Digitální portfolia krok za krokem

pro studenty navazujícího magisterského studia od podzimního semestru 2021

1. semestr

Založte si portfolio do 30. listopadu

Do portfolia prosím uveďte tyto náležitosti:

 1. Kdo jste?
 2. Jaká je vaše motivace pro studium na KISKu?
  Jaká jsou vaše očekávání?
  Jaký je vás cíl?

Zajímá nás kdo jste a kam směřujete. Pokud to budeme vědět, jdeme vaším studiem společně.

Vezměte portfolio na zkoušku v předmětu Literatura, knihovní procesy a trh

Potřebujeme zjistit, že jsme na jedné lodi a nikdo nezůstal opuštěný. V rámci tohoto předmětu si to potvrdíme.

Zhruba jednu třetinu času zkoušky budete věnovat portfoliu. Ukažte prosím vyučujícímu portfolio které:

 • splňuje náležitosti založeného portfolia (viz výše),
 • obsahuje již alespoň jednu reflexi libovolného předmětu.
Reflektujte studium v prvním semestru. Co jste se naučili? Co jste vytvořili?

Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty. Kurzy byste měli mít v živé paměti a reflexe jsou v tomto bodě přínosné pro další studium. Pokud je v kurzu nějaký výstup (článek, podcast...), připojte ho také.

Vytvořte prosím reflexi také k 2-3 B/C předmětům, či k čemukoliv, co jsi ve studiu zažili (konference, spolupráce, vystoupení…) a považujete to za důležité.

Jaký byl semestr? A jaký by mohl být ten další? Naplánujte si ho dle vašich představ.

Inspirujte se, učte se

Podívej se na portolia dalších KISKařů, načerpejte nové informace a nechejte se inspirovat.

Bez popisku

Bez popisku

2. semestr

Vezměte portfolio na zkoušku v předmětu Učící se společnost

Zhruba jednu třetinu času zkoušky budete věnovat portfoliu. Ukažte prosím vyučujícímu portfolio, které:

 • splňuje náležitosti založeného portfolia (viz výše),
 • obsahuje již alespoň jednu reflexi libovolného předmětu.

V předmětu Učící se společnost budete také publikovat krátké články na platformě Medium. Propojte je prosím se svým portoliem odkazem na sociální síť nebo reflexí v rámci blogpostu.

Přesnější informace poskytne přímo vyučující Michal Černý.

Reflektujte studium ve druhém semestru

Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty a vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažili (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považujete to za důležité pro vás a vaše profilování.

K reflexi připojte výstupy z předmětů, pokud je máte. 

3. semestr

Vezměte portfolio ke zkoušce z předmětu Informační politika a management

Předložte prosím vyučujícímu portfolio, které obsahuje alespoň jednu reflexi předmětu z tohoto semestru a všechny z předchozího.

Řiďte se prosím instrukcí vyučujícího.

Reflektujte studium ve třetím semestru

Ideálně do začátku nového semestru reflektujte všechny A předměty a vámi vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažili (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považujete to za důležité.

K reflexi připojte výstupy z předmětů, pokud je máte.

4. semestr

Reflektujte studium ve čtvrtém semestru

Do státnic reflektujte všechny A předměty, vybrané B/C předměty, či cokoliv, co jsi ve studiu zažili (konference, spolupráce, vystoupení, praxe…) a považujete to za důležité pro vás a vaše profilování.

K reflexi připojte výstupy z předmětů, pokud je máte.

Státnice

Vaše státní zkouška bude začínat prezentací vašeho portfolia.

V portfoliu prosím:
 1. Představte, kdo jste. Představení může mít 1-2 odstavce. Představení je typicky na úvodní stránce či na podstránce typu “O mně”.
 2. V portfoliu mějte snadno přístupné příspěvky, které budou pokrývat nejméně všechny absolvované A předměty a vybrané B/C předměty. Příspěvek obsahuje nejméně:
  • výstup z učení - Co jste se naučili? Co jste vytvořili?
  • sebereflexi - Jak jste poznatky a zkušenosti integrovali do svého myšlení, tvorby, práce? Jak a kde byste je mohli využít? Jak byste v tématu chtěli či mohli pokračovat?

V portfoliu mějte také prosím příspěvek o vašem plánu a očekávání od studia, který jste psali v prvním semestru, stejně tak reflexi k tomuto plánu a ohlédnutí se za studiem. Jakou profilaci jste zvolili? Jakou praxi jste absolvovali? Jaké předměty pro vás byly nejdůležitější? Jak se lišila vaše cesta od plánu? Co jste přečetli? Kam vás studium posunulo? Kam se chystáte po státnicích?

Na portfolio prosím nastavte zobrazování datumu vytvoření příspěvku.

Prezentace
 1. Při vašem příchodu bude vaše portfolio nachystáno na počítači a projektoru. Začněte stručným představením, uveďte například část toho, co máte v portfoliu. (cca 1 min)
 2. Přejděte na příspěvek o ohlédnutí se za studiem, vyberte několik bodů ke sdílení. (cca 5 min)
Znalostní část

Na prezentaci bude navazovat znalostní část. Čím lépe dokážete do portfolia promítnout vaši práci během studia, tím více se na něj bude zkouška orientovat, a tím lépe pro vás.

 

Státnice jinak - ANO!

Mohli jsme pokračovat v pouhém biflování a zkoušení studentů. My jsme ale řekli ne. Zkoušky mohou být oslavou individuálního rozvoje a společného úsilí, dialogem, zážitkem...

Doporučení k reflexím a obsahu

Reflexe

Závěrečná reflexe předmětu by měla mít podobu jednoho blogového příspěvku, pokud je však třeba, je možné, aby jich bylo i více.

Výstup z předmětu

V příspěvku můžete nahrát či odkázat na výstup z předmětu, pokud takový již existuje, například na článek na platformě Medium, na designové výzvy atd. K výstupu přidejte komentáře a zejména reflexi (pozor, není to samé jako hodnocení předmětu).

Při psaní výstupu z předmětu si pokládejte otázky typu:

 • Kam jste se díky předmětu posunuli?
 • Jaký je váš výstup z předmětu?
 • Jak a v čem vnímáte kvalitu vaší práce v rámci předmětu?
 • V čem jste si byli nejistí, co se vám nedařilo?
 • Co byste nyní udělali jinak?
 • Co jste přečetli?
 • Změnily se vaše názory, postoje či vidění tématu, které vás zajímá?
 • K jakým tématům či zdrojům nad rámec kurzu jste se dostali?
 • Jak by jste se v tématu mohli dále posouvat?
Průběžné příspěvky v předmětu

Kromě reflektivních příspěvků na konci semestru můžete psát články i v průběhu kurzu. Někdy je tato možnost doporučována vyučujícím předmětu, jindy se tak můžeš rozhodnout sami.

Zdánlivé mimoběžky

Do portfolia můžete zahrnout i zmínky o tom, co se zdá být nad rámec předmětů. Zapojili jste se do terénního projektu a díky tomu se něco naučili? To jsou cenné zkušenosti, které stojí za to si poznamenat. Stejně tak se můžete rozepsat o knize, kterou jsi přečetli a zaujali vás či tématu, které vás jednoduše baví a rádi byste své znalosti o něm posdíleli s ostatními.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info