrdinky všech KISKových dní, šiřitelky radosti a řešitelky každé svízele

Jsou pečlivě vybírány, všemi zbožňovány a jejich schopnost vyřešit cokoliv přesahuje vaše nejbujnější fantazie.

Iva Dušová // psycholožka
Marie Dorazilová // knihovnice
Alžběta Šašinková // psycholožka
Sabina Kubisová // sociální pedagožka
Alice Lukavská // filoložka

"But she said Where d'you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody With some superhuman gifts Some superhero some fairytale bliss Just something I can turn to Somebody I can kiss I want something just like this"

LETMÝ VÝBĚR Z KISK BIZÁRU

Jak se žije na rozhraní

KISK byl vždycky ... dejme tomu specifický. Možná proto se tu mnozí cítí více "sami sebou" než kde jinde? Ale zase musíte vydýchat ty řeči o sektě a smířit se s tím, že některé věci "jinde" nevysvětlíte. No koukejte třeba na tyhle maličké střípky vzpomínek ... že vám to přijde úplně normální? Vy jste z KISKu, že?

Agama je kámoš // Pár let jsme chovali na katedře agamu. Dostala se k nám z přírodovědy jako dar a prožila s námi rekonstrukci fildy a azylový pobyt KISKu v Bílém domě. Nejprve to byla slušná atrakce, pak už to všem přišlo naprosto normální. Nyní si užívá akademického důchodu v soukromém chovu.

We are family // Někdy začátkem milénia, kdy se ještě o komunitním učení a žití ještě tolik nemluvilo, jsme předběhli dobu a začali žít druhý tajný život studentské rodiny Cassa Informatore s Kmotrem PŠ v čele. Záhy jsme však byli upozorněni panem tajemníkem fakulty, že "mafie je přece zločinecká organizace". Uznali jsme, že jsme tento nepěkný aspekt přehlédli a odklonili svou pozornost k méně kontroverzním dobročinným bazárkům, studentským fórům a festivalům.

"Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt
So happy you could die"

Rybníky, řeky a mola  // To je taková KISK specialitka. Studenti a vyučující pravděpodobně disponují nějakými čipy, které jim vždy bezpečně umožňují detekovat vodní plochu, tok či říčku v okolí. Patrně se nastřelují někdy během zápisu ke studiu. Jedině to vysvětluje tu řadu historek svázaných se šlapadly (letní školy v Zubří), půlnočními zpěvy na molu (adaptační kurzy v Křižanově) a říčním cachtáním v té nejledovější vodě ever (letní školy v Prudké). A pokud jste do žádné vody nikdy nespadli, tak jste asi nestudovali a neučili na KISKu.

Fontána Flow //  Jen aby bylo jasno, že s tím vodním čipem nekecáme: někdy kolem roku 2015 se odehrála bizarní akce, jejímž smyslem bylo prožít spolu vlahou letní noc v brněnské fontáně. Ano, rozumíte tomu dobře.

KISK a nohy v teple // Jo jo, je to tak, máme i svoje ponožky.

"Who gives a fuck about an Oxford comma? I've seen those English dramas too They're cruel So if there's any other way To spell the word It's fine with me, with me"

Sama doma // Občas jsou vyučující KISKu osloveni, aby se vyjádřili k nějakému oborovému tématu v médiích ... paměti hodnou výzvou bylo ovšem pohovořit o informační společnosti a informační vědě v pořadu Sama doma. Michal Lorenz tuto rukavici samozřejmě zvedl.

Sex // Byli jsme přitom, když vznikala Sekce experimentálního knihovnictví. Neformální profesní komunita knihovníků, kteří spolu sdílí pohled na svět, hodnoty, inspiraci, nápady, radosti i starosti.

Pojízdné konference // Když už se vám zajídají hotelové salónky a akademické učebny, uspořádáte velké konference v autobuse (cesta za designem v knihovnách) nebo na lodi (informační vzdělávání na jedné lodi). Na KISKu úplně běžný myšlenkový pochod.

CO BOLÍ, TO SÍLÍ

Předměty, které dost bolely

Každý obor má vyučovací předměty, které studentům (a často i vyučujícím:) způsobují bezesné noci, červená pole v ISu, pocit sounáležitosti ve sdílené zášti k nim a nekonečné hrdosti po jejich zdolání. KISK není výjimkou.

S láskou (a dalšími smíšenými pocity:) vzpomínáme na top 5 posledních 30 let:

  • Souborná zkouška // Skládala se po třech letech pětiletého magisterského studia (před rozdělením na bc a mgr studium). Představte si, že jste zvládli obhájit práci a naučili se vše k "bakalářským státnicím" ... trik je v tom, že jste za to žádný titul nedostali a museli jste si počkat až na ten magisterský.  
  • Postupová zkouška // Předmět, který ukončoval dlouhá léta první ročník. Tři předměty, přes stovku okruhů. Nejčastěji zkoušel tandem Škyřík - Lorenz. Pamětníci tvrdí, že si to velmi užívali a dokonce občas nabízeli "živý přenos"/live blogging přímo ze zkouškového dne.
  • Informační věda/y // Oborová obdoba anatomie, kterou na medicíně drtí mediky. (Schválně: jak zní Wienerova definice informace?)
  • Věda o vědě // Lahodný exkurz do světa vědy, výzkumu, paradigmat, bibliometrie, nástrojů nad databázemi ... a masakr motorovou pilou při teoretické a praktické zkoušce.
  • Informační chování // Je libo zkombinovat metodologii výzkumu, teorii informačního chování a týmovou spolupráci v nejnáročnější podobě? Nebo raději vidličku do oka?

