Digitální portfolia krok za krokem

pro studenty navazujícího magisterského studia od podzimního semestru 2022

1. semestr
Založ si portfolio do 30. litopadu

Do portfolia prosím uveď tyto náležitosti:

 1. Kdo jsi?
 2. Jaká je Tvá motivace pro studium na KISKu?
  Jaká jsou Tvá očekávání?
  Jaký je Tvůj cíl?

Zajímá nás kdo jste a kam směřujete. Pokud to budeme vědět, jdeme vaším studiem společně.

Vezmi portfolio na zkoušku v předmětu Literatura, knihovní procesy a trh

Potřebujeme zjistit, že jsme na jedné lodi a nikdo nezůstal opuštěný. V rámci tohoto předmětu si to potvrdíme.

Zhruba jednu třetinu času zkoušky budete věnovat portfoliu. Ukažte prosím vyučujícímu portfolio které:

 • splňuje náležitosti založeného portfolia (viz výše),
 • obsahuje již alespoň jednu reflexi libovolného předmětu.
Reflektuj studium v prvním semestru. Co ses naučil/a? Co jsi vytvořil/a?

Ideálně do začátku nového semestru reflektuj všechny A předměty. Kurzy bys měl/a mít v živé paměti a reflexe jsou v tomto bodě přínosné pro další studium. Pokud je v kurzu nějaký výstup (článek, podcast...), připoj ho také.

Vytvoř prosím reflexi také k 2-3 B/C předmětům, či k čemukoliv, co jsi ve studiu zažil/a (konference, spolupráce, vystoupení…) a považuješ to za důležité.

Jaký byl semestr? A jaký by mohl být ten další? Naplánuj si ho dle Tebe.

Inspiruj se, uč se

Podívej se na portolia dalších KISKařů, načerpej nové informace a nechej se inspirovat.

2. semestr
Vezmi portfolio na zkoušku v předmětu Učící se společnost

Zhruba jednu třetinu času zkoušky budete věnovat portfoliu. Ukažte prosím vyučujícímu portfolio, které:

 • splňuje náležitosti založeného portfolia (viz výše),
 • obsahuje již alespoň jednu reflexi libovolného předmětu.

V předmětu Učící se společnost budete také publikovat krátké články na platformě Medium. Propojte je prosím se svým portoliem odkazem na sociální síť nebo reflexí v rámci blogpostu.

Přesnější informace poskytne přímo vyučující Michal Černý.

Reflektujte studium ve druhém semestru

Ideálně do začátku nového semestru reflektuj všechny A předměty a vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažil/a (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považuješ to za důležité pro Tebe a Tvé profilování.

K reflexi připoj výstupy z předmětů, pokud je máš. 

3. semestr
Vezmi portfolio ke zkoušce z předmětu Informační politika a management

Předlož prosím vyučujícím portfolio, které obsahuje alespoň jednu reflexi předmětu z tohoto semestru a všechny z předchozího.

Řiď se prosím instrukcí vyučujícího.

Reflektuj studium ve třetím semestru

Ideálně do začátku nového semestru reflektuj všechny A předměty a Tebou vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažil/a (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považuješ to za důležité.

K reflexi připoj výstupy z předmětů, pokud je máš.

4. semestr
Reflektuj studium ve čtvrtém semestru

Do státnic reflektuj všechny A předměty, vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažil/a (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považuješ to za důležité pro Tebe a Tvé profilování.

K reflexi připojte výstupy z předmětů, pokud je máš.

Státnice

Tvá státní zkouška bude začínat prezentací Tvého portfolia.

V portfoliu prosím:
 1. Představ, kdo jsi. Představení může mít 1-2 odstavce. Představení je typicky na úvodní stránce či na podstránce typu “O mně”.
 2. V portfoliu měj snadno přístupné příspěvky, které budou pokrývat nejméně všechny absolvované A předměty a vybrané B/C předměty. Příspěvek obsahuje nejméně:
  • výstup z učení - co jsi se naučil/a? Co jste vytvořil/a?
  • sebereflexi - jak jsi poznatky a zkušenosti integroval/a do svého myšlení, tvorby, práce? Jak a kde bys je mohl/a využít? Jak bys v tématu chtěl/a či mohl/a pokračovat?

V portfoliu měj také prosím příspěvek o Tvém plánu a očekávání od studia, který jsi psal/a v prvním semestru, stejně tak reflexi k tomuto plánu a ohlédnutí se za studiem. Jakou profilaci jsi zvolil/a? Jakou praxi jsi absolvoval/a? Jaké předměty pro Tebe byly nejdůležitější? Jak se lišila Tvá cesta od plánu? Co jsi přečetl/a? Kam Tě studium posunulo? Kam se chystáš po státnicích?

Na portfolio prosím nastavte zobrazování datumu vytvoření příspěvku.

Prezentace
 1. Při Tvém příchodu bude nachystáno Tvé portfolio na počítači a projektoru. Začni stručným představením, uveď například část toho, co máš v portfoliu. (cca 1 min)
 2. Přejdo na příspěvek o ohlédnutí se za studiem, vyber několik bodů ke sdílení. (cca 5 min)
Znalostní část

Na prezentaci bude navazovat znalostní část. Čím lépe dokážeš do portfolia promítnout Tvou práci během studia, tím více se na něj bude zkouška orientovat a tím lépe pro Tebe

Státnice jinak - ANO!

Mohli jsme pokračovat v pouhém biflování a zkoušení studentů. My jsme ale řekli ne. Zkoušky mohou být oslavou individuálního rozvoje a společného úsilí, dialogem, zážitkem...

Doporučení k reflexím a obsahu

Reflexe

Závěrečná reflexe předmětu by měla mít podobu jednoho blogového příspěvku, pokud je však třeba, je možné, aby jich bylo i více.

Výstup z předmětu

V příspěvku můžeš nahrát či odkázat na výstup z předmětu, pokud takový již existuje, například na článek na platformě Medium, na designové výzvy atd. K výstupu přidej komentáře a zejména reflexi (pozor, není to samé jako hodnocení předmětu).

Při psaní výstupu z předmětu si prosím polož otázky typu:

 • Kam ses se díky předmětu posunul/a?
 • Jaký je Tvůj výstup z předmětu?
 • Jak a v čem vnímáš kvalitu své práce v rámci předmětu?
 • V čem sis byl/a nejistý/á, co se Ti nedařilo?
 • Co bys nyní udělal/a jinak?
 • Co jsi přečetl/a?
 • Změnily se Tvé názory, postoje či vidění tématu, které Tě zajímá?
 • K jakým tématům či zdrojům nad rámec kurzu ses dostal/a?
 • Jak by ses v tématu mohl/a dále posouvat?
Průběžné příspěvky v předmětu

Kromě reflektivních příspěvků na konci semestru můžeš psát články i v průběhu kurzu. Někdy je tato možnost doporučována vyučujícím předmětu, jindy se tak můžeš rozhodnout sám/sama.

Zdánlivé mimoběžky

Do portfolia můžeš zahrnout i zmínky o tom, co se zdá být nad rámec předmětů. Zapojil/a ses do terénního projektu a díky tomu se něco naučil/a? To jsou cenné zkušenosti, které stojí za to si poznamenat. Stejně tak se můžeš rozepsat o knize, kterou jsi přečetl/a a zaujal/a Tě či tématu, které Tě jednoduše baví a rád bys své znalosti o něm posdílel s ostatními.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info