Publikace: Vzdělávací prostředí

Vzdělávacímu prostředí se věnujeme co do jednotlivých nástrojů a aplikací (LMS, myšlenkové mapy), tak v jejich spojení do tzv. osobního vzdělávacího prostředí (PLE). Zajímá nás také učení ve virtuální realitě nebo v  knihovně. 

Články 

Černý, M. (2019). Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách [Online], 23(2), 13-17. Retrieved from https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2019/2/knihovna-jako-edukacni-prostredi-ke-zmene-paradigmatu-nejen-v-akademickych-knihovnach-library-as-an-educational-environment-to-change-paradigm-not-only-in-academic-libraries.html?page_id=3606 

Šašinka, Č., Stachoň, Z., Sedlák, M., Chmelík, J., Herman, L., Kubíček, P., et al. (2019). Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography [Online]. Isprs International Journal Of Geo-Information, 8(1). http://doi.org/10.3390/ijgi8010003 

Černý, M. (2018). Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí [Online]. Proinflow, 10(1). http://doi.org/10.5817/ProIn2018-1-4 

Černý, M. (2017). Automatizace online procesů: pomoc při správě PLE i pomoc s digitálním prostředím [Online]. Metodický Portál Rvp.cz. Retrieved from https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21363/automatizace-online-procesu-pomoc-pri-sprave-ple-i-pomoc-s-digitalnim-prostredim.html/  

Černý, M., & Chytková, D. (2015). Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map [Online]. It Lib, (1), 38-44. Retrieved from http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/38%20heuristicka%20analyza.pdf 

Příspěvky ve sborníku 

Černý, M. Understanding learning in the online environment using selected web analytics tools. In J. Beseda & L. Rohlíková, DisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education: 13th conference reader (pp. 279-297). Prague: Centre of Higher Education Studies. 

Vzdělávací, přehledové a popularizační texty 

Černý, M., Kudrna, D., Martonová, M., Moravčíková, V., Pojezná, T., Tulinská, H., et al. (2017). Kolekce dostupných LMS prostředí. Brno: Flow. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info