Že to byly vaše oblíbené předměty a jejich zdolání nebylo zas takový horor? 
Tak vždycky se najde nějaký ten podivín a asi jste to vy ... nebo vás zachvátil vzpomínkový optimismus.

JAK SE PÍŠOU SPOLEČNÉ PŘÍBĚHY

Žít ko/ntinuitu/munitu

Studentská komunita se začala formovat kolem výjezdních volitelných kurzů do Křižanova Petra Škyříka jako Trénink týmové spolupráce, Kreativní workshop, nebo filmového klubu kyberpunku Michala Lorenze.

Nejprve vznikl na začátku milénia studentský spolek Kwído, který organizoval třeba studetnskou konferenci Infokon nebo se staral o sociálně laděné terénní projekty. (Drb: jednou z vůdčích osobností byl třeba současná ředitelka Ústřední knihovny na fildě Markéta Bočková.)

Jedeme své flow

Důležitým komunitním prvkem pak byl časopis Inflow, kde bloggovali studenti a vyučující z KISKu. To bylo ještě v době, kdy nám nebylo líno napsat více jak 140 znaků. No a pak se strhla Flow mánie. Všechno, co jste chtěli kdy dělat s ostatními, bylo možné. Stačilo to jen nazvat cosi Flow.

Inline Flow
Run Flow
Bike Flow
Král všech Flow - Trek Flow // probíhá nepřerušeně od roku 2004 // Letos se uskutečnil již 37. ročník!
Inflow párty // výroční předávání cen bloggerům
1. Knihovnický ples // (nemusí být všechno cosi Flow:)
Čtenářský klub // jeho flow bohužel přerušila pandemie

KISK FEST // 1. KNIHOVNICKÝ FESTIVAL // Organizovala k 20. výročí KISKu Laďka Z. Suchá se studenty // Volně navázal 25hodinový maraton k 25. výročí KISKu a letošní 30hodinový maraton oslav k 30. výročí

1. knihovnický festival // vítězný tým Krvavých sviní
1. knihovnický festival // Miloš Čermák přijal naše pozvání do diskuze o e-knihách
Fenomén KISK fórum

Vzácným úkazem je pravidelné komunitně-odborné setkání studentů, pedagogů a přátel KISKu, kterému již dnes také bude minimálně 8 let. Organizaci si předávají studenti z generace na generaci. Princip B.Y.O.F funguje, občas si dáme decentně vína a KISK fórum žije! 

U zrodu KISK fóra stál jako jeden z tehdejších studentů nynější vyučující Roman Novotný.

Vyletněný KISK

Zlatým hřebem každé komunitní sezóny je týdenní Letní škola KISKu. Ve volném čase mezi přednáškami a workshopy, které obvykle vedou experti z praxe,  jsme se za těch 10 let konání letní školy pověnovali snad téměř všem podivnostem světa, od jógy smíchu přes mužské kruhy až k batikování ponožek. Letní školu s  námi tráví vždy také několik studentů ze sestersko-bratrských oborů z Opavy a Prahy. 

Co asi nevíte: nultá letní škola údajně proběhla pod taktovkou Michala Lorenze v úzkém  kruhu info-vědně-chtivých studentů. Až pak následovala Letní škola v Zubří a Prudké, jak ji známe dnes.

10. ročník Letní školy KISKu // 2021 Prudká
Letní školu organizačně opečovává především Radek Dobrovolný // Učí u nás také předmět Informatické myšlení
Jak jsme o pěkných pár let předběhli Instagram 

Rok 2012 jsme společně fotili v projektu 365.knihovna.cz. Každý z KISKu mohl přidat denně fotografii, která vystihovala jeho den a sdílet ji s ostatními z komunity. 

Nepřetržitou 365 snímků dlouhou řadu vytvořil Petr Škyřík, který pak z ní vydal knížku

VY JSTE NAŠI (ABSOLVENTI)

KISK ME

Za 30 let své existence jsme vyslali s láskou, pýchou a nadějí do světa přes 1000 absolventů KISKu. Uplatňují se zejména v knihovnách, IT, kreativním a informačním průmyslu, vzdělávání, marketingu, designu a veřejné správě.

 

Olga Biernátová // Content a Social Media Marketing Manager

Tomáš Bouda // Human Factor Scientist

Adéla Hrivnáková // freelance kreativec

Tonda Pokorný // vedoucí oddělení doplňování fondu

Více videí s absolventy najdete na kiskme.knihovna.cz.

BUĎ KISK, BUĎ LÁSKA 

I KISK YOU

Co si budem. Nic není tak romantické jako celodenní páteční výuka, noční kontemplování o informační vědě, spoluprožívané projekty a (Track/In/Bike/Ski .....) flow, rande po bloku expertů, dostaveníčka na letní škole, vzájemné podepisování do prezenčních listin a solidární sdílení testů/okruhů/ partnerů;) napříč ročníky ... s přispěním KISKu tak bylo založeno mnoho šťastných rodin

Ola a Honza
Marie a Jakub
Pavla a Honza
Eva a Šimon
Alena a Marek
Jana a Patrik
Laďka a Adam
Karol a Drahoš
(A pak je tu ještě velká spousta lásky, která kvete, září a ozařuje KISK, i když původně vznikla jinde:)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info