Technologie ve vzdělávání v magisterském studiu

Studium

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také třeba kritické reflexi konektivismu či fenomenologicko-pragmatické pedagogiky v souvislosti s EdTechem. Mezi tradiční oblasti zájmu celého pracoviště patří online vzdělávání (především ve formě provozování online kurzů, které patří k největším distančním kurzům v České republice – Kurz práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí a Kreativní práce s informacemi), MOOC či webináře.

Absolventi

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů, stávají se odborníky na vzdělávání jak zaměstnanců, tak také klientů. V této oblasti významně převyšuje poptávka po našich absolventech, před nabídkou, kterou jsme schopni vytvářet.

Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti - tzv. pedagogické minimum, a v této oblasti aktivně působit na školách, případně v roli učících knihovníků v knihovnách. Podílejí se na informačním vzdělávání, které jsou schopni samostatně zajišťovat a rozvíjet v online i offline formě.

Jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu), kterou mají zasazenu do bohaté výzkumnické zkušenosti (dle vlastního uvážení) a rámovanou pevnými základy sociologicko-informačně vědními, ale také případně filosofickými.

Předměty v rámci specializace

V rámci jádrových předmětů Vzdělávací technologie a Design vzdělávacího procesu si studenti osvojí základy návrhu tvorby vzdělávacího procesu pro různé cílové skupiny jak v online, tak také v offline prostředí. Získají didaktický základ, který jim umožní využívat technologie pro systematické i nahodilé vzdělávání sebe i druhých. Mají také přehled o technologiích a konceptech práce v oblasti sémantických technologií a umělé inteligence nebo dialogových systémech, které se vztahují především k online vzdělávání. Současně se naučí vytvářet různorodé jednoduché digitální objekty.

V rámci volitelných kurzů se mohou zaměřit na školní prostředí, knihovny, online vzdělávání nebo sociologický pohled na informační a učící se společnost. K dispozici je bohatá nabídka praxí, stáží, ale také výzkumných seminářů. Usilujeme o maximálně individuální přístup k osobnímu vzdělávacímu plánu každého studenta.

Pro absolvování je třeba splnit:

  • Předměty Vzdělávací technologie a Design vzdělávacího procesu
  • Tři další edTechové volitelné předměty (viz níže)
  • EdTechový výzkumný projekt, praxi, stáž nebo konferenci
  • Napsat diplomovou práci na EdTechové téma

Bakalářské předměty vhodné i pro magisterské studenty

Garantem magisterské profilace je Michal Černý

  • Kontakt: cerny@kisk.cz
  • Web: cernyedtech.wordpress.com

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info