Technologie ve vzdělávání v magisterském studiu

Bez popisku

Studenti získávají vlastní pohled na technologie, mají dobré základy teoretických konceptů informatiky a jsou schopni orientovat se v oblastech informačních systémů ve vzdělávání, umělé inteligence, dialogových systémů, sémantických technologií, asistivních technologií, počítačového zpracování přirozeného jazyka a emocí nebo v práci s multimediálními daty. Teoreticky i prakticky se věnujeme studiu informační a učící se společnosti, negativním i pozitivním dopadům technologií na společnost, ale také různým aspektům implementace technologií do studijního procesu, prostředí a výstupu. Dlouhodobě spolupracujeme s oborově relevantními institucemi, školami a firmami.

Pro absolvování je třeba splnit:

Jarní semestr:

Profilace spojuje formální a neformální vzdělávání. Absolventi jsou schopni nabízet vzdělávání ve firmách, podílet se na tvorbě osobních vzdělávacích prostředí či vzdělávacích plánech jednotlivců i celých organisací, mohou zastávat roli mentorů či koučů, stávají se odborníky na vzdělávání jak zaměstnanců, tak také klientů. V této oblasti významně převyšuje poptávka po našich absolventech, před nabídkou, kterou jsme schopni vytvářet.

Dalšími oblastmi uplatnění jsou učící knihovníci, tutoři nebo podpora e-learningu. Mohou ale také získat osvědčení o pedagogické způsobilosti - tzv. pedagogické minimum, a v této oblasti aktivně působit na školách, případně v roli učících knihovníků v knihovnách. Podílejí se na informačním vzdělávání, které jsou schopni samostatně zajišťovat a rozvíjet v online i offline formě.

Studenti jsou také vybaveni znalostmi pro samostatnou výzkumnou činnost (především v oblastech měření efektivity vzdělávání, evidence-based education, informačního chování, výzkumu UX, testování vzdělávacích aplikací a prostředí nebo akčního výzkumu), kterou mají zasazenu do bohaté výzkumnické zkušenosti (dle vlastního uvážení) a rámovanou pevnými základy sociologicko-informačně vědními, ale také případně filosofickými.

Současně klademe velký důraz na praxi - ať už přímo na KISKu (tutoring, tvorba vzdělávacích objektů, výzkumy, kurátorská činnost,...), na univerzitě nebo ve firmách. Naši absolventi působí na expertů v oblasti online vzdělávání, jako tutoři či odborníci na informační vzdělávání, designeři online kurzů, odborníci na vzdělávání v kyberbezpečnosti nebo na různém stupni škol jako učitelé.

Podzimní semestr:

Garantem profilace je Michal Černý

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info